2019. évben jobban teljesítettek Jászberény adózói

Az önkormányzati feladatellátás fontos pénzügyi forrását képezik azok a bevételek, melyek a helyi adókból, az átengedett központi adókból és az egyéb kötelezettségekből származnak. Jászberény képviselő-testülete január 22-én elfogadta a 2019. évi helyi adókról és az adóellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót. Az irodavezetői tájékoztató összefoglalta a városunkban fizetendő adók, járulékok és díjak szabályait, a 2019. évben elért közhatalmi bevételeket és az adóhatóság által végzett ellenőrzési, behajtási munka eredményeit.

Jászberényben a közhatalmi bevételek közül a helyi iparűzési adóból származik a legmagasabb adóbevétel, melynek az összes bevételhez viszonyított aránya 80% fölötti.

Jászberény Városi Önkormányzatának a helyi iparűzési adóból 2019. évben 2 858 millió forint bevétele keletkezett, ami 168 millió forinttal több, mint a költségvetésben tervezett összeg volt és 258 millió forinttal haladja meg a 2018. évi adóbevétel összegét. A helyi iparűzési adóbevétel alakulásában kiemelkedett a decemberi feltöltés (adóelőleg kiegészítés), mely a helyi vállalkozások 2019-es gazdasági évének eredményes zárását jelzi előre. Az átlagos 200 millió forintos adófeltöltéssel szemben 382 millió forint adóelőleg kiegészítésre került sor.

A megfizetett adóelőleg és a végleges adó vonatkozásában a tényleges elszámolásra majd 2020. május 31. bevallási határidőig kerül sor, amikor is valós képet kap önkormányzatunk arról, hogy az adózóknak mennyi adót kellett 2019. évre fizetni, mennyi az az összeg, ami túlfizetésként visszajár részükre, vagy fizetendő adóként még elő kell írni a számlájukon és utólag meg kell fizetniük.

Az adóbevételek nagysága szerint a vagyoni típusú adók közül az építményadó a második legnagyobb pénzügyi forrás, amelyből 348 millió forint bevétel keletkezett. A vállalkozások az összes építményadó bevételnek 91%-át, míg a magánszemély lakosok a 9%-át fizették meg. A vagyoni típusú adók közé tartozik még a telekadó, amelyből származó 70 millió forint bevétel a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően 5 millió forinttal haladja meg a 2018. évi telekadó bevétel összegét.

A harmadik helyen a gépjárműadó bevétel áll, mely egy átengedett központi adó és a bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Figyelemre méltó, hogy az előző évhez képest 2019. évben 1 000 darabbal több gépjármű szerepelt a jászberényi adózók nevén. A gépjárműadóból 147 millió Ft (összbevétel 40%-a) bevétele keletkezett önkormányzatunknak. Az előírt gépjárműadó 54%-át jogi személyeknek, 46%-át magánszemélyeknek kellett megfizetni.

A Jászberényben fizetendő helyi adók közé tartozik még a magánszemély kommunális adója és az idegenforgalmi adó. A magánszemély kommunális adójában a bevallott 10 491 lakásból 2 083 lakás tulajdonosának kellett adót fizetni, mert 100 m2-t feletti volt a lakás hasznos alapterülete. Az általuk befizetett adó összege megközelítette a 15 millió forintot. Az idegenforgalmi adót a vendégeknek a Jászberényben eltöltött vendégéjszakák alapján kellett fizetni, ami 6 millió forint bevételt jelentett önkormányzatunk számára.

Az önkormányzatot megillető közhatalmi bevételek együttes összege 2019. évben 273 millió forinttal nőtt a 2018. évhez viszonyítva és 181 millió forinttal lett több, mint a költségvetésben tervezett összeg. A bevételek alakulására alapvetően hatással volt Jászberény város gazdasági ereje, a helyben működő vállalkozások eredményes működése és a lakosság fizetőképességének növekedése, amelynek eredményeképpen 2019. évre a közhatalmi bevételek elérték a 3 460 millió forintot a várt 3 279 millió forinttal szemben.

Az adóbevételek növekedése ellenére a 2020. évi költségvetés tervezését az óvatosság fogja jellemezni. Az eddigi ismereteink szerint az adóbevételek közül a legnagyobb bevételi forrást jelentő helyi iparűzési adóban közel 600 millió forinttal lesz kevesebb a bevétel, míg a többi adóban kismértékű növekedéssel számolhatunk.

Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Iroda vezetője

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?