Nagyszerű kollégákkal dolgozhattam a városért

Lányi László, a Városüzemeltetési Iroda vezetője közel két évtizedes önkormányzati szolgálatot követően a múlt év végén nyugállományba vonult. Az elmúlt tizennyolc év emlékezetes történéseiről faggattuk.

Hogyan emlékszik vissza a Városházán eltöltött első időszakra?

2002. március 12. óta dolgozom a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján, kezdetben beruházó, fejlesztő munkakörben. Feladatom a pályázatok és beruházások előkészítése, bonyolítása volt. 2005. január 1-ével kineveztek irodavezetőnek, így feladataim közé tartoztak – a pályázatok és beruházások teljes körű bonyolítása mellett – az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok is.

Most érkezett el a nyugdíj ideje?

Az már kicsit korábban, tavaly szeptemberben – betöltve a hatvanhatodik életévemet – terveztem nyugdíjba vonulni. Az akkori városvezetés kérte, hogy nyugdíjba vonulásomat halasszam a választások utáni időpontra.

Ezek szerint már régóta készül a pihenésre, nem a választási eredmény miatt döntött a távozás mellett?

Nem, nincs összefüggés távozásom és a választási eredmény között. A megválasztott városvezetéssel egyeztetve 2019. december 21-én vonultam nyugdíjba.

Ahhoz képest az idén is elég gyakran találkozunk a Hivatal épületében.

Nem olyan egyszerű az átadás-átvételi procedúra. Tavaly, december 20-át követő időszakban – a közelgő ünnepekre is tekintettel – kevés idő maradt a munkakör átadására, így az áthúzódott január hónapra.

Mi tartozik konkrétan a Városüzemeltetési Iroda hatáskörébe? Milyen típusú feladatokat kell átadnia?

Elég sokrétű és széleskörű az iroda feladata. 2013-ig az iroda feladatkörébe tartozott az uniós és hazai forrású pályázatok és beruházások előkészítése, bonyolítása, valamint a városüzemeltetés. 2013-ban a feladatok szervezetileg kettéváltak, önálló Városfejlesztési Iroda és Városüzemeltetési Iroda létrehozásával. Én a Városüzemeltetési Iroda vezetésére kaptam további megbízást. Az átszervezést követően az iroda alapfeladata a városüzemeltetés maradt, de továbbra is végeztünk fejlesztési, beruházási feladatokat elsősorban az üzemeltetéshez szorosan kapcsolódó alapinfrastruktúra fejlesztése ( szennyvíz-ivóvíz-csapadékvíz hálózatok fejlesztése, karbantartása, út és járdaépítések, stb.) területén. Az irodához tartozik a közterület-felügyelet, a mezőőri szolgálat, a közfoglalkoztatás, valamint a közszolgáltatókkal, hatóságokkal való kapcsolattartás, és minden egyéb, ami a városüzemeltetéshez tartozik.

Közel két évtized munka szempontjából hosszú idő, rengeteg rendelet és jogszabály változással, ami érinti a területet.

Mindjárt az idekerülésem elején kiemelkedő feladatot jelentett az Európai Unióhoz való csatlakozás irodai szintű előkészítése, majd a 2004-ben történt csatlakozást követően az uniós elvárásoknak történő – elsősorban a pályázatokat és a beruházásokat érintő – folyamatos megfelelés, a szakmai és jogi feltételrendszer kidolgozása, a hazai és uniós támogatású pályázatok eljárásrendjének kidolgozása. Ezzel megteremtettük a hátterét annak, hogy megvalósulhassanak a nagy uniós és hazai forrású fejlesztések a városban. A teljesség igénye nélkül néhányat megemlítve: megkezdődött és jelenleg is tart a főtér fejlesztése, a szennyvíz és csapadékvíz, valamint az ivóvíz-hálózat fejlesztése, a kamerarendszer kiépítése és bővítése, a földes utak felszámolása. Megvalósult a karácsonyi díszkivilágítás, a Kőhíd átépítése, Zagyva-kotrás és a sétány kialakítása, a Városi Zagyva horgászhatóvá tétele, a Promenád kialakítása, kórház nagyberuházásai, a Városi Könyvtár, a Központi Óvoda, a Szabadtéri Színpad és a Jászság Népi Együttes székházának felépítése, az ADU körforgalom kialakítása, út és járdaépítések, kerékpárutak átadása is ehhez az időszakhoz köthető. Elindítottuk több mint öt hektár területen a társasházak zöldterület-kezelését is.

Az iroda koordinálása mellett dolgozó közmunkások is tevékenyen hozzájárultak a városfejlesztéshez. Mik a legfőbb eredményeik?

A kezdeti ellenérzések ellenére mára a közmunka teljes mértékben elfogadottá vált városunkban. Hatékonyan közreműködnek a közterületek tisztaságának biztosításában. Létrehozták és gondozzák a neszűri homoktövis ültetvényt, amely egy nagy és hosszútávú program. Ezen kívül évente 2500-3000 négyzetméternyi járdát is elkészítettek a városban.

Mindezekkel a projektekkel mi volt a teendője az irodának?

Tulajdonképpen a teljes ügyintézés a pályázati dokumentáció elkészítésétől és benyújtásától a közbeszerzési eljárás lefolytatásán át a kiviteleztetésig, a pénzügyi elszámolásig.

Volt olyan projekt, ami különösen emlékezetes, vagy ami nagy kihívást jelentett?

Két olyan projektünk volt, amit támadtak annak idején. Egyik a fahíd, a másik pedig a Promenád játszótere. Azt hiszem megérte véghezvinni a csatározásokat, mert a fahíd igazolta létjogosultságát, a játszótér pedig ma a város egyik legnépszerűbb szabadidős helye.

Ez a közel két évtized politikai ciklusokon is átívelt. Minden városvezetéssel könnyen össze tudtak dolgozni?

Szerencsére elmondhatom, hogy politikai színezettől függetlenül mindig zökkenőmentesen tudtak folytatódni a megkezdett, az önkormányzati cikluson áthúzódó beruházások. Remélem ez most is így történik majd a pénzügyi nehézségek ellenére is.

A Városüzemeltetési Iroda vezetőjeként a jövőre nézve mit tartana legfontosabbnak Jászberény fejlődése szempontjából?

A megkezdett beruházásokat mindenképp tovább kell vinni. Ezen kívül fejleszteni kellene a térfigyelő kamera rendszert, új eszközökkel frissíteni a már meglévő hálózatot. Több figyelmet kellene fordítani az úthálózat javítására. A csapadékvíz-elvezető rendszer, az ivóvíz- és szennyvízhálózat további fejlesztése is kihívás. Azt tudni kell, hogy Jászberény kisváros, de üzemeltetés szempontjából nem az. Ha csak azt vesszük figyelembe, hogy több mint 150 km belterületi, és több mint 400 km külterületi úthálózattal rendelkezünk, akkor tudjuk, hogy mindig van bőven tennivaló.

Hogyan éli meg a nyugdíjba vo­nulás időszakát?

A nyugdíjba vonulással az ember életének egy fejezete lezárul, ugyanakkor valami új is kezdetét veszi. A felszabadult idő helyét igyekszem majd hasznosan kitölteni. Mindenesetre úgy fogok életemnek erre, az elmúlt nagykorú életkorba lépett időszakára gondolni, hogy szép volt. Nagyszerű kollégákkal dolgozhattam együtt a városért, akiknek ezúton is megköszönöm a munkáját, a továbbiakhoz jó egészséget és sikereket, magánéletükhöz békét és boldogságot kívánok!

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?