Programok az ifjúságért

Alig kezdődött el az év, máris jelentős sikerekről számolhatunk be Jászberény ifjúságát érintően. 2019 októberében öt fiatalokat érintő pályázatot nyújtott be sikerrel az Európai Szolidaritási Testülethez az Ifjúsági Munkacsoport.

Hamar Kata, az önkormányzat Ifjúsági munkacsoportjának vezetője tájékoztatott, hogy a Tempus Közalapítvány mind az öt benyújtott pályázatot sikeresnek értékelte és maximális támogatási összeget ítélt meg a programok 2020-ban történő megvalósítására. A szolidaritási projektek célja, hogy az Európai Unió és az Európai Szolidaritási Testület elveit és értékeit figyelembe véve helyi, közösségi problémákra nyújtsanak megoldást, miközben lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok kezdeményező készsége fejlődjön.

A társadalmi kohézió építésének egyik meghatározó területe a kevesebb lehetőséggel rendelkező társadalmi csoportok támogatása, a marginalzáció és kirekesztés elleni küzdelem, valamint az esélyegyenlőség előmozdítása. Ennak kapcsán olyan programok valósulnak meg, amelyek informális keretek között, ifjúsági programokon keresztül érik el a veszélyeztetett csoportokat. A résztvevők toleránsabbá és nyitottabbá válnak, miközben életre szóló, felejthetetlen élményt kapnak.

A helyi szinten megvalósuló tevékenységek által a fiatalok kapcsolatba kerülnek a város közösségével, a város vezetőivel, a döntéshozókkal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Jelentős kapcsolati tőkére tesznek szert a közös munka és az együttműködés során, növelve ezáltal munkaerőpiaci esélyüket. Erősödik a lokálpatriotizmus, hiszen megtapasztalják, hogy milyen értékeket rejthet egy közösséghez tartozás. A fiatalok egy non-formális tanulási folyamat részesei válnak, ahol egyaránt fejlődik személyiségük, szociális és állampolgári készségeik. A modern demokratikus társadalmak működésének egyik alapvető eleme az állampolgárok, köztük a fiatalok aktív szerepvállalása a közügyek alakításában. A lokális szintű közösségi cselekvés és helyi civil kezdeményezések kulcsszerepet töltenek be a demokrácia kiépítésében, mivel itt tapasztalhatják meg a fiatalok azt, hogyan képesek hatással lenni a helyi közügyekre.

A program hangsúlyos eleme a fiatalok vitakészségének fejlesztése, társadalmi kérdések és ügyek iránti érdeklődésének felkeltése, valamint lehetőség biztosítása az őket érintő társadalmi szintű kérdések megismerésére és megvitatására. A pályázatok a város közösségének összefogására építenek, hiszen rengeteg társadalmi szereplő vállal aktív szerepet bennük. A projektek legnagyobb sikere ebben az összefogásban és a széles körű támogatásban rejlik, melyet mind a korábbi mind pedig az új városvezetés tanúsít. Különleges és szokatlan kapcsolatok szövődtek és együttműködések alakultak ki. A programokon keresztül megtanulják a fiatalok azokat az egyenlőtlenségeket, amivel nap mint nap szembesülünk és a passzív elfogadás helyett lehetőség nyílik az aktív szerepvállalásra. Előadásokon és foglalkozásokon vehetnek részt számos témában, úgymint a környezetvédelem és újrahasznosítás, korai angoltanítás és annak hatása az általános iskolai nevelésben, oktatásban. Műhelyeket, fórumokat szervezünk, ahol a diákok teret kapnak arra, hogy megbeszéljék a számukra fontos kérdéseket. A helyszíneket illetően az egyetem berényi Campusa, a Főnix, az eltérő iskola ad otthont, de terveznek programot külső térre is.

A programok támogató szakemberek közreműködésével zajlanak, akik azonnal reagálni tudnak a felmerülő problémákra. A projektben való részvételről tanúsítványt állítunk ki a fiataloknak (Youthpass certificate), amely rendkívül hasznos egy állás megpályázásánál, oktatási intézménybe jelentkezéskor, külföldi tanulmányok esetén, illetve Erasmus mobilitási programokban való részvétel kapcsán.

Első pillanattól kezdve hatalmas támogatást kaptunk dr. Varró Bernadett-től, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának oktatási és kutatási főigazgatójától, illetve a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola igazgatónőjétől, Bárcziné Kulcsár Júliától is – hangsúlyozta Hamar Kata. A megvalósításban számos kiváló szakember vesz részt, úgymint Kardos Orsolya, Jászberény város Önkormányzatának környezetvédelmi referense, Fülöp Erzsébet képzőművészeti oktató, Kisné dr. Bernhard Renáta egyetemi adjunktus, dr. Sinka Annamária egyetemi adjunktus, dr. Furcsa Laura főiskolai docens, valamint Turócziné Varga Ildikó angol szakos tanár. Az Ifjúsági Munkacsoport új tagjaként Turócziné Varga Ildikó részt vett a pályázatok kidolgozásában és benyújtásában, megvalósításukban pedig koordinátori feladatot kapott.

Reményeim szerint programjaink nemcsak hozzájárulnak a fiatal korosztály aktív társadalmi szerepvállalásához és a civil kezdeményezések erősödéséhez, de további valós igényeket felvetve újabb projekteket fognak elindítani akár az ifjúságügy, akár az állampolgári részvétel témakörében – emelte ki a projektvezető asszony. Az Ifjúsági Önkormányzat Facebook oldalán lehet követni az eseményeket illetve az érdeklődők, csatlakozni vágyók Hamar Katát kereshetik a hivatalban.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?