Jó életet nyújtó Jászberényt szeretnék hátrahagyni gyermekeinknek

Jászberény város társadalmi ügyekért felelős alpolgármesterét, dr. Gedei Józsefet kérdeztük hivatali teendőiről, együttműködésről, a város jövőjéről.

Az előző vezetésben volt egy bizonyos szereposztás a polgármester, az alpolgármesterek között. Most, az új felállásban, hogy alakul ez a fajta viszony, kinek mi a feladata?

Elődeink súlyos örökséget hagytak hátra. A ’hagyatéki leltárból’ származó feladatok haladéktalan döntéseket igényelnek. Ezek megosztásának alapelve az önkormányzati törvény. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat, munkájukkal a polgármestert segítik, illetve helyettesítik. Jó gyakorlat, hogy mind a hárman dolgozunk a lehető legtöbb ügyön, de van köztünk egyfajta munkamegosztás is, amely alapvetően szakmai képzettségeinkből ered.

Jelen pillanatban ez jellemzően hogyan csoportosítható?

Szokás gazdasági és társadalmi ügyekre felosztani a feladatokat. Mi is ezzel kísérletezünk. Jogász vagyok, így inkább a társadalmi kérdések érdekelnek, alpolgármester társamat pedig a gazdaságiak. Ám a legtöbb ügy ekként sem csoportosítható. Ha például önkormányzatunk egy fiatal házaspárnak támogatást nyújt letelepedéshez, akkor szociális, demográfiai célokat követ ugyan, de ezzel gazdasági hatásokat is elér. Hozzájárul például a munkaerőhiány csökkentéséhez, növeli a helyi vásárlóerőt és az adófizetők számát. Mondhatnám azt is, hogy egy problémának sok arca van, megoldása pedig sokféle szakszerűséget igényel, ezért szükségesnek tartom a hivatal szakembereivel és képviselőtársainkkal való együttműködést.

Ez a munka nagyfokú együttműködést kíván. Megvan az összhang, minden kérdésben egyetértenek?

Természetesen nem értünk egyet minden kérdésben, de törekszünk a helyes megoldásra. Együttműködésünk alapja a Közösen Jászberényért Egyesület programja. Szívem, lelkem benne van. Örülök, hogy ennek megvalósítására felhatalmazást kaptunk. Ebben teljes az összhang. Hasonlóan látjuk a város gazdasági helyzetét és az abból eredő feladatokat. A kötelező feladatok elsőbbséget élveznek, míg a szabadon választottak a gazdasági- pénzügyi feltételeinktől függnek. Erre nagy hatása van a kormányzatnak. Sajnos, eddig nem tapasztaltam segítőkészséget részükről, holott a bajt a hozzájuk közel állók hozták Jászberényre.

Az tapasztalható, hogy mindezek ellenére néha a saját döntéseiket is felülírni kényszerülnek, ahogy történt például a tervezett kommunális adócsökkentés kapcsán.

A kommunális adó ügyében azt terveztük, hogy adócsökkentést vezetünk be, de Szabó Tamás ezzel nem értett egyet. Szerinte ez a lépés veszélyezteti a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges állami támogatások elnyerését. Kérdésemre ezt Pócs János alátámasztotta. Magyarul, nem fordulhatunk bajunkban az államhoz, miközben az adófizetőinknek kedvezményt adunk. Ez gazdaságilag érthető, de szociálisan nem. Úgy gondolom, hogy a költségvetési válságunk után vissza kell térnünk a helyi adócsökkentés és az igazságosabb teherviselés politikájához. Hidegzuhany lenne, ha az állam mégsem nyújtana támogatást, miközben a volt polgármester és az országgyűlési képviselő eltanácsoltak bennünket az adócsökkentéstől.

A társadalom komfortérzetének növeléséhez szervesen hozzátartozik a település kulturális és sportélete. Jut pénz ezekre a szegmensekre a jövőben?

Jutnia kell! A kérdés az, hogy mennyi. A költségvetést egyensúlyban kell tartanunk, azaz nem terjeszkedhetünk túl a ’bevételi takarón’. Közismert, hogy a megkezdett fejlesztésekhez sincs meg a szükséges forrás. Visszafordítani sem lehet ezeket, mert nem lenne kisebb a fizetési kötelezettségünk. A helyi adóbevétel pedig jelentősen csökken. Ez igazi csapdahelyzet a városnak. Az előző évek hibás gazdaságpolitikája, a felelőtlen túlköltekezés, a tartalékok felélése, az Electrolux gyártási kapacitásának csökkentése miatt a gazdasági kockázatok növekedtek, ezért a feladatellátás és gazdálkodás korrekciója szükséges. Ennek ellenére, a város által nyújtott szolgáltatásoknak magasabb színvonalon kellene teljesülnie azért, hogy minden jászberényi életlehetősége javuljon, szabadsága és autonómiája növekedjen. Azt hiszem, nem kell tovább bizonygatnom, hogy az előttünk álló kihívások példa nélküliek a rendszerváltás óta.

A tervezett három sportcsarnok szükségessége ugyancsak megfontolandó kérdés. A téma már az előző testületi ülésen is felmerült. Azóta történtek egyeztetések az ügyben?

Egyetértek Pócs Jánossal. A város most nem bír el három új sportcsarnokot. Az lenne a legjobb megoldás, ha az építtetők meg tudnának egyezni egy csarnok építésének, használatának és üzemeltetésének kérdéskörében. Az egyeztetések szükségesek és folyamatosak. Úgy gondolom, hogy a sport, a mozgás fontos az ember életében. Magam is gyakorlom. De a városvezetésnek világossá kell tennie, amíg nincs minden utcában közvilágítás vagy járda, amíg a külvárosban élők életfeltételei jelentősen elmaradnak a belvárosban élőkétől, addig a sportfejlesztések terén nem léphetünk egyszerre hármat.

A település jólétét a vállalkozóktól befolyt adók alapozzák meg, amelyhez viszont elengedhetetlen feltétel a megfelelő ipari környezet, az infrastruktúra. Ipari park létrehozását többször, az előző ciklusokban is szorgalmazta…

Választási programunkban vállaltuk, hogy támogatjuk a magasan hozzáadott értékű termelést, amely új, jól fizető munkahelyek létesítését eredményezheti. Ezt a célt előmozdíthatja egy zöld ipari park, egy különleges gazdasági övezet az ún. katonák földjén. A terület állami tulajdonban van, de elindultak a tárgyalások ennek megszerzésére. Úgy gondolom, hogy a kormányzat ezen a területen, állami beruházás keretében megvalósíthatná az Electrolux ’kiesése’ miatt Jászberénynek ígért iparfejlesztési ígéreteit. Pócs János ebben támogatását ígérte. Bízom benne, hogy eredménnyel jár.

A projekt erősen koncentrál a környezetvédelemre, ami egyik szívügye az alpolgármester úrnak. Milyen innovációra számíthat a város a környezetvédelem terén az új önkormányzattól?

A város közlekedési helyzete és a környezetvédelem ügyében egyeztettünk szakemberekkel, önkormányzati képviselőkkel és rendőrkapitány úrral. Komoly hiányok vannak. Nincs hivatalos forgalom felülvizsgálat, amely alapul szolgálhatna a forgalomtechnikai beavatkozásokhoz, a város közlekedési helyzetének javításához. Én is szeretnék több rendőrt és közterület-felügyelőt látni az utcán. Ígéret hangzott el arra, hogy a polgárőrség tevékenységét is dinamizálják. Vizsgáljuk egy állandó levegő-szennyezettség mérő eszköz beszerzését, az illegális hulladék kihelyezések elleni fellépés lehetőségét. Azt remélem, hogy az EU ún. Green Deal terve, az új hétéves uniós költségvetés jelentős forrásokat biztosít majd Jászberénynek is környezetünk védelméhez. Ez azonban nem mentesít bennünket egy felelősebb gondolkodás alól. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ma Ausztrália, de holnap Magyarország lehet a szenvedő alanya a klímaváltozásnak. Hibáinkat, késlekedéseinket gyermekeink fogják elszenvedni. Én egy jó életet nyújtó Jászberényt szeretnék hátrahagyni gyermekeinknek.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?