Évzáró testületi-ülés

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 18-án délelőtt kilenc órai kezdettel rendkívüli, nyílt ülést tartott a Városházán, a 2019-es évben utoljára.

A testület 14, majd a később csatlakozó Balog Donáttal 15 képviselővel kezdte el a munkát. A tanácskozáson Pócs János országgyűlési képviselő és Mező István református lelkész is megjelent, akiket külön tisztelettel üdvözölt Budai Lóránt polgármester. A lelkipásztor karácsony alkalmával Isten áldását kérte a testület munkájára, majd az egyház nevében naptárral ajándékozta meg a jelenlévőket.

Pócs János megragadta az alkalmat, hogy gratuláljon az új testület megalakulásához és eredményes munkát kívánjon a továbbiakhoz. Hangsúlyozta, hogy részéről mindenféle politikai előzmény lezárult, a továbbiakban a polgármesterrel, alpolgármesterekkel, a képviselő-testület valamennyi tagjával Jászberény város érdekében kíván dolgozni, ezért ajánlja fel segítségét. Az elhangzottakat Budai Lóránt polgármester is megerősítette, kiemelve, hogy mindannyian Jászberény város közös érdekében fognak együttműködni.

A polgármester érdeklődésére az országgyűlési képviselő tolmácsolta a hitelfelvétellel kapcsolatban a kormány üzenetét.  – A kormánynak a hitelfelvételeket az önkormányzatok tekintetében jóvá kell hagynia. Az állam annak idején 2,7 milliárd forintos hitelállományt vállalt át Jászberénytől. Azért, hogy még egyszer ez az adósságcsapda ne forduljon elő, a mindenkori vezetésnek mérlegelnie kell, hogy milyen hitelkeretet engedhet meg egy-egy településnek. Azokban az esetekben, amikor a városfejlesztésre szánt hiteleket a majdan befolyó adókból kívánják törleszteni, magasabb kockázatot jelent, de természetesen ez is támogatandó elképzelés.

A Berényben történő fejlesztések – piac, belterületi utak, buszpályaudvar környéke – elengedhetetlen és kívánatos fejlesztések. Mindezekhez megalapozottan kellett a hitelfelvétel. Szerencsére Jászberény nem tartozik bele abba a 30 százaléknyi településmennyiségbe, ami vissza kényszerült adni az elkezdett TOP-os fejlesztéseit finanszírozás híján. Az elhúzódó választási időszakban többféle forgatókönyv felmerült a hitelfelvétellel kapcsolatban, ami némi bizonytalanságot eredményezett. Ezért volt szüksége a kormánynak egy megerősítő határozatra az új testület részéről, amelyet, mint tudjuk, egybehangzó igennel megszavaztak. A parlament felé továbbított üzenetre reagálva a kormány hétszáz millió forintra tud jelenleg garanciát vállalni. Az Electrolux megbicsaklásával indokolták a vártnál alacsonyabb hitelösszeget.

Az elhangzottakra reagálva Balogh Béla alpolgármester emlékeztetett, hogy a következő időszakban másfél milliárdos hiánnyal kell számolni, ami hétszázmillió forinttal nem fedezhető. A különbözet megszerzéséhez kérte az országgyűlési képviselő tanácsát. Az Electroluxnál történt változások a jövő évben mintegy 600 millió forint adóbevétel kiesésben realizálódnak. A hiányt gazdaságfejlesztési programmal kell megoldani, amelynek alakulásáról kért információt Balogh Béla kérdése második részében. A városvezetés asztalán tervezetként heverő három új sportcsarnok szükségessége is kérdéseket vetett fel részéről.

Pócs János előrevetette, hogy véleményt, tanácsot bármikor formál, ha kérik, de a települések költségvetésébe nem kíván beleszólni. Ez a felelős városvezetések feladata, azoké, akik koncepciót készítenek, tehát ne várják az országgyűlési képviselőtől a megoldást. Hozzátette, a felelőssége annyi, hogyha kéréssel fordul irányába bármelyik település, akkor a kormánytámogatás érdekében mindent meg fog tenni. Az Electrolux kapcsán emlékeztetett, hogy több alkalommal egyeztetett Szijjártó Péter miniszterrel a kérdés megoldása érdekében. A miniszter szándéka az optimális megoldás megtalálása, így már 5-6 esetleges betelepülő vállalkozóval tárgyaltak az ügyről. Jelenleg az Electrolux és a kormányzat között pattog a labda a felszabaduló csarnok sorsával kapcsolatban. A sportcsarnokok kapcsán kifejtette, véleménye szerint a TAO-s támogatásokat az érintettek adják össze, építsenek egy nagy csarnokot és az egyesületek osztozzanak meg rajta a használatot és az üzemeltetést illetően.

Dr. Gedei József alpolgármester hozzáfűzte, a hitel, amit felveszünk a jelenben a jövőt terheli, ezért nem szeretnének majd a jövőben hiteleket felvenni. A mostani helyzetet azonban mindenképp meg kell oldani. Kérdéssel fordult Pócs képviselőhöz arra vonatkozólag, hogy a hitel mellett állami támogatás kieszközlésében számíthat-e a testület a segítségére. Hozzátette, az intermoduláris fejlesztés kiépítéséhez újabb hitelek is szükségesek lesznek. A visszafordulás nem lehet megoldás, az úton – még, ha egy része kényszer is, – tovább kell menni. A „katonák földje”  – egyelőre megfeneklőnek tűnő – tárgyalásaihoz is segítséget kért, valamint az adórendszer, a várost érintő közteherviselés átalakításához kért javaslatot.

Pócs János elismételte, a költségvetésbe semmiképp sem kíván beleszólni, de véleményt szívesen nyilvánít, így elmondta, hogy a Berényben megvalósuló fejlesztések szükségesek, és azokhoz a hitelfelvétel megalapozott döntés volt. Az iparűzési adóbevételeket nem egy lassú ütemű fejlesztésre, hanem a hitelek visszafizetésére fordítja a város, ami a kormány és a saját véleményem szerint egy jó koncepció – mondta a képviselő. Hozzátette, amennyiben állami támogatásért kell folyamodni, nagyon szívesen nyújt segítséget, ahogy tette ezt például a Dalkia-ügyben is. A katonai gyakorlótér ügyéhez ugyancsak támogatólag viszonyul, megpróbálja kimozdítani a témát a holtvágányról, ehhez azonban szükségesek a kért dokumentumok, amelyeket még nem kapott meg. Az adóügyekhez kapcsolódva elmondta, minden, ami jó Jászberényben, azt támogat, azonban figyelembe kell venni a kockázatokat a további hitelfelvételeknél és állami támogatásoknál.

Az időközben tizenöt fősre kiegészült testület sürgősségi indítványok tárgyalásával folytatta munkáját. Elsőként az SZMSZ függelékének módosításáról, majd a Regio-Kom társulás módosító előterjesztését fogadták el. Az első sürgősségi előterjesztés konkréten a Városüzemeltetési Bizottság külsős tagjának pótlására irányult. Tamás Zoltán bizottsági elnök javaslatára Vidovich Kálmánt kérték fel a posztra, aki miután a testület elfogadta jelölését, felesküdött a feladat törvényes elvégzésére. A második sürgősségi pontban tárgyaltak szerint személycseréről kellett szavazni, mert a társulás tagjai a polgármesterek, így a választás eredményéből adódóan most Budai Lóránt lett tagja a Regio-Komnak.

A továbbiakban rátértek a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. Elsőként az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról döntöttek dr. Sass Krisztina aljegyző előterjesztésében. A bizottsági szerkezet megváltozásának technikai átvezetése tette szükségessé az előterjesztést. Az önkormányzati munkához kapcsolódó természetbeni juttatásokról döntöttek a továbbiakban. Bozsik Ferenc képviselő javasolta, hogy lehetőség szerint, tekintettel a város nehéz anyagi helyzetére, aki teheti ne kérjen új eszközt. A harmadik pontban Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019-ben végzett munkájáról szóló tájékoztatót fogadták el. Rácz Tamás elnök rövid szóbeli kiegészítésében kiemelte, köszöni az önkormányzat eddigi együttműködését és a jövőben is törekszik a konstruktív együttműködésre Jászberény minden lakójának érdekében. A következő napirendi pont a Roma Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára irányult, amellyel kapcsolatban a polgármester kifejtette, hogy még hatékonyabb, szorosabb együttműködést vár a partnerektől a városlakók javára.

A következő napirendi pont az önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének elfogadása volt, majd egy fontos gazdasági tárgyalás miatt egyórás szünetet rendelt el Budai Lóránt.

Szünet után elsőként a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására fogadták el Berec Zsolt ügyvezető javaslatát, majd a legnagyobb vitát kiváltó előterjesztés következett.

Az előterjesztést a fent nevezett Jászkerület Kft. ügyvezetőjének megválasztására, Alapító Okiratának módosítására a polgármester nyújtotta be. Az előterjesztéshez Szabó Tamás képviselő nyújtott be módosító indítványt. A polgármester nem fogadta be az indítványt, amely a névmódosításra vonatkozott. Az ügyvezető május 31-ig tartó mandátuma helyett azonban a polgármester egy újabb módosítóval javasolta a március 31-i határidőt. Az előterjesztést az tette szükségessé, hogy Berec Zsolt intézményvezetői szerződése december 31-i dátummal lejár. Mindemellett vannak olyan feladatok, amelyeket még el kell végezni, illetve az új vezetőt meg kell választani, így szükséges a kft. élén való maradása a polgármester szerint március 31-ig.

A későbbiekben való távozását indokolja, hogy a kultúra szakembereivel és a kft. dolgozóival történt megbeszélések a polgármester számára világossá tették, hogy nem megfelelően végzi a szakmai  munkát a jelenlegi igazgató.

– A város kulturális életét magasabb szintre kell emelni, elsősorban azokkal a dolgozókkal, akik ezt eddig végezték és egy olyan vezetővel, aki hagyja, hogy a munkatársak tegyék a feladataikat, a cég ügyeit kordában tartja, és mind gazdaságilag mind szakmailag segíti a hatékony munkát. Erre a feladatra pályázat útján kívánja megtalálni a megfelelő személyt a városvezetés – fejtette ki Budai Lóránt. A folytonosságot nem megszakítva, a szakmai munkát biztosítva a jelenlegi cégvezetőre, Gál-Dobos Beátára bíznák a pályázatok elbírálásáig a cégvezetés ügyeit.

Balog Béla alpolgármester kérdésére válaszolva Szabó Tamás kifejtette miért tartotta szükségesnek a módosító indítványt, amely a nevet változtatja meg az előterjesztésben. Elmondta, hogy véleménye szerint ilyen rövid időtávra – három hónapra – felesleges személycserét végrehajtani, mert az átadás-átvétel felesleges procedúrát jelent. Hozzátette, Berec Zsolt és munkatársai teljes mértékben jól végezték a dolgukat, ezért nincs arra különösebb ok, hogy ezt az állapotot három hónapra megváltoztassák. Emlékeztetett, a Berec Zsolt személyére vonatkozó egykori döntést polgármesteri javaslatra a testület hozta meg.

A következőkben Berec Zsolt kért szót, aki átnyújtotta a polgármesternek az elmúlt napokban az Innovációs minisztérium elismerő oklevelét, amit az Autómentes nap szervezéséért kapott a város.

A továbbiakban dr, Sonkoly Judit ügyvéd szólt az előterjesztéshez, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslat egy ügyvezető személyéről szól és ennek értelmében törlésre kerül a cég ügyvezetői pozíciója. A jogszabály szerint csak ügyvezető jogosult az ügyek átadására, cégvezető ezt nem teheti meg garanciális okokból. Hozzátette, a felügyelő bizottságnak februárban, a könyvvizsgálónak május 31-el lejár a mandátuma, tehát a pályáztatáskor erre is figyelemmel kell lenni.

Dr. Gedei József alpolgármester kiemelte, a társaság működése a kitüntetés ellenére is gazdátlannak tűnik és a cég dolgozói szintén egy gyors vezetőváltást kívánnak. Ezt a munkatársi akaratot próbálja most a jogi peremfeltételek figyelembe vételével a városvezetés egy szélesebb konszenzusba belehelyezni. A kérdés most az, ki tudja a pályázat időpontjáig megfelelő színvonalon elvinni a céget.

Az előterjesztés vitájának végére végül Dobrán Gyula képviselő tett pontot, aki hozzászólásában kijelentette, hogy elfogadja Szabó Tamás módosító indítványát, majd úgy is szavazott. Ennek értelmében a képviselői többség szavazása szerint márciusig Berec Zsolt marad a Jászkerület Kft. ügyvezetője és Gál-Dobos Beáta cégvezetői pozíciója megszűnik.

Rátérve a következő előterjesztésre a Környezetvédelmi programban foglaltak időarányos végrehajtásáról döntöttek. Lányi László, a Városüzemeltetési Iroda vezetője volt az előadó. A továbbiakban Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító okiratának módosítása, illetve az intézmény felvételi körzethatár módosítása volt az előterjesztések témája.

A Jászberény Városi Önkormányzat 2020 évi költségvetési koncepciójára Budai Lóránt nyújtott be előterjesztést. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja a Jászberény Városi Önkormányzat  2020. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják. Az év végi adó feltöltés után az önkormányzat a fizetési számláján jelentkező összeget a következő évi feladatok végrehajtásába bevonja. A fejlesztésekhez kapcsolódó kincstári számlákon jelentkező maradvány jövőre a megkezdett feladatok részbeni megvalósítását teszi lehetővé, a végleges befejezéshez szükséges saját forrásokat az önkormányzatnak kell biztosítania.

A saját forrás biztosításának egyik lehetősége a hitel felvétele. A megkezdett fejlesztések folytatásához, befejezéséhez 2020. évben 1,4-1,5 milliárd Ft forrásra (önerő és/vagy hitel) van szükség. Az önkormányzat költségvetésének helyzete a bevételi lehetőségek várható csökkenése, valamint a fentebb ismertetett okok miatt jelentősen átalakul a következő évre. A költségvetés összeállítása és végrehajtása során a legfontosabb feladat az átlátható, megfontolt és a lehetőségekhez igazodó tervezést és gazdálkodást, valamint jelentős tartalék képzését. A költségvetés összeállítása során biztosítani kell a működési bevételek-kiadások egyensúlyát. Működési hiánnyal a költségvetés nem tervezhető. A várható adóbevétel- csökkenés miatt a működési egyensúly biztosításához a költségvetés kiadási között jelentős átrendezésre van szükség. Az intézmények, az önkormányzati tulajdonú cégek feladatainak áttekintése mellett, az egyéb területek számára biztosított források észszerű csökkentésére van szükség.

A működési egyensúly biztosítása és a várható működési többlet sem elegendő azonban a folyamatban lévő feladatokhoz szükséges saját erő biztosítására. A működési kiadások nem csökkenthetők le olyan szintre, amellyel a fejlesztésekhez szükséges saját erő előállítható. További külső forrás (hitel vagy állami támogatás) bevonása szükséges – tartalmazza az előterjesztés melléklete. A városatyák elfogadták az előterjesztést.

A továbbiakban szavaztak Budai Lóránt polgármesternek a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsába történő delegálásáról, és a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökéről, akinek tisztét továbbra is Szatmári Antalné látja el. A polgármester előterjesztést nyújtott be a 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására, amit elfogadott a testület. Szintén módosító javaslat érkezett a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletre és a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletre, amelyeket egyhangúlag elfogadtak a képviselők. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről ugyancsak módosítást hagytak jóvá. Az előterjesztést az önkormányzat 2020. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére elfogadták. Elfogadták az önkormányzat 2020. évi munkatervét, a testületi ülések időpontja továbbra is a harmadik hét szerda délután három órakor lesz. Módosították az önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát is.

Négy előterjesztés ingatlanokról szólt. Egyrészt értékesítésre kijelölésről és vételár megállapításáról, másrészt ingatlanok belterületbe vonásáról.

Utolsóként A jászberényi Margit-sziget közösségi funkciójának bővítése a városi közösségi kohézió és identitás megerősítése érdekében című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosítására című előterjesztésről döntöttek pozitívan az év utolsó testületi ülésének. Az első rendes-nyílt önkormányzati ülés január 22-én, szerdán délután három órakor lesz.

 

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?