Jól teljesít a Jászság gazdasága

Jász-Nagykun-Szolnok megye ötven legjelentősebb cégét megjelenítő kiadvány bemutatására, illetve a megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának huszonötödik évfordulója alkalmából találkozott a gazdasági élet krémje december 13-án, délután a szolnoki megyeházán.

Az ünnepség fényét emelte jelenlétével Varga Mihály pénzügyminiszter, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, dr. Berkó Attila, a megye kormánymegbízottja, Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere, dr. Panyik Éva, a NAV megyei igazgatóságának vezetője és a házigazda személyében dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Idén már 24. alkalommal jelenik meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány, a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei Adó és Vámigazgatósága, valamint a megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös összeállítása. A füzet célja a megye gazdasági életének, illetve a megyét leginkább befolyásoló ötven társas vállalkozás tevékenységének bemutatása a társasági adóbevallások adatainak tükrében. Elismerés illeti azt a félszáz vállalatvezetőt és a cégek dolgozóit, amiért tevékenységükkel kivívták a helyet a megye gazdasági élvonalában a 2018-as év adatai alapján.

A megjelenteket a szervezők nevében dr. Sziráki András köszöntötte. – A megye negyedszázados és különösen az elmúlt tíz év gazdaságára visszatekintve elmondható, hogy szépen haladunk előre a fejlődés útján. A jövedelmezőségi viszonyok, az itt élők életminősége kedvezően alakul. A boldogulás alapja az értelmesen, eredményesen végzett munka.

Az elmúlt esztendőben 217,4 milliárd forint nettó adó és járulékbevételt ért el a megye. A megyei társas vállalkozások 2445,4 milliárd forint nettó árbevételt realizáltak.
A belföldi értékesítés 1238,9, az export 1206,5 milliárd forint volt. Ezen felül a kata, kiva és eva szerinti adózásra áttért gazdálkodók együttesen 29,1 milliárd forint nettó árbevételt könyveltek el. Külön örömmel hangsúlyozta az elnök, hogy a pozíciók erősödnek a Jászságon túl is.

Vannak még tartalékaink, ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaerő-tartalékok kiapadtak, szinte teljes foglalkoztatás van a megyében. Elengedhetetlen a magas színvonalú termelési irány megcélzása, az értékteremtő gazdaság továbblépése. Megbecsülendő, hogy két év alatt mintegy 20 százalékkal nőtt a dolgozók keresete a gyárakban. Mindez jó esélyt prognosztizál, noha még itt is van tennivaló. A mostani átlagkereset 3 millió 150 ezer forint évente. A vásárlóerő ezzel arányosan araszol előre. Az országos átlag 92, 9 százalékos, Jászberény már jóval túlszárnyalta ezt a maga 115, a szolnoki kistérség a 110 százalékával. Kunhegyes azonban nem éri el ebben a tekintetben a 80 százalékot sem. Ez is mutatja, hogy differenciált a kép, sokszínű a tennivalónk. – Meggyőződésem, hogy többre vagyunk képesek, jó esély látszik arra, hogy idén két számjegyű növekedést érjünk el a megye gazdasági növekedésében. Kérem önöket, ebben legyenek partnerek, tegyünk együtt közösen annak érdekében, hogy a megyében élők életminősége tovább javuljon! Mindezek mellett köszönöm eddigi támogatásukat, munkájukat! – zárta szavait a kamara elnöke.

Varga Mihály miniszter elöljáróban elmondta, hogy bár karcagi születésű, de számos emléke köti Szolnokhoz, úgy mint első munkahelye, tanári pályája. A továbbiakban beszédének fő témája a gazdasági helyzetre és annak prognózisára fókuszált.

Mindenekelőtt a megyén túlmutatva tágabb kontextusba helyezte a jelenlegi gazdasági viszonyokat. Magyarország az unió tagjaként széles körű export és import tevékenységgel bír. Része vagyunk a világgazdaságnak, amely Európában az utóbbi időben Amerikához, Ázsiához képest lelassult. Magyarország legfontosabb gazdasági partnere Németország, amely körülbelül 25 százalékos nagyságrendben fogadja be exportunkat, és ugyanilyen import tevékenységet végzünk vele. Bár ennyire kötődünk Németországhoz, az utóbbi két esztendőben az a furcsa helyzet állt elő, hogy míg a német piac lassult, addig a magyar gazdasági teljesítmény növekszik. A német ipar öt százalékos csökkenése dacára a magyar hat százalék pluszt mutat. Köszönhető mindez annak, hogy nálunk magasabb a beruházási ráta, a kormány kedvező intézkedéseket hozott, illetve nyitottunk a keleti piacok irányába. A kutatások azt mutatják, hogy a vállalkozók optimisták, bizakodóak a jövő tekintetében. A gazdasági mutatók is ezt támasztják alá, hiszen az első háromnegyed év mérlege szerint a növekedés 5,1 százalékos volt, egész évre 4,8 százalék várható. Mindezzel az európai gazdaság élén vagyunk. Örvendetes, hogy ezt a teljesítményt nem privatizációból vagy hitelfelvételből értük el.

Nincs visszalépés a beruházások tekintetében sem. Közel száz külföldi vállalkozó vár jelenleg kedvező döntésre az itteni letelepedését illetően. Domináns az autóipar, amely nyitni kezdett az elektronika felé.
A megyét illetően a vállalkozások egyre jobb pozícióba kerülnek, növelni tudják a gazdasági teljesítményüket. Még ugyan az országos átlag alatt van, de a tendencia kedvező képet mutat. A foglalkoztatás is átlag alatti a 67 százalékkal, de közel jár az országos 70 százalékhoz. A kormány reform programokkal támogatja a munkába való visszatérést, a nők foglalkoztatását.

Sok állami beruházási program fut, amelyet a megyében is kihasználnak a vállalkozók. Az uniós forrásokból kiszorult cégek számára létrehozott keretből több megyei vállalat részesült. Az elmúlt években 749 cég 46 milliárd forintnyi összeghez jutott gazdaságfejlesztési támogatás formájában. Ebből 220 cég szolnoki, 529 pedig egyéb településről. Tavaly 267 milliárd forintnyi beruházás valósult meg a megyében. A várakozások szerint idén több mint 300 milliárd forint beruházás készül el.

A gazdaságpolitikai kilátások kapcsán a miniszter elmondta, hogy fel kell készülni a lassulásra. A kormány több intézkedést hozott a gazdaság élénkítése érdekében, például a közterhek csökkentése, munkásszállók építésének támogatása. Programot dolgoztak ki az öntözés fejlesztésére. A béremelések érdekében is folyamatosan partner az állam. Az adó adminisztráció megkönnyítése, digitalizációja szintén a gördülékenységet segíti. Ezt a digitális kompetenciát várja el a kormány a vállalkozóktól is, mert csak így maradhatunk versenyképesek. Kitörési pontok lehetnek a gyógyszer és vegyipar, az agráripar. Cél a minél nagyobb hozzáadott érték létrehozása, amelyhez a kormány igyekszik megadni a maximális támogatást. Zárszavában Varga Mihály békés, boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánt a megye valamennyi vállalkozójának és dolgozójának.

Megtisztelő, hogy önök előtt állhatok a megye gazdaságának meghatározó rendezvényén – emelte ki beszéde elején dr. Berkó Attila kormánybiztos. Statisztikákkal, elemzésekkel, számokkal átszőtt világunkban nagy érték ez az évről évre megjelenő kiadvány, amit ma kézbe vehetünk. Az igényes kiadvány rendet tesz az információhalmazban, világos képet ad arról, gazdaságunk hogyan teljesített az elmúlt évben. A szónok külön köszönetet mondott a NAV igazgató asszonyának és a kamara elnökének, hogy évek óta kimagasló szakmai biztonsággal vezetik a hivatalokat, és ugyanezen szakmaisággal állnak hozzá a kiadvány elkészítéséhez. Az itt szereplő információk ösztönzőek és megnyugtatóak, amely mindannyiunk munkáját dicséri. A tudás, a hagyomány és versenyképesség kiegészítik egymást, és ez adja a jó teljesítményt. Rengeteg értékkel bírunk, amelyekből mindig tudunk meríteni. A múlt tapasztalatai a jelen sikerével párosulva megadják a jövő lehetőségét. A kormányhivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy jó partnere legyen a vállalkozásoknak, együttműködünk a gazdasági élet minden szereplőjével. A sikerhez az önök, a kamara és a kormány partnersége is hozzájárul, köszönet érte!

A következőkben a nap fénypontjára, a TOP 50, azaz a megye legsikeresebb vállalkozásainak névsora ismertetésére került sor. Az első helyezett ismét a Samsung lett, és a második helyen sem történt változás, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan az Electrolux áll a lista második helyén. A Samsung mérlegfőösszege 471.618, az Electroluxé 101.819 millió forint volt 2018-ban. A Jászság a megye gazdaságának húzó régiója. Az Electroluxot a 4. helyen a Jász-Plasztik követi, a Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 8., a Jász-Plasztik Autócentrum a 9. helyen áll. A jászkiséri MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. a 14., a berényi telephelyű Samyang a 18. A Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. a 26 helyen, a Fortaco a 30-on helyezkedik el. Őket követi a Metálplaszt Fém és Műanyagfeldolgozó Kft. . A Dometic Hűtőgépgyárrtó és Kereskedelmi Zrt. a 34. A Palmi-Top Kereskedelmi Kft. a 41., a Trend Szerszám, Célgép, Műanyagipari és Kereskedelmi Kft. a 44. helyezett. Szorosan a nyomában a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. áll. Ismét egy jászberényi cég a következő, a KÓD Műszaki és Kereskedelmi Kft. A 49. helyet a Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. foglalja el.

A megye legnagyobb gépipari cége változatlanul a Samsung Electronics Zrt., míg az Electrolux továbbra is a második. Előkelő helyen szerepel a TOP 10-es listán a Jász-Plasztik is, 4. a rangsorban. Élelmiszer-termelésben első az Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalmazó Zrt., a Szatmári Malom egyet előrelépve a második helyezett. A Darázs Keverő a nyolcadik, a jákóhalmi Mária Malom zárja a tízes listát. Kereskedelemben élen a Tisza-Coop áll, az előző évekhez hasonlóan. Második a Szatmári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. őket a Jász-Plasztik Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követi. Ötödik a Co-op Star Kereskedelmi Zrt. A mezőgazdasági ágazat első helyezettje a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt., harmadik helyezett a Jász-Föld Mezőgazdasági Zrt. és 9. a Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő Zrt. A TOP 10-es listában a könyvvizsgálat is szerepel, amely legjobbjának a jászberényi Stádium Vállalkozási és Adótanácsadó bizonyult.

Immár öt éves hagyomány, hogy a TOP 50 rendezvényen kamarai elismerések átadására sor kerül. Az elnökség gazdasági teljesítménye elismeréseként díjazta a tószegi Accell Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítő Kft-t, és a szolnoki székhelyű Tisza-Coop Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt-t. Az év vállalkozása díjban részesült a szolnoki központú Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt, valamint Kalla Pál jászberényi kádármester.

Kalla Pál családjában a kádármesterség kezdete az ezerkilencszázas évek elejére tehető. Nagyapja az ipartestület vezetőségi tagja volt, édesapja aranykoszorús kádármester. Kalla Pál szakmájának sokadik generációs képviselője, annak ellenére, hogy a mára kihaló szakmák közé szoruló kádármesterségtől óvni szerették volna. Bár autószerelőnek tanult, felnőtt fejjel, 1982-ben mégis visszacsábította a szakmához a fa szeretete. Szakvizsgát, majd 1987-ben mestervizsgát tett. 1985-től önálló iparosként dolgozik nagyapja, édesapja egykori műhelyében. Az államosított üzemet sikerült visszaszerezni. Műhelyében közel negyven éve készíti a különböző méretű hordókat, amelyek közül sok külföldi megrendelőhöz kerül. Hagyományostól eltérő különleges munkákkal is felkeresik. Számos szakmai díj és elismerés mutatja tehetségét.

Az 1994. december 5-én megalakult megyei iparkamara idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. A kerek jubileum alkalmából kamarai elismerések átadására került sor. A díjakat Varga Mihály és dr. Sziráki András adták át. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságfejlesztésben végzett tevékenységéért kamarai különdíjban részesült többek között Kasza Lajos, a jászberényi Jász-Plasztik Kft. ügyvezetője, dr. Rédei István, a Coop Star Zrt. elnök vezérigazgatója. A kamarában végzett munkája elismeréséül az elnökség a Jászságban különdíjban részesítette Bertók Zsuzsa asszonyt, a Jászapáti és Vidéke Áfész gazdasági igazgatóját. Végezetül mestercímek átadására került sor.

Az ünnepség zárásaképp a pezsgős koccintás alkalmával dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt, amelyben gratulált valamennyi helyezettnek, díjazottnak, kitüntetettnek. Összefoglalta a rendezvény üzenetét, amelyben komoly stabilitás, bizakodásra alkalmas jövőkép rajzolódott ki. Jól látszik a pozitív változás, amelynek alapja az erős gazdaság és eredménye a pezsgő kulturális és sikeres sportélet, az élhető település, a felelősségteljes társadalom. Mindezért köszönet a kormánynak és a vállalkozóknak, amelyek mindannyiunk közös érdeke szerint az egyre magasabb hozzáadott érték produkálásával növekvő gazdaságot hoznak létre.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?