Fókuszban a városüzemeltetés

November 21-én, csütörtökön délután tartotta soros nyílt testületi ülését Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alakuló ülést követő tárgyaláson többek között Lengyel József, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. új ügyvezetője is bemutatkozott.

Farkas Ferenc polgármester az ülés kezdetén köszöntötte a megjelenteket. A már elektronikusan megküldött napirendi pontos sorába felvették a Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről szóló pontot. Az így kiegészített napirend elfogadását követően a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatott a polgármester.

Farkas Ferenc a 2019. szeptember 19-i testületi ülést követően horgászverseny megnyitóján vett részt, a táncdalfesztivál területi döntőjét nyitotta meg a Pájer Antal Művelődési Házban, ahonnan két jászapáti előadó is továbbjutott a megyei döntőbe. Az EFOP-os pályázatok ösztöndíjasaival tartottak megbeszélést a városi rendezvények segítése érdekében 25-én, majd másnap a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. helyi és területi vezetőjével egyeztetett.

A Szent Mihály napi tűzgyújtásra, valamint a hozzá kapcsolódó rendezvényekre került sor 28-án, amely kiegészült a Szabadságkoncert eseményeivel.
A Fehér Akác Idősek Otthonában köszöntötte a szépkorú lakókat Idősek napja alkalmából október 1-jén, másodikán a Regio-Kom társulás tartotta ülését Jászberényben, ahol a Jászapáti Önkormányzatot képviselte. Október 3-án adták át a piackaput és a hozzá tartozó fejlesztéseket helyi termékbemutatóval a piac területén. A Kamilliánus közösség tartotta jótékonysági rendezvényét 5-én a művelődési házban, ezt követően városi Idősek napi rendezvényen köszöntötte az ünnepelteket a polgármester. A Tölgyes Strand és Gyógyfürdőben 9-én adta át dr. Farády Zoltán a fizikoterápiás és reumatológiai rendelőt, a megjelentek igényesen kialakított helyiségeket és eszközöket láthattak, az épületet az önkormányzat biztosította térítésmentesen a kezelések számára.

A kerékpárút első szakaszának és a Termálvíz Komplex Hasznosítása Jászapátin című projektnek az átadására került sor tizedikén. Befejeződött a Jászapáti Fiatalok helyben maradását célzó lakások felújítása, hangulatos átadó rendezvényt szerveztek 11-én a Jókai utcai lakásban. A Vándorfy János Honismereti Szakkör által szervezett találkozón köszöntötte a díjazottakat, majd a mozgáskorlátozottak egy csoportja rendezvényén adott át díjakat 12-én.
Farkas Ferenc hangsúlyozta, nagyon köszöni az önkormányzati választáson aljegyző asszony irányítása alatt a résztvevők áldozatos munkáját, majd gratulált a választás sikeres lebonyolításához. A választást követő héten az alakuló ülés szervezése folyamatosan zajlott, majd 21-én a képviselőtársakkal közösen átvehette a mandátumot. Október 23-ára készülve 22-én fogadta a testvérvárosi vendégeket, másnap megemlékeztek a hősökről szentmise keretében, a könyvtár falánál elhelyezett emléktáblánál koszorúzással, majd a művelődési házban színvonalas műsorral.

Október 25-én ünnepélyes keretek között zajlott az alakuló testületi ülés, amelyen a képviselőtársakkal közösen letette az esküt. A Városi Vegyeskar vezetőivel egyeztetett 30-án az elkövetkezendő év feladatairól. Mindenszentek napján került sor a felújított temetői kálvária megszentelésére, amely Pócs János országgyűlési képviselő és családja finanszírozásával, valamint a Pitti Katalin által adott jótékonysági koncert támogatói bevételéből valósult meg. A kápolna előtti terület két helyi vállalkozó, Vágó Csaba és Urbán Miklós nagylelkű felajánlásából újult meg.

A katolikus általános iskola Szent Imre napi rendezvényén is tiszteletét tette a polgármester november 5-én, majd az Aktívan a tudásért című EFOP-os rendezvényen köszöntötte a megjelenteket a közösségi házban. Ezt követően Kunszentmártonba volt hivatalos 8-án a város napi rendezvényre, majd november 11-től 13-ig szabadságát töltötte. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén képviselte az önkormányzatot 14-én, majd a Jászsági Pálinkalovagrend, továbbá az önkormányzat által szervezett harmadik Jász Pálinkamustrán vett részt. November 21-én, az ülés napján Jászberényben a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökeként a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendezvényét nyitotta meg.

A két ülés közötti mozgalmas időszak eseményeinek ismertetését követően a lejárt határidejű határozatokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak kilenc egybehangzó igennel.
A napirendi pontok sorában kérdések, bejelentések feltevésére nyílt lehetőség. Birkás Ferenc megköszönte a város lakosságának, hogy ismét, ötödszörre is bejuttatták a testületbe. A városban felmerülő problematikus helyzetekre hívta fel a figyelmet: a kormányhivatalban a személyi igazolványok leolvasása kapcsán felmerülő gondra, a Damjanich úti gesztenyefás területen esőzés alkalmával feltóduló, el nem folyó vízre, elmaradt gyomeltakarításra a Xanta Kft területén, a tavaszi útfelújítások alkalmával visszamaradt aszfalttörmelékre, a Damjanich úti parkolók megépítésének időszerűségére, a szelektív kukák állandó jellegű áldatlan állapotára, illetve a vásártér járóútjainak szilárdburkolására.

Farkas Ferenc a személyi igazolványok leolvashatósága kapcsán ígéretet tett, hogy a járási hivatal vezetőjével egyeztetnek a problémáról, a Damjanich úton a csapadékvíz-elvezetéssel összefüggő kellemetlenségről a Műszaki Osztályt értesíti. A gyomeltakarítást elvégezték a közterületen foglalkozó munkavállalók, a magánterületen felgyülemlő gyom eltakarítására, rendrakásra pedig felszólították a gazdasági társaság felszámolóját. Az aszfalttörmelék elszállításának kérését Farkas Ferenc a városüzemeltető képviselője felé tolmácsolta, megragadva az alkalmat, hogy bemutassa a testületnek Lengyel Józsefet, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. – Tótin Lóránt eddigi igazgató helyét átvevő, az önkormányzat által megválasztott – ügyvezetőjét.

A Damjanich úti parkoló kapcsán a polgármester hozzátette, nemrégiben került sor a termálvizes csővezeték- és fűtési rendszer átadására, a parkolók megépítése március-áprilisi hónapokban következhet. A szelektív hulladékgyűjtést nem kellene megszüntetni, öt gyűjtőszigetnél már van kamera elhelyezve, hetente három alkalommal szállítják el az illegálisan elhelyezett hulladékot, ennek ellenére alakult ki ilyen helyzet. Fokozottan felhívta a közterület-felügyelők figyelmét az ellenőrzésre, a kamerák felvételeinek letöltésére, hogy megtalálhatóak legyenek az illegális szemetelők. A vásártéri utak burkolása igen jelentős kiadással járna, de már zajlik az egyeztetés az illetékes szervvel.

Pócs János alpolgármester az illegális szemétlerakás kérdéséhez fűzött gondolatokat, közérdekű bejelentésként ismertette, hogy a jövőben az önkormányzat nyomravezetői díjat fog kitűzni a bűncselekményt elkövetők megtalálására.

Borics László az őszi kátyúzás elmaradását, az utak állapotára tett panaszokat tolmácsolta a város vezetése felé, Kökény Györgyi pedig a hiányos közvilágítás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Farkas Ferenc polgármester a kátyúzásra a jövő évi költségvetésről szóló döntés alkalmával kívánt visszatérni, de hangsúlyozta, reményei szerint tavasszal megvalósulhat az utak korrekciója. A közvilágítás kapcsán kiemelte, alapvető érdek, hogy a közvilágítás hiánytalanul működjön, ugyanakkor elképzelhető, hogy ki kell cserélni az elavult izzókat néhány helyen, a Műszaki Osztály felé bárki bejelentéssel élhet, az önkormányzat pedig közvetíti a problémát a szolgáltató irányába.

Borbás Zoltán a hulladékgyűjtő szigetek problémájával foglalkozott elsőként, hangsúlyozta, alapvetően nem a szelektív szigetekkel van baj, hanem azzal, hogy a lakosok nem rendeltetésszerűen használják azokat. Javaslatot tett a hulladékban, annak tulajdonosát leleplező nyomok keresésére, a videófelvételek következetes vizsgálatára, az elkövetők nevének nyilvánosságra hozására, valamint a gyűjtőszigetek környékén élő városlakók megkérdezését is szorgalmazta.

A vásártér szilárd útburkolata vonatkozásában hozzáfűzte, nem kevés költséggel jár egy ilyen beruházás, azonban a bizottsági üléseken is szó esett már arról, hogy szeretnék bővíteni a vásár kapacitását. Ha ez megvalósul, szükség lesz belátható időn belül útburkolatra. Végezetül köszönetét fejezte ki a választópolgárok bizalmáért, emellett tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2019. november 4-én, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alakuló ülésén főállású alelnöki pozíciót nyert el, ebből adódóan, az önkormányzati törvény rendelkezései szerint összeférhetetlenség merült fel a képviselői jogállását tekintve.
Farkas Ferenc polgármester Kökény Györgyi képviselőhöz szólt az előterjesztések megvitatása előtt. Támogatta a közösségi média felületek korrekt használatát, a közzétett bejegyzésekben a mindkét tárgyaló fél által elhangzottak pontos, teljes körű publikálását. Többek között a zöldhulladékokkal, szelektíven gyűjtött hulladékokkal kapcsolatban is adott korábban tájékoztatást a képviselő asszonynak, melyet ez alkalommal, a teljesség érdekében megismételt.

– A Jásztelekre vezető út mentén a Regio-Kom Kft. telephelyén térítésmentesen elhelyezhető negyedévente 200 kg többlet zöldhulladék, 200 kg többlet lakossági hulladék valamint 500 kg építési, bontási hulladék. Évente 10 kg veszélyes hulladékot is ki lehet vinni oda, mely további kezelésben részesül, valamint a háztartásokban előforduló elektronikai, számítástechnikai eszközökből egy-egy darabot szintén el lehet helyezni egy raktárban. Ahogyan most ősszel, az elkövetkező évben is szeretnénk folytatni az elektronikai hulladékok begyűjtését, és ennek a térítésmentes átvételét és elszállítását – mondta a polgármester.
Az előterjesztések közül elsőként a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. III. negyedévi gazdasági tevékenységére vonatkozó anyagról döntöttek. Lengyel József október közepén vette át a céget, a beszámoló az előző hónapok gazdasági eredményét tükrözi. A negyedévi ágazati bontás adataiból jól látható, hogy két üzletág termel veszteséget, a strand, továbbá a helyi termelők boltja. Utóbbi tekintetében reményeik szerint a bérbeadásból befolyó bevétel csökkenti a bolt két év alatt felhalmozott 13 millió forintos veszteségét.

A strand és kemping vonatkozásában a karbantartás, a szolgáltatások minőségének javítása volt a cél, ami hozzávetőlegesen sikerült is, ugyanakkor a kemping üzletág nyereséges termelése mellett a strand így is 20 millió forintnyi veszteséget termelt, ami jórészt a magas személyi jellegű ráfordítás igényének köszönhető.

A vásár és a piac üzletág nyereségesen működik. A 2019 évi I-III. negyedévi beszámoló adatait a tavalyi év ugyanez időszakával összehasonlítva a követelés állomány 4 millió forintos növekedést, míg a pénzeszköz állomány 4 millió forintos veszteséget mutat, ezen felül tartozás növekedés, likviditási problémák is tapasztalhatók, illetve továbbra is feszített bérgazdálkodásra, a rövidtávú ráfordítások visszaszorítására kényszerül a vállalkozás.
Az ügyvezető szóbeli kiegészítésként elmondta, az átvétel zökkenőmentesen zajlott, megkezdték a cég szakember bevonásával történő átvilágítását, valamint hozzáláttak a 2020-as működési terv elkészítéséhez, melyet januárban kívánnak a testület elé terjeszteni. Az eltelt időszakban igyekeztek olyan döntéseket hozni, amelyek hatékonyabb gazdálkodást eredményeznek a vállalkozás életében. A város turisztikai jellegét pályázaton elnyert pénzből kívánják növelni a strand területén kialakításra kerülő csúszdaprojekt jóvoltából, amit reményeik szerint a jövő évi strandszezon idején már birtokba vehetnek a fürdőzők.

Ezzel párhuzamosan elkezdték a jövőbeni fejlesztés érdekében a strand és kemping tanulmánytervének elkészítését, melyről a testületet tájékoztatják a jövőben. A beszámolót kilenc igen mellett fogadták el.
Ezt követően együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztésről szavaztak, – amit a települési önkormányzat a település nemzetiségi önkormányzatával köt a helyiséghasználatra, további feltételek biztosítására, feladatok ellátására vonatkozóan –, és minden alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A megállapodás kapcsán egy módosítási javaslattal élt az önkormányzat: a tanköteles illetve óvodás korú gyermekek rendszeres iskolába, illetve óvodába járásának előremozdítására, az igazolatlan hiányzás megelőzésére, a szülőket saját hatáskörben figyelmezteti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Pallagi Imréné, az Oktatási és Társadalmi Bizottság elnöke megjegyezte, az óvodában az igazolatlan hiányzás minimális, jelenleg 318 gyerekből 2-3 gyermeket érint.

A következő előterjesztés a Lungo Drom helyi szervezetének kérelmét tartalmazta. Az anyagban a Jászapáti Lungo Drom elnöke, Farkas Miklós kérte a testületet, biztosítsanak irodahelyiséget a szervezet helyi közösségének, nevezetesen a Csillag Cserhaj Ház emeletén lévő, használaton kívüli helyiséget. Az anyag elfogadását követően végezetül a Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről döntöttek. Farkas Ferenc ismertette, dr. Deák Lehel Imre háziorvos nyugdíjba vonulása miatt a praxisával járó teendőket dr. Völgyi István alpolgármester vállalta. Az előterjesztésben foglaltakat nyolc igennel fogadta el a testület, ezután pedig zárt üléssel folytatódott a tanácskozás.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?