Nyílt napok a Terplánban

November közepén két alkalommal is nyílt napon várta a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosokat a Terplán Zénó Ferences Középiskola. Az intézmény által meghirdetett szakirányok mellett az átalakuló szakképzésről is tájékozódhattak az érdeklődő diákok és szüleik, de az elkövetkezendő hónapokban is lesz még lehetőség látogatást tenni az iskolában.

Az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján a következő tanévtől a szakgimnáziumokba jelentkezők már technikusi képzésben kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. A változás lényege, hogy a tanulók öt év alatt érettségit és szakképesítést is szereznek, és a felsőoktatásba is közvetlenül jelentkezhetnek.

Mint Molnárné Somogyi Margit igazgatónő elmondta, a Terplán továbbra is diákközpontú oktató-nevelő munkára törekszik. Meghirdetett szakirányaikon – közgazdaság, logisztika, informatika, gépészet, közlekedésgépészet – az első két évben ágazati képzés folyik, ezt követően a szakmai képzés duális formában – gyakorlati helyek bevonásával – történik. Mindez munkaszerződéssel is együtt jár, azaz a diákok jövedelmet kapnak tanulmányi idejük végéig. Az öt érettségi tantárgyból lépcsőzetesen tesznek vizsgát, a negyedik év végén magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, majd az ötödiket követően angol nyelv és szakmai tárgyból. Ez utóbbi emelt szintű vizsgának számít, így a jól teljesítők számára nagy esély kínálkozik a felsőoktatásba való bejutásra.
Az idén húszéves Terplán képzési kínálatát a munkaerőpiaci igényekhez igazodva alakítja ki, azaz a náluk végzetteknek nem okoz gondot a szakképesítésüknek megfelelő elhelyezkedés.
Kiválóan felszerelt tanműhellyel biztosítják például a gyakorlati hátteret a gépészeti szakirányokon, s korszerű informatikai eszközparkkal is rendelkeznek.

Az igazgatónő hangsúlyozta, kiemelt szerepet kap az idegen nyelvi tudás fejlesztése, az intézmény a Budapesti Műszaki Egyetem akkreditált vizsgahelye, ahol a középiskolai évek alatt államilag elismert nyelvvizsgát tehetnek le a diákok. Ezen kívül számítástechnika területen ECDL vizsga megszerzésére is van lehetőség.
A Terplán 2014 óta a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működik. Szakmai céljaik mellett fontos, hogy a katolikus-keresztény értékrendre alapozva, a fiatalok tiszteljék nemzeti hagyományainkat, szeretettel forduljanak minden ember felé.

A tehetségeket nemcsak választott szakterületük, szakmai versenyek kapcsán karolják fel. Az iskola alapítványa rendszeresen támogatja a valamilyen alkotótevékenységben kiemelkedő tanulóit,legyen az színjátszó kör, fotópályázat vagy logótervezés. A Ferences Ösztöndíj Program kapcsán szociális területen is tehetnek szűkebb és tágabb közösségükért a diákok, segítve idős, rászoruló, hátrányos helyzetű embertársaikon. Az iskola közösségi életébe a szülőket is szívesen vonja be, retró-party, vetélkedők, színházlátogatások, sportversenyek, a városi programokban való aktív részvétel is rendszeres az intézményben.

– A Terplán novemberi nyílt napjait követően is szívesen fogad minden érdeklődőt. A Szabadság téri főépületen kívül a Monostori úti képzési helyet, illetve az ott folyó munkát is megtekinthetik gyerekek és szülők, hogy közvetlen, személyes tapasztalatot szerezzenek a továbbtanulásról történő döntés előtt – zárta nyilatkozatát Molnárné Somogyi Margit.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?