Itthon otthon vagyunk

A Honismereti Szövetség és a Jász Múzeum országos hon-és népismereti konferenciára invitálta a téma szakembereit, érdeklődőit a november nyolcadikán kezdődő hétvégére. A hatodik alkalommal megrendezett konferenciának ezúttal Jászberény adott otthont, de a szombati napon Szolnok városának honismereti munkálkodásába is betekinthettek a résztvevők.

A rendezvény témáját az ünnepi hagyományok feldolgozásának és átadásának módszertana és gyakorlata köré építették fel a programalkotók. A konferencia ünnepélyes megnyitójára pénteken délután az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusán került sor. Az Apponyi teremben jórészt gyakorló és a szakmát még tanuló pedagógusok jelentek meg az ország szinte minden szegletéből. A vendégeket elsőként Végső István, a Honismereti Szövetség országos titkára üdvözölte. Mindenekelőtt a Honismereti szövetség nevében megköszönte a támogatást a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Magyar Művészeti Akadémiának, a szolnoki Damjanich János Múzeumnak és kiemelt partnerként a Jász Múzeumnak és az Oktatási Hivatalnak.
Köszöntő beszédének megtartására dr. Gloviczki Zoltánt, az Oktatási hivatal elnökét kérte fel a moderátor.
A háromnapos rendezvény elsősorban a nevelés-, oktatásra koncentrál, amelyre fővédnökként az Oktatási Hivatal tehet pecsétet, hiszen ez a fórum képviseli leginkább az oktatást Magyarországon. Az elnök közös gondolkodásra szólította a hallgatóságot, rendhagyó módon a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság pedagógiája témában. A látszólag a honismerethez távol álló fogalom mégis hordoz olyan üzenetet, amely összekapcsolja a hagyományőrzést, a honismeretet a fenntarthatósággal – fejtette ki dr. Gloviczki Zoltán. A globális problémák más érzelmi reakciót váltanak ki, mint a környezetünkben tapasztalható interakciók. A honunkon és népünkön belüli történések természetes módon sokkal inkább megérintik a társadalom tagjait. A fenntarthatóság ebben az értelemben jelentheti azt is, hogy van valamiféle kincsünk, amit meg kell őriznünk. Ebben az esetben a fenntarthatóság pedagógiája helyett a fenntartósságról beszélünk. A mi feladatunk fenntartani a fenntarthatóság pedagógiáján belül István bölcsességét, a pesti srácok hősiességét, Kossuth kitartását, és még sorolhatnánk mindazokat a fogalmakat, amelyek az ember környezeti és társadalmi és kulturális kincseinek a megmaradását jelenti. Mindezek megőrzése a legfőbb feladatunk. Itthon otthon vagyunk. Ezért foglalkozunk a honismerettel.
A gondolatébresztő megnyitót követően Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány köszöntötte a Jászság vendégeit. Nagy vonalakban ismertette a térségben működő honismereti körök tevékenységét, széles körű feladatait, az itt élő hagyományőrzés gyakorlatát. A társadalom szöveteként ők felelősek azért, hogy a hagyományainkat meg tudjuk élni, tovább tudjuk örökíteni. Ezen dolgozik a kapitányi szövetség is immár több mint két évtizede. A közös munkában szép eredmények születtek kezdve a redemptio emléknappá nyilvánításától az identitásunk erősítését szolgáló hagyományaink életben tartásáig, mai formába öntéséig.
Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójaként köszöntötte a megjelenteket a jászok fővárosában. Hangsúlyozta, hogy a jászok mindig hagyománytisztelő emberek voltak és azok ma is. Mindezt alátámasztva emlékeztetett az országos táncházmozgalom megszületésének idején elsők között megalakuló Jászság Népi Együttes sikereire, a Páva körök és díszítőművészeti szakkörök megalakulására, a redemtiós ünnepségsorozatokra, ennek nyomán a viseletek haló porukból való újraélesztésére, a tradícióink napi életünkbe való sikeres beépítésébe. Mindezeket a törekvéseket élénken támogatják a Jászság-szerte megalakult és évtizedek óta máig működő honismereti szakkörök, amely műhelyekben mind a tárgyi mind a szellemi kultúrát kutatják, ápolják, megőrzik és továbbadják.
A VI. Hon- és Népismereti Konferenciát Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti szövetség elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy a rendezvényen a kezdő és már régebb óta gyakorló pedagógusoknak igyekeznek bevált gyakorlati módszereket átadni a téma kapcsán. Ennek érdekében olyan előadók mutatják be technikájukat, az ismeretátadás tekintetében, akik már sikeres gyakorlatot tudnak maguk mögött akár általános-, akár középiskolában vagy felsőoktatásban. Fontos, hogy a már említett fogalommal élve; fenntartandó kincseinket jól tudjuk átadni. Nem könnyű a fiatalok figyelmét megragadni, megragadni a lelküket, bevonni őket a munkába. Ez sokszor kemény kihívást jelent a pedagógusok számára. Ebben a munkában mindezért folyamatos fejlődés szükséges. A két és fél nap során a hasznos előadások mellett betekintést nyerünk az utóbbi időben sokat fejlődött múzeumpedagógiai módszerekbe, az élményszerűen átadható hagyományokba is. Az ifjúsággal azt kell megértetni és a pedagógusok által továbbadni, hogy a tradícióink nem a dédszüleinké, nagyszüleinké, hanem ugyanúgy a miénk is. A globalizált világban is meg kell találni a helyet hagyományainknak, nemzeti kultúrkincseinknek.

Az előadások sorát Erdészné dr. Molnár Marietta, az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusának tanára előadása nyitotta A tanítóképzés elemei a tradíciók tükrében címmel. Dr. Baksa Brigitta az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára Jeles napok, ünnepi szokások közvetítésének módszertana címmel adott át értékes gondolatokat. Dr. Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi adjunktus A mi sosemvolt-delegyen-ünnepünk-avagy találjunk ki együtt ünnepet! című interaktív foglalkozása, majd vacsora után drámajáték zárta a napot.
Szombaton a Damjanich Múzeum adott otthont a konferenciának, ahol a jeles napokhoz köthető kiállítás megtekintése mellett előadások is elhangzottak a témában.
Késő délután a Jász Múzeumban folytatódott a program, ahol Hortiné dr. Bathó Edit a dramatikus színjáték szerepéről a hagyományőrzésben beszélt képekkel és videókkal tarkított előadásában. A vendégek belenézhettek az olyan, lassan ikonikussá váló, a hagyományőrző csoport által létrehozott darabokba, mint például az Imádok élni, a Jász kamukéró, az Asszonyok. Megtekintettük a máig élő betlehemezés, kolompolás hagyományának továbbadási módjait. Láthattuk, hogyan jelenítik meg a hagyományőrzők a jászsági lakodalmast vagy a bakfazék dobást, a különböző ünnepkörök szokásvilágát. Az előadás képei nem csak az önmagukat viszontlátó hagyományőrzőknek, de a vendégeknek is vidám perceket okoztak, és ami a legfontosabb hasznos ismereteket közvetítettek. A múzeumi műsor viseletbemutatóval zárult.
A vasárnapra tervezett városnézés a rossz időjárás miatt elmaradt, de ennek ellenére egy ismeretekben gazdag, hasznos és jó hangulatú hétvégének lehettek tanúi és aktív résztvevői a vendégek és a vendéglátók.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?