Harangok és megemlékezések

A több mint egy éve működő Jász Helytörténeti Kör rendezvényén a közelmúltban a Városi Könyvtárban tartott eseményen ritkán tárgyalt, de igen érdekes téma került terítékre.

A találkozó első részében a harangokról, pontosabban történetükről, készítésükről, funkciójukról volt szó. Kovács Mihály, jászfelsőszentgyörgyi plébános A harang című műve 100 éve, 1919-ben jelent meg. Ennek emlékére rendezték meg Egerben szeptember hónapban az I. Harangtörténeti konferenciát. Mivel jászsági kötődésű a könyv szerzője, szükségesnek tartottuk, hogy a ma kutatói is tájékoztatást kapjanak erről a nagyszerű műről és alkotójáról. Ördög János, az ELTE IV. éves angol-történelem szakos hallgatója (jászfelsőszentgyörgyi lakos) mutatta be a szerző plébános életútját. Ezt követően Kerékgyártó József Károly harangkutató, az egri konferencia kitalálója, szervezője A harang című könyvről adott részletes tájékoztatót, tartalmi és formai értékelést. Az előadás során képet kaptunk a harang anyagáról, hangjáról, feliratairól, díszítéséről, felszereléséről. „Nevezhetjük a harangot a templom szívének is, a templom harang nélkül néma emberhez hasonlítható.” – olvasható a bemutatott műben.

A rendezvény második részében megemlékeztünk azon jászsági helytörténeti kutatókról, akik ebben az évben születésük vagy elhalálozásuk kapcsán kerek évfordulóhoz érkeztek. Róluk a Jász Helytörténeti Kör tagjai tartottak rövid méltatást.

Bagi Imre (1909-2008) jászapáti tanár születésének 110. évfordulója. Főbb munkái: Jászsági szűcs- és szűrhímzések. Ruházkodás története (benne: varróeszközök fejlődése stb.). Kékfestő Jászapátin. Kéziszövés fejlődése. A kender és a len feldolgozásának folyamata és eszközei. Ipartestület alakulásáról és működéséről Jászapátin.

Dr. Rusvay Lajos (1901 – 1999) jegyző halálának 20. évfordulója. Főbb munkái:
Jászalsószentgyörgy krónikája I., 1984. Jásztelek életrajza, 2001. Jászapáti története, 2003.

Hild Viktor (1855–1929) hírlapíró, régész, főlevéltárnok halálának 90. évfordulója.
Főbb munkái: A Jász-Kunság történetére vonatkozó többkötetnyi kéziratos, precíz, művészi rajzaival illusztrált munkája torzón maradt az utókorra.

Réz Kálmán (1869–1946) római katolikus lelkész, régész, muzeológus születésének 150. évfordulója. Főbb munkái: A Budapesti Hírlap, a Nemzeti Újság, a Magyarország c. lapokban tudósító volt. 1921-től a Jász Hírlap munkatársaként Toborzó álnéven 1944-ig rendszeresen közölte régészeti, helytörténeti s a római katolikus ünnepeket méltató színes, hangulatos cikkeit. Tevékenykedett a Hadtörténeti Múzeum szépészeti és régészeti szakosztályában.

Zupkó Ágoston (1838–1889) római katolikus lelkész Jászdózsán, halálának 30. évfordulója. Főbb művei: Tudósításokat küldött az Egri Egyházmegyei Közlöny részére szolgálati helyeinek fontosabb eseményeiről. Jász-Dósa község történeti leírása. Kandra Kabos szerkesztette. (Adatok az egri egyházmegye történetéhez) 1885–1886.

Dr. Kele (Kléger) József (1863–1929) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főügyésze, halálának 90. évfordulója. Főbb munkái: A Jászkunság megváltása, 1903.
A Vörösek és fehérek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (kézirat). Jász testvérek (kézirat).

szerző: Szabó Jánosné

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?