Ünnepeltek a gazdák

Október 20-án, Vendel napján a vasárnap délutáni szentmisén a gazdálkodók védőszentjéről emlékeztünk meg a Barátok templomában, ahol a Jászberényi Gazdakör támogatásával az ünnepre elkészült a Vendel oltár restaurálása.

A Barátok templomának négy díszes mellékoltára Isten segedelmével és a hívek támogatásával a közeljövőben megújul. Elsőként a Szent Vendel tiszteletére állított oltár restaurálása készült el Tamás Zoltán gazdaköri elnök javaslatára, és a gazdák egymillió forintos támogatásával. Az állattartók védőszentjeként számon tartott szentet ábrázoló festményt és az oltár egészének tisztítását, javítását Benke László festőművész vállalta magára. A régi fényében ragyogó oltárt az ünnep alkalmával a mise során terítőkkel, virágokkal, gyertyatartókkal, képekkel felöltöztették, majd dr. Novák István atya újraszentelte. A szentmise is ezen oltár mellett zajlott vasárnap délután.

István atya prédikációjában az Isteni bizalomba vetett erényt emelte ki, amely az imádságba foglalt szüntelen kérésben nyilvánul meg. Elmondta, hogy az oltár megújításához is Isten segítségét kérték, bízva abban, hogy az Atya szeret, és most is megmutatja gondoskodó arcát. A lelkipásztor megköszönte a hívek adományát és azt a buzgalmat, amellyel imádságos lélekkel megszólították az Istent, hogy Jászberény egyik legszebb templomában a lélek ragyogása mellett a tárgyak dísze is Isten dicséretéhez méltóan töltse be a teret. Tájékoztatott, hogy a következő lépésben az önkormányzat támogatásának köszönhetően a Szent Erzsébet oltár újulhat meg, majd sor kerül a Szent Ferenc és végül a Szent István oltár restaurálására is. A segítséget megköszönte a festőművésznek, és az adományozó Gazdakörnek, akiket a december 8-i, adventi misére invitált, amikor az egyház majd ajándék formájában is kifejezheti háláját.

A hagyományokhoz híven az ünnepség a Hatvani úti Vendel szobornál folytatódott. A verőfényes napsütésben sokan eljöttek – köztük Szabó Tamás polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Balogh Zoltán MAGOSZ alelnök, Szatmári Antalné alpolgármester, Nagy András, Szatmári Anikó képviselők, Szaszkó Sándor alelnök és Kiss János megyei MAGOSZ alelnök – a Zagyva-parti emlékhelyre, ahol a szobor megszentelésével és koszorúzással kértük a szent közbenjárását a jó termésért, az állatok és tartóik védelméért. Tamás Zoltán elnök a jelenlévők üdvözlését követően röviden felidézte Vendel élettörténetét, aki királyfiúi gazdagságát elhagyva választotta a puritán életmódot. A tizennegyedik század óta könyörögnek hozzá a gazdák védelemért, jó időjárásért. A Jászságban különösen nagy tiszteletnek örvend, kiváltképp a juhtartók körében.

Az elnök – visszautalva a templomi eseményekre –, köszönetet mondott a Gazdakör tagjainak, amiért az oltár felújításának ügye mellé álltak, és minden téren támogatták azt. Mindezt a segítségnyújtást azért volt lehetősége megtenni a szervezetnek, mert az önkormányzat támogatást nyújt a Gazdakör működéséhez. Tamás Zoltán megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon Szabó Tamás polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy pályázataikat, rendezvényeiket saját forrásból támogatták. Reményét fejezte ki, hogy az együttműködés ebben a formában továbbra is megmaradhat. A megemlékezésen Muhari Máté diakónus szólított imára és áldotta meg a híveket. A koszorút Tamás Zoltán, Szabó Tamás és Pócs János helyezték el a szobor talpazatán.

A Gazdakör tagjai és a meghívott vendégek az Árpádi úti székházban birkavacsorával tették még emlékezetesebbé a Vendel-napot. Tamás Zoltán házigazdaként újfent köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten a Vendeleket a vacsorával egybekötött ünnepi közgyűlésen. Itt is megköszönte a támogatást, és azt a kiváló együttműködést, amit az önkormányzat és a Humán Erőforrás Bizottság évek óta nyújt a Jászberényi Gazdakör részére. Emlékeztetett, hogy a székház felújítása, a kulturális műsorok megrendezése, az évi egymillió forintos támogatás mind-mind ennek az önkormányzatnak köszönhető. A Gazdakörnek fontos, hogy további jó kapcsolat maradjon a gazdák és az önkormányzat között, amelynek záloga az, hogy az újból kiírt választáson Szabó Tamás nyerje meg a választópolgárok szavazatainak többségét. A Pócs János közvetítette üzenet szerint a kormánynak is ugyanez a szándéka a további sikeres együttműködés érdekében. Mindehhez a gazdák és családtagjaik szavazatára feltétlen számítanak. Az elnök zárszavaiban kiemelte, hogy Bathó Jani bácsi szellemiségét kívánja továbbvinni a Gazdakörben, ahol számos program és terv vár végrehajtásra, amihez szükséges az önkormányzat támogatása.

Amíg az asztali áldást közvetítő atyák megérkezésére várt a társaság, Szabó Tamás szólt a gazdákhoz. Kihasználva a rendelkezésre álló perceket, tájékoztatott a kialakult politikai helyzetről, amelyet röviden így foglalt össze: „Mi elaludtuk, ők pedig elcsalták”. A két tényező adta ki a nagyjából döntetlen helyzetet, amely először 14, majd az eljárások során 11 különbséget számlált a polgármesteri szavazatok között. A máshová került voksok is jelzik, hogy számtalan tisztességtelen eszköz felhasználásra került mind a szavazás, mind az azt megelőző és az elmúlt napokban. Mindezek tükrében a párt kifogásolta a választás tisztaságát, amelyet a Területi Választási Bizottság jóváhagyott és azt a határozatot hozta, hogy a polgármesteri választás eredményét megsemmisíti. Jövő hét végére a Szegedi Ítélőtábla is meghozza a fellebbezés utáni döntését és valószínűsíthetően megerősíti a november 10-re kitűzött választási dátumot.

Mindeközben láthatjuk, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület egy őrült lejárató ámokfutásba kezdett. Hazugságokat terjeszt például megsemmisített iratokról, holott a Városházára rendszeresen bejáró Budai Lóránt pontosan tisztában van azzal a ténnyel, hogy a szokásos szelektált papírhulladék van a zsákokban hetek óta. Ugyancsak az ő agyszüleményük az, hogy Szabó Tamás el akarja hagyni Jászberényt, holott éppen a napokban erősítette meg orvosi státuszát a kórházban. Tudható, hogy amennyiben Szabó Tamás megnyerné a polgármesteri széket, úgy Budai Lóránt még a testület tagja sem lehetne, tehát számára valóban politikai élet-halál harc ez a küzdelem. A kialakult helyzethez az is hozzájárult, hogy sajnos tizenkétezer ember nem ment el szavazni, pedig a véleménynyilvánítás állampolgári kötelesség. A szóbeli véleményekből kitűnik, hogy a fennálló szituációt sokan fájlalják és hihetetlennek gondolják. Hogy mindez újra ne fogalmazódhasson meg, mindenkinek el kell menni szavazni, mert mindenki szavazata számít! Ennek a városnak, beleértve a Gazdakört is, más irányú jövője nincs! – emelte ki Szabó Tamás.

Dr. Balogh Zoltán a MAGOSZ nevében egyetértett a fent elhangzottakkal. Emlékeztetett, hogy a gazdaköri mozgalom elindítása Antall József miniszterelnök nevéhez köthető. A kezdeti lépéseknél az volt a cél, hogy őrizzék a hagyományokat, a keresztény értékeket. Akik ezeket az értékeket nem tisztelik vagy nem ismerik, nem tartozhatnak ezekbe a közösségekbe. Amennyiben a civil közösségeket, a kamarákat, a gazdaköröket meg akarjuk tartani, akkor olyan polgármesterekre van szükségünk, mint Szabó Tamás. El kell mennünk szavazni, és amennyiben egészséges értékrenddel rendelkező közösséghez tartozunk, akkor tudni fogjuk, hogy kit válasszunk! A jó döntés záloga a jelen és a jövő, közösségünk és utódaink élete. Akkor lesz, aki tovább viszi azt, amit mi elkezdtünk. Az alelnök végezetül a zsoltároskönyvből felolvasott református gondolatokkal fejezte be mondandóját hitre, kérésre és türelemre buzdítva.
A továbbiakban asztalra került a finom étek, amelyet jókedvű baráti beszélgetések és muzsikaszó mellett fogyasztottak a közösség tagjai.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?