November 10. polgármester választás?

Az október 13-ai önkormányzati képviselői és polgármesteri választás – ahogy azt előző számunkban dokumentáltuk –, szoros eredményt hozott. A kormánypárti Fidesz-KDNP szövetség hat egyéni körzetben győzött, a Közösen Jászberényért Egyesület (KJE) pedig négyben. A listán utóbbiak két, előbbiek egy helyet nyertek el az egyéniben veszítő jelöltjeik töredék szavazataival. A polgármesteri választást Budai Lóránt nyerte 14 szavazattal, így a két, egymással szemben álló csoportosulás 7-7 szavazattal számolhatott a képviselő-testületben. A mérleg nyelve a Mi Hazánk Mozgalom listás képviselője lehet.

A polgármesteri választás 14 szavazatnyi különbsége az egész országban az egyik legkisebb különbségű lett. Dr. Szabó Tamás október 17-én jogorvoslati fellebbezést nyújtott be a Jászberényi HVB polgármesterválasztás eredményét megállapító határozata ellen. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság megsemmisítette a jelzett határozatot, november 10-ére polgármester választást írt ki. Csütörtök estig dönt a Szegedi Ítélőtábla, hogy a Szolnoki TVB döntését elfogadja, vagy elutasítja.
Összeállításunkban néhány, a mindennapjainkat tematizáló dokumentumot közlünk kommentár nélkül az elmúlt hét időszakából.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.). 71/2019. (X.18.) számú határozat dr. Szabó Tamás jászberényi polgármester-jelölt által benyújtott fellebbezés ügyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/P § (2) bekezdés c. pontjában biztosított jogkörében eljárva dr. Szabó Tamás jászberényi polgármester-jelölt fellebbezése alapján a Jászberényi Helyi Választási Bizottság 67/2019.(X. 14.) számú határozatát, illetve annak a 2019. október 13-i polgármester-választással kapcsolatos választási eredményt megállapító döntését megváltoztatja, a polgármester-választás eredményét megsemmisíti és e körben a választás megismétlését elrendeli.

A megismételt szavazást 2019. november 10-ére tűzi ki…
Indokolás: dr. Szabó Tamás jászberényi polgármester-jelölt 2019. október 17-én fellebbezést nyújtott be a Jászberényi Helyi Választási Bizottság 67/2019.(X. 14.) sz., a jászberényi polgármester választás eredményét megállapító döntése ellen. Beadványában kérte az eredmény megsemmisítését és a választási eljárás szavazási részének megismétlését, másodlagosan pedig a szavazatok ismételt megszámlálását…

A TVB a rendelkezésére álló nyilatkozatokat, bizonyítékokat mérlegelve egyértelműen megállapította, hogy az abban szereplő cselekmények olyan súlyú jogsértések (itt elsősorban az Idősek Otthonában történteket vette alapul a TVB), amelyek nemcsak alkalmasak arra, hogy befolyásolják a választópolgárok akaratát, de az érvényes szavazatok közötti csekély különbség miatt a választás eredményét is döntően befolyásolhatták.

A jogorvoslat egyéb felhozott indokai a Ve. olyan jellegű megsértését rögzítik, amelyek a Ve. alapelvi szintű megsértése okán a választási eredmény megsemmisítésén kívül más következményt nem tesznek lehetővé. A TVB e körben utal a szavazókörökben való, idegenek általi bemenetelre, a szavazatszámláló bizottsági tagok kontrollálatlan mozgására, valamint a teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített, a szavazási szándékot torzító pénzfelajánlás körére. Ezek az események összességében olyan mértékben tették aggályossá a választási eredményt, amelyet csak új szavazás elrendelésével lehetett orvosolni.
Szolnok, 2019. október 18.

Budai Lóránt országos sajtótájékoztatója
Mint az ismeretes, ma hajnalban a Fidesz megóvta a választások jászberényi eredményét. Ezzel a tisztességtelen és példa nélküli döntéssel Dr. Szabó Tamás nem engem gyalázott meg, hanem azt a közel négyezer jászberényi választópolgárt, aki a változásra szavazott. Természetesen ez csak erőt ad a folytatáshoz! Erről és sok minden másról is beszéltem ma délután az RTL KLUB, az ATV, a HÍR TV, az N1 TV, az ALFAHÍR, a HÍRKLIKK, valamint a NÉPLAP és a JÁSZSÁGI TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ munkatársainak. Köszönöm a rengeteg biztatást! További részletek hamarosan.
2019. október 19.

***

Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület polgármester-jelöltje szombaton kora délután az országos és a helyi média képviselői jelenlétében a Városháza előtt sajtótájékoztatót tartott. Reagált a bejelentésre, miszerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Választási Bizottság határozata szerint jogsértésekre hivatkozva a polgármester-választást november 10-én meg kell ismételni. Budai Lóránt üzenetében elmondta, hogy visszautasítják a csalásra vonatkozó vádakat és töretlenül folytatják a küzdelmet a győzelemért Jászberény működésének érdekében.
BerényCafé 2019. október 19.

Szabó Tamás: miből állt a csalás?
Sokan kérdezik, miből állt a csalás, ezért összefoglalom azokat, a felvett jegyzőkönyvek alapján: Szavazatokat vásároltak és szavazókat fenyegettek meg. A jelöltek közül többen törvényt sértve tartózkodtak a szavazókörben, egyes esetekben, még a szavazófülkébe is bementek. A mozgóurnás szavazás kapcsán, főleg a szociális otthonban, olyan súlyos jogsértések történtek, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a választópolgár akaratát, a választás titkosságát és ezzel (az érvényes szavazatok közti csekély különbség miatt), a választás eredményét is döntően befolyásolhatták. A Gedei József által kezdeményezett 6-os választókerületi szavazatok újraszámlálása során találtak 3 db személyemre szóló, érvényes polgármesteri szavazatot. A szavazatok elsikkasztása szintén felveti a választási csalás gyanúját. Ezzel a 3 szavazattal egyébként a szavazatkülönbség 11-re csökkent, úgy, hogy ezt az újraszámlálást csak 2 szavazókörben végezték el, a 21-ből.

Sajtónyilatkozat a fellebbezés beadása okáról
A jászberényi választások után a nagyszámú érvénytelen szavazat és a csekély különbség miatt eleve felmerült, hogy újraszámlálást kérek. Ennek előkészítéséhez az anyagokat összegyűjtöttük, de közben folyamatosan érkeztek jelzések, észrevételek, amelyek alapján felmerült a gyanú a választás tisztaságát illetően. Ezért beadványunkban felsoroltuk a bizonyítható eseteket, és egyértelműen igazoltnak látjuk, hogy a választás szabályszerűsége nagymértékben sérült. A Területi Választási Bizottság mindezek alapján hozta meg azt a döntését, hogy a polgármester-választás eredményét megsemmisíti és elrendeli a választás megismétlését. A döntést jogkövető polgárként tiszteletben tartom, egyúttal felhívom politikai ellenfeleim figyelmét arra, hogy maradjanak a törvényesség talaján, és a továbbiakban ne kövessenek el jogsértéseket.
Dr. Szabó Tamás
Jászberény, 2019. október 19.

Budai Lóránt: A koholt vád is bűncselekmény
Kedves jászberényi barátaim! Mint arról már bizonyára értesültetek, a Fidesz óvást nyújtott be, melyben választási csalással vádol bennünket és új választások kiírását kezdeményezi. Ebből is látszik, hogy a kormány nem tiszteli a nép akaratát, nekik csak a pénz és a hatalom számít.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni: minden törvényes eszközt megragadunk, hogy megtámadjuk ezt a nyilvánvalóan hazug határozatot. Amennyiben pedig valóban új választások lesznek, mindent megteszünk, hogy még nagyobb arányú győzelmet arassunk a kiskirályok felett, ahogyan azt 2014-ben, Ózdon tettük.
2019. október 19.

Budai Lóránt az iratmegsemmisítésről
Ezekben a percekben dől el a szavazatok újraszámlálásának sorsa a Szolnoki Megyeházán. Ezzel párhuzamosan elindult az iratok megsemmisítése a jászberényi Polgármesteri Hivatalban. Vajon mindez csak a véletlen műve?
2019. október 18.

Szabó Tamás az iratmegsemmisítésről…
Ahol iratok keletkeznek, ott mindig és mindenkor van iratmegsemmisítés. A városházán kb. fél éve működik 2 db nagyteljesítményű iratmegsemmisítő. A ledarált papírokat szelektív módon papírhulladékként gyűjtjük, majd azt hetente egyszer elszállíttatjuk.
A zsákok tárolási helye a hivatal földszintjén, a lépcsőfeljáró mellett van, ahonnan kb. 5 méterre nyílik az az iroda, ahol Budai Lóránt öccse, Budai Levente évek óta dolgozik. Ő minden nap látja az elmúlt fél évben a sárga zsákokat, talán őt kellett volna először megkérdeznie Budai Lórántnak a zsákokról. De a cél nem az igazság megismerése, hanem a Budai féle rágalomgépezetnek a működtetése sajnos. Ez tipikus Budai Lóránt módszer…

Sajtónyilatkozat Jászberény város jegyzőjétől
Jászberény város jegyzőjeként, hivatali vezetőként visszautasítom a helyi és országos sajtóban megjelent vádat, amely szerint a hivatalban iratmegsemmisítés folyik, és ez a tény kapcsolatban volna az önkormányzati választásokkal. Valójában a menetrendszerű szelektív hulladékgyűjtésből származó, ledarált, zsákba csomagolt papírokról készült fotót állították be hamis színben. A szelektív hulladékgyűjtés hivatalunkban jó ideje bevett, folyamatos rutineljárás. A hivatal valamennyi érintett dolgozója nevében visszautasítom a hamis híresztelést, egyúttal jelzem, hogy az ügyben a szükséges jogi lépéseket megteszem.

Jászberény, 2019. október 20.
Dr. Gottdiener Lajos
Jászberény város jegyzője

Vélemény, hozzászólás?