A Jászkürt Újság választási melléklete – polgármester-jelöltek

Dobrosi Péter
A Mi Hazánk Mozgalom polgármester-jelöltje

Tisztelt Választópolgárok! Kérem, támogassák polgármesterré választásomat. Dobrosi Péter vagyok, nyugalmazott rendőr alezredes, tartalékos honvéd százados.

Feleségemmel Jászberény külterületén, Portelken élek. Két fiatal felnőtt gyermekem van. Számomra mindig fontos volt az aktív részvétel annak a közösségnek az életében, ahol mindennapjainkat éljük, és a természetvédelem és a környezettudatos gazdálkodás is mindig a szívügyem volt.
Egész felnőtt életemben azon dolgoztam, – tulajdonképpen ez volt a hivatásom –, hogy segítsek a bajba jutott embereknek, majd miután leszereltem, tartalékos katonai szolgálatot vállaltam. Ennek során többször tapasztaltam, hogy a déli határ mentén élők milyen hálásak az ottlétünkért. Korábbi munkám során főként szervezői, vezetői feladataim voltak, így módom volt sok esetben konkrét segítséget nyújtani kollégáimnak leküzdeni a bürokráciát. A mai napig többször megkeresnek emberek, hogy ebben, vagy abban próbáljam meg támogatni ügyüket.
Azt gondolom, hogy aki ismer, az tudja, hogy van bennem egy jó szándékú tenni akarás.
Az országos, de a helyi közéletet is figyelve azt gondolom, hogy szükség van egy olyan ellenzékre, amely következetesen és hitelesen tolmácsolja gondolatait, tud igazat adni és támogatni jó gondolatokat. Következetesen azt cselekszi, amit mond. A jelenlegi vezetés nagy társadalmi támogatottságot élvez, amit én nagyon tisztelek, de vezetőink éppen ezért álláspontom szerint kissé túlhatalmat birtokolnak.
Legfontosabb feladatnak tartom az egészségügyi dolgozók helyzetének javítását. A városban számtalan megszállott pedagógus és sportszakember dolgozik azon, hogy fiataljaink minél erősebbek és talpraesettebbek legyenek. Ezen mozgalmakra sokkal nagyobb figyelmet és anyagi támogatást kell fordítani. A közrend, közbiztonság javításában a rendőrségen eltöltött 22 évem nyújt segítséget.
Bízok abban, hogy Önök olyan polgármestert és képviselőket választanak, akik a munkát szolgálatnak tekintik, a város és a közösség érdekeit mindig szem előtt tartva.

***

Budai Lóránt
A Közösen Jászberényért Egyesület polgármester-jelöltje

Egyesületünk legfőbb célja, hogy aktívan alakítsa a közéletet. Szeretnénk bevonni és nagyobb közéleti aktivitásra sarkallni a város lakóit. Nagy hangsúlyt fektetünk a segítőkészségre, a természetvédelemre és arra, hogy Jászberény olyan európai város legyen, ahol működik a demokrácia, és ahol a pártok és a civilek képesek, és tudnak is együttműködni a város számára fontos célokért. Ez az össz-ellenzéki együttműködés a garancia arra, hogy a következő öt év nem pártpolitikai csatározásokról szól majd, hanem a város fejlődéséről.

2010 óta vagyok önkormányzati képviselő, itt Jászberényben. Ismerem a helyi önkormányzat működését, látom az erősségeket, de tisztában vagyok a hiányosságokkal is. 2014 óta már a Megyei Közgyűlés munkájában is aktívan részt veszek. Ismerem és képviselni tudom a város területfejlesztési céljait. De ami talán még ennél is fontosabb, hogy jászberényi vagyok. Jászberényben születtem, Jászberényben élek, szülővárosom iránti ragaszkodásomhoz kétség sem férhet. Szeretem Jászberényt, szeretem az itt élő embereket, és szeretnék végre valóban tenni értük. A jászberényi önkormányzatnál is gátolja a helyi közakarat érvényre jutását a kormányzati gyámság. A döntések pártutasítás szerint születnek. Meggyőződésem, hogy a város vezetése csak befolyástól mentesen, magán- és pártérdekek nélkül működhet. A redemptio örököseiként az egyik legnagyobb büszkeségünk az a hagyomány, mely elutasítja a hatalmi elvárásoknak való szolgai megfelelést. Ez a szabadság pedig csak egyetlen zsinórmértéket ismer: ez pedig a közérdek. Eltökélt szándékom, hogy szemléletváltást hozzak az önkormányzat munkájába. Az elmúlt évtizedek arról szóltak, hogy a pártok egymással civakodtak, miközben a megoldatlan problémák csak sokasodtak. Ez nem vezet előre, csak a lassú pusztulásba.
Megválasztásom esetén ezért sok mindent új alapokra helyeznék a városban. Legfőbb célunk tehát, hogy a jászberényiek mindennapjait megkönnyítsük annak érdekében, hogy boldogan, biztonságban és szabadon élhessenek! Október 13-án mi döntünk! Tegyünk magunkért, tegyünk szeretteinkért, barátainkért, családunkért! Szolgaság és korrupció helyett tegyünk együtt, közösen Jászberényért!

***

dr. Szabó Tamás
A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje

2010 óta két cikluson át lehettem Jászberény polgármestere. Az elmúlt időszakról Kilenc év 99 képben címmel juttattam el minden postaládába összegző kis képes füzetet. Azt fellapozva láthatjuk a város fejlődését, büszke hagyományaira alapuló élni akarását, azt, hogy mit értünk el együtt közösen.

A következő öt évre szóló programom és vállalásom röviden: Az elkerülő út III. szakaszának ősszel induló építése után a főtéren egy pihenő és rendezvényteret alakítunk ki. • Folytatjuk a lakóutak felújítását, kerékpárutak építését. Járdákat, csapadékcsatornákat, ivóvízvezetékeket újítunk fel. • Támogatjuk a szabadidő hasznos eltöltését, fiataljainknak változatos sportolási lehetőséget biztosítunk. A sportlétesítmények működtetéséhez kiegészítő forrást adunk. Továbbra is támogatjuk a színvonalas városi kulturális rendezvényeket. • Új parkolók kialakításával rendezzük a parkolási problémákat, kiemelten kezeljük a belváros és a piac környékét. • Egészségünk védelmében kiemelten óvjuk ivóvízbázisunkat. Helyi környezetvédelmi és klímastratégiát alkotunk. Ösztönözzük a megújuló energiaforrások felhasználását, geotermikus erőművek, napelemparkok létesítését. Megoldjuk a városi Zagyva folyamatos vízpótlását. • Oktatási intézményeinket a jövőben is segítjük. A szakképzés fejlesztésével, új tanműhelyek építésével segítjük fiataljaink versenyképes tudását. • Bővítjük ösztöndíjprogramunkat. A vállalkozásokkal összefogva magasabb szakmai értékű, jövedelmezőbb munkahelyek létesítését támogatjuk gyermekeink helyben boldogulása érdekében. • Bérlakás és telekprogrammal támogatni kívánjuk a fiatal házasok otthonteremtését, letelepedését. • Támogatjuk a hitéletet, segítséget nyújtunk templomok, egyházi műemlékek felújításához. • Folyamatosan fejlesztve biztosítjuk az egészségügyi és szociális alapellátást, segítjük a járó- és fekvőbeteg ellátás állami működtetését. • Biztonságunk érdekében folytatjuk a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, és támogatjuk a „kéklámpások” működését. Önként vállalt feladatként továbbra is fenntartjuk a közterület-felügyeletet, és a mezőőri szolgálattal is erősítjük a rendőrség munkáját. A közösségi érdeket is szolgáló civil szervezetek pályázataihoz, működéséhez továbbra is támogatást nyújtunk.

***

dr. Magyar Levente

Független polgármester-jelölt

1945. február 16-án születtem Szentgotthárdon. Tanulmányaimat Budapesten a Piarista Gimnáziumban illetve a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem. Ezt követően a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban, illetve három évig Algériában dolgoztam sebész szakorvosként. 1990. október 26-án választottak meg Jászberény polgármesterének. Ezt a pozíciót 4 cikluson át 2006. októberéig töltöttem be.

1991-ben alapítója és 16 éven át elnöke voltam a Kisvárosok Országos Érdekszövetségének. 1991-2006 között állandó tagja voltam az Európa Tanács önkormányzati kongresszusának Strasbourgban, 2006 és 2010. között pedig az Európai Unió Régiók Bizottságának póttagja Brüsszelben. 2007-től 2010-ig az egészségügyi miniszter önkormányzati szaktanácsadója és a minisztérium képviselője voltam az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban. 2010-2015. között felülvizsgáló főorvosként, 2015-től sebész szakorvosként dolgozom.
Polgármesterré választásomkor egy sok tekintetben elmaradott várost vettem át. Ez vonatkozott az út- és közműhálózatra, az egészségügyi és iskolai helyzetre. 16 évem fejlesztései, fontosabb eseményei: iskola, könyvtár, kulturális intézmények, kórház rekonstrukciója; óvodacentrum létrehozása; a szennyvíz- és ivóvízhálózat teljeskörű kiépítése; 33 településsel megvalósuló szemétkezelési szolgáltatás létrehozása; telefonhálózat kiépítése Jászberényben és az egész Jászságban; elkerülő út I. ütemének megvalósítása, a II. ütem előkészítése; kulturális rendezvények meghonosítása (Jászsági Vígadalmi Napok, Csángó Fesztivál, Mézvásár, Jász-Expo), Kelet-Közép-Európában elsőként görkorcsolya ifjúsági Európa bajnokság megrendezése; szociális ellátórendszer fejlesztése; katolikus szociális otthon, katolikus iskola létrehozása; a várost az Európa Tanács díszzászlóval, díszplakettel tüntette ki.
Bízom benne, hogy a lakosság is úgy érezte, egy jól működő, prosperáló, fejlődő várost adtam át utódomnak. 16 év tapasztalata, a tudás nem veszik el, és most ebben a helyzetben újra Jászberény javára szeretném fordítani. Nekem nem Pécs, nekem nem Jászapáti, nekem Jászberény az első!

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?