A Jászkürt Újság választási melléklete – képviselő-jelöltek

1. sz. választókerület

Kocsán László
Független

Az eredményes képviselői munka megvalósításához az Önök szavazata elengedhetetlen. Ennek eléréséhez kérem bizalmukat. Amit ezért várhatnak tőlem: Hiteles kommunikáció, innovatív szemlélet, kulturális értékek, őszinte képviselet, hagyományőrzés, kreativitás.

Az Önök támogatásával, a fenti értékeket prioritásként kezelve, Jászberényért dolgozva, de a körzet dolgait elsődlegesen szem előtt tartva szeretném képviselni Önöket Jászberény Önkormányzatában. Kérem, tiszteljen meg bizalmával! Öné a választás!

 

 

 

Hajnal-Nagy Gábor
Fidesz-KDNP

Tősgyökeres jászberényi vagyok, két gyermek büszke édesapja. Közgazdász, adótanácsadó, könyvvizsgáló egyetemi és felsőfokú végzettségekkel rendelkezem. Nagy megtiszteltetés volt alpolgármesternek lenni 2014-től, így tudásommal, munkámmal szolgálhattam városunkat. Amiért képviselőként tenni és dolgozni fogok: fejlesztések az egységes belvárosért, a társasházak felújításáért, az utak rendbetételért, a további kerékpárutakért, környezettudatos város, környezettudatos megújuló közösségi és városi közlekedés, humánszolgáltatások színvonalának emelése: a városi egészségügy és oktatás fejlesztése, kulturális, sport és egyéb civil szervezetek támogatása. Fontos további lépéseket tennünk, hogy otthonaink, szeretteink biztonságban legyenek. Várost és közösséget építünk!

 

Bethlendy Béla
Közösen Jászberényért Egyesület

Jászberényi születésű, 57 éves középiskolai tanár vagyok. Két felnőtt korú és egy középiskolás gyermek édesapja. Az önkormányzati választás lehetőséget ad számunkra, hogy redemptus Jász őseink önrendelkezési igényével azonosulva, visszaállítsuk annak jelenkori megfelelőjét, a választókkal folytatott párbeszédre épülő, népképviseleti önkormányzatiságot. Együtt teremtsük meg a városi közösségek igényeinek megfelelő fejlődést. Adjunk teret a tudáson, szakmai felkészültségen alapuló, tisztességre és szorgalomra épülő érvényesülésnek. A civil közösségek tárják fel problémáikat, fogalmazzák meg céljaikat és tegyenek javaslatokat! Aktív és cselekvő résztvevője leszek javaslataik, kéréseik megoldásának! Közösen a változásért! Közösen Jászberényért! Szavazatával együtt sikerülhet!

 

 

Cseh Sándor
Mi Hazánk Mozgalom

Cseh Sándor vagyok. Kedvesemmel és gyermekeimmel élek Jászberényben. Jászberényi lakosként ismerem a város lakosságának napi problémáit. Véleményem szerint környezetünket a lokálpatriotizmus, a hagyománytisztelet, a keresztény szellemiség jegyében kell tovább építenünk. Céljaim között szerepel: a pályázati lehetőségek felhasználásával a város környezetbaráttá és élhetőbbé tétele, új lehetőségek keresése (pl. agrárterületen) a munkanélküliség csökkentésének céljából, a turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás fejlesztése, a sportolási lehetőségek bővítése. Képviselőként támogatni fogom azokat a kezdeményezéseket, amelyek a város fejlődését szolgálják. Szavazatukat és bizalmukat előre is köszönöm!

***

2. sz. választókerület

Nagy András
Fidesz-KDNP

Törekszem a körzet lakosaival való további jó kapcsolattartásra. Szorgalmazom a további szükséges közműfejlesztéseket, így: a rossz állapotban lévő körzeti utak mielőbbi felújítását: Dárdás, Kálmán, Verseny, Báthori, Szabadságharcos utcák, továbbá a Fehértói, Pannónia, Sármány utcák befejezését. A csapadékvíz problémák megoldását a Kengyel, Forgács, Csalogány, Akácfa utcákban, és a Gyöngyösi úton. A balesetveszélyes, töredezett járdák felújítását. Támogatom a lakosság jó közérzetét javító és a fiatalok helyben tartását célzó további intézkedéseket, többek között: a város kulturális-, sport-, civil élete, hagyományai további erősítését, a lakosok éjszakai nyugalmát zavarók elleni keményebb fellépést, a sokak által kért temetői autóbuszos körjárat bevezetését.

 

 

Bozsik Ferenc
Közösen Jászberényért Egyesület

Bozsik Ferenc vagyok, 42 éves, közgazdász, adótanácsadó. Jászberényben születtem, ide jártam iskolába, majd néhány éves budapesti kitérő után visszaköltöztem a városba, végleg. Személyes elhivatottságot érzek a természet- és környezetvédelemmel, azon belül is a hulladék-újrahasznosítással kapcsolatban. Korábban 9 éven keresztül dolgoztam egy országos hulladékgazdálkodási cég gazdasági vezetőjeként, így az ebben szerzett tapasztalataimat is szívesen kamatoztatnám a város zöldebbé válása érdekében.

 

 

 

 

Kóta Zoltán
Mi Hazánkért Mozgalom

2005 óta Jászberényben élek. Lokálpatriotizmus jellemez, ezért egyértelmű volt számomra, hogy családot is szeretett településemen alapítsak, gyermekeim is e gyönyörű településen nőjenek fel, Jászberény oktatási intézményeiben nevelkedjenek, hogy hasonló erős kötődés alakuljon ki bennük településünk iránt. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a fiatalok itt maradjanak, illetve itt telepedjenek le, hogy Jászberény ne csökkenő lélekszámú település legyen. Rendkívül fontosnak tartom az itt élőkkel a kommunikációt, amit igyekszem folyamatosan fenntartani. Rengeteg feladat áll előttünk, például a közbiztonság megerősítése érdekében városunkban. Kérem, támogasson szavazatával, hogy segíthessek!

***

3. sz. választókerület

dr. Sebők Balázs
Fidesz-KDNP

42 éves vagyok, Jászberényben születtem, itt élek feleségemmel, valamint két gyermekemmel. 15 éve dolgozom történelem – szociológia – földrajz szakos főiskolai docensként. Tagja vagyok Jászberény Város Önkormányzata Ifjúsági Munkacsoportjának, illetve a Humán Erőforrás Bizottságnak külsős tagként. Kiemelt programom a körzet lakosságának érdekképviselete, a leromlott útburkolatú utcákban új kopóréteg felvitele, csapadékvíz elvezetési gondok orvoslása, az ipartelep és a lakóterület közé védő fasor ültetése, a térfigyelő kamerarendszer bővítése, padok, szemétgyűjtők, illetve kerékpártárolók kihelyezése, a Gyökér utca egyirányúsításának újragondolása, járdaépítés, szabadtéri edzőpark megvalósítása, a kerékpárút-hálózat fejlesztése.

 

 

Bobák Zsolt
Közösen Jászberényért Egyesület
Bobák Zsolt vagyok, az önök képviselője. Jászberényben születtem és a családommal jelenleg is itt élek.

Az elmúlt 5 évben önkormányzati képviselőként részt vettem a testület munkájában, és mindig a helyi emberek érdekeit képviseltem. Munkám során mindent megtettem azért, hogy megoldást találjunk a felmerülő problémákra. Önökkel együtt számos esetben sikerült eredményeket elérni. A továbbiakban is képviselni szeretném a körzet és Jászberény lakosait. Október 13-án szavazzanak rám és folytassuk közösen az elkezdett munkát.

 

 

 

 

 

Kocsis Gergő
Mi Hazánkért Mozgalom

Fiatal, határozott és elkötelezett ember vagyok. Jászberényben nőttem fel. Egy megújulni vágyó településnek olyan képviselő-testületre van szüksége, amely képes új lendületet adni, és tovább segíteni a helyi fejlesztések megvalósítását. Olyan képviselőkre van szüksége a településnek, akik tudják érvényesíteni érdekünket a lehetséges pályázatok ügyében, felkutatni a fejlesztésekhez szükséges pénzeket, összefogni a belső erőforrásokat, és megbecsülni azokat az embereket, akik itt élnek, akik tudásukkal, tehetségükkel, tenni akarásukkal Jászberényben tevékenykednek. Tudásomat és energiámat felajánlva szeretnék Jászberény képviselője lenni.

***

4. sz. választókerület

Tamás Zoltán
Fidesz-KDNP

50 éves vagyok, nős, egy gyermek édesapja. 1993-óta a Klapka György Szakképző iskolában dolgozom mérnöktanárként, 2007-óta igazgatóként. 1998-óta Jászberény város képviselője vagyok.A Jászberényi Gazdakör elnöke, 2003-tól jászkapitány vagyok. A következő öt évben a 4. számú körzetben megvalósítandó céljaim: Szoros napi kapcsolat fenntartása a körzetben lakókkal, közművek további fejlesztése, járdaépítések, zárt és nyílt csapadékvíz-elvezető árkok, kerékpárút, parkolók építése, parkosítás. Útfelújítások: Rác, Iskola, Ibolya, Hatrózsa, Pelyhespart utcákban. Társasházak (Varga u., Szabadság tér, Bérkocsis u.) homlokzat felújítása, forgalomlassító eszközök és közlekedési táblák ki-, ill. áthelyezése, közvilágítás korszerűsítése. Közös céljainkért kérem, szavazzon rám!

 

 

dr. Fodor Erzsébet
Közösen Jászberényért Egyesület

Tősgyökeres jászberényi vagyok. 30 éve a 4. sz. választókerületben élek. Több, mint 40 évig jogászként a helyi közigazgatásban dolgoztam. Ma már nyugdíjasként, aktívan élem az életem. Szívügyem, többek között, a környezet- és természetvédelem. A körzetemben élők valódi képviseletét szeretném ellátni, mert számomra az önkormányzati képviselőség ezt jelenti. Változtassunk közösen az élhető és fenntartható jövőért!

 

 

 

 

 

Tátrai Atilla
Mi Hazánkért Mozgalom

Jászberényi magánvállalkozó vagyok. Önkormányzati képviselőként kiemelten fontosnak tartanám, hogy a helyi közösségek problémáinak megoldása ne akadjon el a hivatali bürokráciában, az önkormányzat megoldó, sőt, hatékony problémamegoldó szervezet legyen, a változások pedig célirányosan szolgálják a Jászberényiek érdekeit. Véleményem szerint Jászberénynek olyan közéleti vezetőkre van szüksége, akik láthatóvá, megfoghatóvá teszik a változást. Önkormányzati képviselőként részt akarok venni ennek kialakításában, és megőrzésében. Ebben kérem a választóim segítségét!

***

5. sz. választókerület

Kis-Némethné Király Éva
Fidesz-KDNP

Rádiós-újságíróként 24 éve aktív közreműködője vagyok szeretett szülővárosom, Jászberény közéletének. A helyi rádióban hírvivője voltam a jászberényi eseményeknek, képviselőként a körzetben élők erős hangja szeretnék lenni az önkormányzatban. Feladatomnak tekintem segíteni a hátrányos helyzetűek életvitelét. Javasolom a Szelei, Attila, Rákóczi, Róka és a Patkó utcák felújítását, a Szent László és a Pesti utcai társasházak útburkolatának rekonstrukcióját, az ivóvízhálózat cseréjét a Pajtás utcában, a zöldterületek megújítását a Szentkúti téren és az Apponyi téri társasházak mögött. Fontos feladatomnak tekintem a körzet szennyvíz-elvezető és a csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztését és a közvilágítási lámpák sűrítését a szükséges helyeken.

 

 

Balogh Béla
Közösen Jászberényért Egyesület

Családom generációk óta ebben a városban élt. Műszaki és közgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkezem. Gazdasági szolgáltatást nyújtó vállalkozás tulajdonosa és ügyvezetője vagyok. Harmadik ciklusban vagyok a város önkormányzatának a tagja. Ebben az öt évben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökeként dolgozom.
Alaposan ismerem a város gazdálkodását, sok javaslatot tettem a hibás szemlélet és gyakorlat megváltoztatása érdekében. A város jelenlegi vezetése nem „jó gazda módjára” gazdálkodik az önkormányzat vagyonával és adóbevételeivel. A város nem fejlődött a lehetőségeihez mérten. Ismeretemet és kapcsolataimat a választókerületben élőkkel együttműködve, érdekükben kívánom hasznosítani. Kérem, támogasson szavazatával!

 

 

Baranyi Krisztina
Mi Hazánkért Mozgalom

A munkám révén naprakész tapasztalataim vannak mindazokról a kihívásokról, amivel ma egy vállalkozónak szembe kell néznie.Kulcskérdésnek tartom, hogy a településünk vezetése felkutasson és kiaknázzon mindent, ami munkát és megélhetést jelenthet a Jászberényieknek, mivel ez a legfontosabb megtartó erő. Minden olyan döntést, ami ezt elősegíti, azt szavazatommal támogatni fogom, érkezzék bárhonnan a javaslat. Aki ismer, tudja, hogy nem kenyerem a köntörfalazás. A ködösítést és a mellébeszélést nem viselem el, és családanyaként, vállalkozóként is megtanultam, hogy mindennek alapja az őszinteség. Ez a legfontosabb, amit ígérhetek. Mindazok, akiknek ez ugyanilyen fontos, számíthatnak rám, mint ahogy én is számítok a szavazataikra.

***

6. sz. választókerület

Bódis Béla
Fidesz-KDNP

Bódis Béla vagyok, közgazdász. 28 éve dolgozom a Magyar Postánál. A városi nagypostát 12 évig irányítottam, jelenleg projektmenedzserként dolgozom a Magyar Posta Vezérigazgatóságán. 28 éve vagyok nős, feleségem Bódisné Görbe Krisztina a közszférában dolgozik, felnőtt fiam Zsombor, informatikai mérnök. Alapvetőnek tartom az utak felújítását, többek között a Báthory, Cimbalom, Dembinszky, Dr. Warga L., Göncöl, Hableány, Jedám, Móczár M., Szúnyogos, Tejút utcákban, a járdák felújítását és építését, a kerékpárút hálózat bővítését, a közösségi parkok rendezését, a Barát-pást fejlesztését, a helyi tömegközlekedés javítását, a közvilágítás fejlesztését, az ivóvíz-hálózat műszaki felülvizsgálatát, a környezet és egészségtudatos életmód támogatását.

 

 

dr. Gedei József
Közösen Jászberényért Egyesület

Jászberényben élek és dolgozom Európa jogi szakjogászként, mesterfokozatú ügyvédként. Országgyűlési képviselőként, az Európa Tanács főtagjaként, polgármesterként egy igazságosabb társadalomért küzdöttem. A Fidesz rendszert jog- és szabadságkorlátozónak, a történelmi jász autonómiával szemben állónak, a szolgaszellem kiterjesztőjének tartom. Változtatni kell! Olyan önkormányzati politikát kell kialakítani, amely minden jászberényinek jó lehetőséget ad a helyben való boldogulásra, egy emberhez méltó életre.

 

 

 

 

Pélyi István
Mi Hazánkért Mozgalom

Jászberényben élek családommal. Megválasztásom esetén támogatni fogok minden olyan kezdeményezést, amely a Jászberényiek életkörülményeit javítja, illetve a város fejlődését, gyarapodását segíti elő. A következő évek fejlesztései során figyelembe kell venni valamennyi településrész igényeit, megteremtve ezzel az egyensúlyt. Fontosnak tartom a helyi vállalkozások támogatását és megbecsülését is, akik munkahelyeket biztosítanak a jászberényi embereknek. A céljaim megvalósításáért kérem, szavazatukkal támogatni szíveskedjenek!

***

7. sz. választókerület

Szatmári Anikó
Fidesz-KDNP

Tősgyökeres jászberényi család sarjaként születtem 1965-ben. Általános és középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Itt élek, saját vállalkozásomban dolgozom. Két felnőtt gyermekem van.A 2014-2019-es ciklusban képviselő vagyok. Kiemelt programom: családok támogatása és a város népességmegtartó erejének javítása. Megoldandó feladat a körzetben a szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, az elavult ivóvízhálózat cseréje, a helyi járatú autóbuszjárat újragondolása, elhanyagolt területek folyamatos karbantartása, az Érparti városrészben a füves területek parkosítása, fásítása, közösségi terek kialakítása, közvilágítás további sűrítése a kritikus helyeken. Fontos és szükséges a külterületi utak folyamatos karbantartása.

 

 

Ötvös Béla
Közösen Jászberényért Egyesület

Felmenőim is jászberényiek, én is itt nőttem fel, itt jártam iskolába. Két felnőtt gyermekem van. A Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem, esztergályos- és hőkezelő szakmunkás végzettséggel rendelkezem. Folyamatosan képzem magam, a szakmunkástanulók oktatójaként fontosnak tartom a legújabb ismeretek átadását a korszerű pedagógusi módszerek alkalmazásával. Évtizedek óta élek a választókerületben. Ismerem az itt lakókat, azokat a gondokat, amelyek régóta megoldatlanok. Valódi képviselője leszek minden körzetben lakónak.

 

 

 

 

Sebestyén Tamás
Mi Hazánkért Mozgalom

Születésem óta a városban élek. sofőrként dolgozom. Képviselői megválasztásom esetén támogatom Jászberény közút-hálózatának fejlesztését, karbantartását a közvilágítás és köztisztaság folyamatos biztosítását. Kiemelt célnak tekintem a pedagógiai intézmények színvonalának emelését, az egészségügyi szolgáltatások kiterjesztését. Ösztönözni fogom a városvezetés hatékonyabb munkavégzését, a hivatali dolgozók elkötelezettségét a város lakói iránt. Fontosnak tartom a település működési költségeinek ésszerű felhasználását mindamellett, hogy tartalékokat képezünk. Fő szempont a közbiztonság növelése érdekében a helyi rendőri állomány feltöltése. Véleményem szerint nagy szükség van városunk kulturális és sportéletének felvirágoztatására minden korosztály számára.

***

8. sz. választókerület

Nagy Béla
Fidesz-KDNP

Nagy Béla vagyok, 45 éves, itt születtem Jászberényben. Nős vagyok, két gyermekem van 11 és 15 évesek. A 8-as választókerületben lakom, vállalkozóként dolgozom. Kiemelt programom az itt élő lakosokkal a napi szintű kapcsolattartás, a fiatalok otthonteremtésének támogatása, a zöld övezet és a közterek gondozása, a Szatmári lakópark és a városi közösségi közlekedés megteremtése, a körzet úthálózatának állandó karbantartása. Kritikus helyeken a szennyvíz és a csapadékvíz-elvezetés műszaki megoldása (Pl. Fillér u.), az Álmos, Külsőpelyhespart, Móra Ferenc, Korányi Frigyes, Sikló, Rezeda utcák műszaki felülvizsgálata, indokolt esetben vízvezeték cseréje, a folyamatban lévő beruházások segítése, figyelemmel kisérése.

 

Skultéti József
Közösen Jászberényért Egyesület

Immáron több mint 50 évet éltem le városunkban. Két felnőtt korú gyermekem és három csodálatos unokám van, feleségemet rövid betegség után ez év tavaszán sajnos örökre elveszítettem. Általános gépész üzemmérnöki diplomát szereztem, hosszú hivatásos katonatiszti pályafutásom végeztével a vállalkozói szférát választottam, amelyben a mai napig tevékenykedem. Szeretném, ha Jászberény végre élne kiváló természeti és anyagi lehetőségeivel. Megválasztásom esetén szeretném szűkebb lakóhelyünk érdekeit szolgálni. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

 

 

 

Dobrán Gyula
Mi Hazánkért Mozgalom

44 éves 3 gyermekes családapa vagyok. Jászberényben születtem, és töltöttem gyermekkoromat. Feleségemmel és gyermekeimmel azóta is a városban és környékén élem mindennapjaimat. Ideköt a családom, a barátok, az ismerősök sokasága, a munkám és a sport szeretete is. Azt vallom, hogy alázat és kitartás nélkül nincs eredmény.  A sport megtanított hinni magamban, küzdeni a céljaimért. Nem a szavak, sokkal inkább a tettek emberének tartom magam, így végzem a munkám nap mint nap.A szüleimtől megtanultam, hogy csak a becsületes és tisztességes munka visz előbbre. Ezen értékek mentén dolgozom Jászberényben, a 8-as választókörzetért, az itt élő polgárokért. Kérem önöket, tiszteljenek meg szavazatukkal.

***

9. sz. választókerület

Szabó András Ferenc
Független

1978 után visszatértem a „világ közepébe”, szolgálni városunkat. Célom az elmúlt kilenc év önhatalmú mámorának feledtetése. Együtt választóimmal, mérnöki tudással, tapasztalatokkal. Egy világnyelvet, két szláv nyelvet beszélek. Szolgálatom érdekében választó polgárokat írásban tájékoztattam, rendszeresen közölve ötéves terveinket. Illeszkedve városunk morális és gazdasági fejlődéséhez. Ígéret? Terveinket végre fogjuk hajtani! Az új képviselők egyetértésével, összefogva, mértékkel, szükségszerűen. „Aki nem közénk való, annak mennie kell…” Kérem, szavazzanak rám, programjaink megvalósításáért.

 

 

 

Bohárné Bathó Rozália
Fidesz-KDNP

Második ciklusomat töltöm a 9-es számú választókerületben, 4 gyermekes édesanya vagyok. Több mint 20 évet dolgoztam a közigazgatásban, gyermekvédelemmel és szociális ügyekkel foglalkoztam. Legfőbb feladatnak öt utca teljes felújítását tekintem (Damjanich utca, Fuvaros utca, Dohány utca, Vörösmarty utca és Faiskola utca). Fontos a Vasútállomás környékének, a Vaspálya utca-Rákóczi út felújítása, a Váltó, Fácán és Gerle utca új aszfaltborítása, az úthibák javítása, karbantartása, csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása. A képviselői keretemet további járda felújításra, és az útpadkák javítására kívánom fordítani. Kérem, október 13-án támogasson szavazatával, hogy a választókerület fejlődését tovább segíthessem.

 

 

Stefán Ildikó
Közösen Jászberényért Egyesület

Nyelvtanár vagyok, szakszervezeti tisztségviselő és a megyei közgyűlés tagja. Jelenlegi munkahelyemen, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán 30 éve dolgozom. Hivatásomon keresztül jól látom az oktatás jelenlegi helyzetét épp úgy, mint a nehézségeket, amikkel a családok és fiatalok napjainkban szembesülnek. A 9. számú választókerületben több mint száz éve áll a ház, amiben élek. Itt nőttem fel, ismerem a környéken lakókat, az itt élők, és a város problémáit.

 

 

 

 

Gerőcs Imre
Mi Hazánkért Mozgalom

Úgy gondolom, hogy egy ilyen viszonylag kis településen, mint a miénk, sokkal fontosabb az, hogy egy képviselő milyen értékeket képvisel, mint az, hogy mit mond, esetleg ígér a kampány során. Úgy szeretnék képviselőként dolgozni, hogy településünk bármely lakójának nyugodt szívvel a szemébe tudjak nézni. Ha a választók megtisztelnek a bizalmukkal, azon értékek mentén fogok dolgozni, amik szerint élem a mindennapi életemet is. Melyek a legfontosabbak ezek közül? Tisztesség, embertársaim megbecsülése, megbízhatóság, együttérzés, felelősség felvállalása, élethosszig tartó tanulás, megfontoltság, bátorság. Azt kérem, hogy azok szavazzanak rám, akik egyetértenek azzal, hogy ezen értékek tudatában kell meghozni a döntéseket a konkrét kérdésekben.

***

 

10. sz. választókerület

Dócs Nátán László
Független

Ha egy szóban kellene megfogalmaznom, hogy mit jelent számomra a 10-es választó település, azt mondanám: mindent. Én 25 éve élek a Neszűrben. 71 éves vagyok, Prügyön születtem, ott jártam általános iskolába. Szerencsen végeztem a gimnáziumot, Miskolcon jártam 3 évig jogi egyetemre, ezt követően az építőipari technikumot végeztem gépészeti szakon. A programom: Öregerdő, Neszűr tanya, Újerdő, Hajta, Tőtevény és Portelek lakossága jobbá tétele. Közvilágítás, utak járhatóvá tétele, közterület rendbe tétele, kerékpárút teljes felújítása. Négylábú rágcsálók felszámolása. Autóbusz körgyűrű megvalósítása. A választóterület fejlesztésének záloga a közös gondolkodás. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak szavazatukkal!

 

 

Molnár József
Független

A képviselő-jelölt nem élt a bemutatkozás lehetőségével.

 

Balog Donát
Fidesz-KDNP

34 éves vagyok, nős, egy gyermek édesapja. Jászberényben élek, az utóbbi tíz évben Újerdei lakosként. 2014 óta vagyok a 10. Vk. egyéni önkormányzati képviselője. A családi vállalkozásunkban állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkozom. Az Electrolux környéki, porteleki és külterületi főbb programjaim: a térfigyelő kamerák számának növelése, további napelemes kandeláberek kihelyezése a külterületi részekre, a lakossági hulladék elhelyezési problémák könnyítése, a szemétgyűjtési akciók bővítése, körforgalom kialakítása a Fémnyomó út és a Nagykátai út kereszteződésében Játszóterek felújítása a porteleki és a hűtőgépgyári lakótelepen, a közvilágítás felújítása és fitness park kialakítása a Hűtőgépgyári lakótelepen, a földutak tisztítása, karbantartása.

 

 

Turóczi György
Közösen Jászberényért Egyesület

Turóczi György vagyok, 42 éves, két gyermekes apa. Két mérnöki diplomával rendelkezem, és mérnökként dolgozom a MÁV műszaki fejlesztési osztályán. Ezen kívül öt éve vagyok a helyi önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának a tagja. Jászberényiként azt kell tapasztalnom, hogy a pártpolitika erősen megosztja az embereket, amit nem tartok jó útnak, ez nem megfelelő jövőkép. Képviselőként, tudásommal és tapasztalatommal azon szeretnék dolgozni, hogy a külterület mindenki számára élhető, szép, modern, biztonságos és környezettudatos legyen. Mert a külterület többet érdemel!

 

 

 

 

Dobrosi Péter
Mi Hazánkért Mozgalom

Dobrosi Péter vagyok.1969. július 13-án születtem Kunszentmártonban, az alaptanulmányaimat is ott végeztem. Rendőrként dolgozva végeztem el a Rendőrtiszti Főiskolát. 2000 óta élek Jászberényben. Két fiúgyermekem van, ők már Jászberényben folytatták iskolai tanulmányaikat Korábbi munkám során jelentős tapasztalatokat szereztem a Jászságot érintő problémákról. Gyakran kellett magas beosztású közéletben szereplő emberekkel tárgyalnom, míg jelenlegi munkám során többet a Jászberény külterületén élő emberekkel találkozom. Magam nem vagyok templomba járó ember, de nagyon tisztelem a történelmi egyházakat, illetve a vallásos embereket. Jászberény, illetve a hozzá tartozó külterületen élő emberekért kívánok dolgozni, felmerülő problémákat

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?