Felhívás javaslattételre, városi kitüntetések adományozására

Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére tizenkét kitüntetést alapított.

A díjak adományozásának feltételei:

1. Jászberény Város Díszpolgára cím adományozható:
A város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy azoknak a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják.

2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozható:
Azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik vagy erősítették.

3. Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem adományozható:
Azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik vagy amelyek a város gazdasági életében; a városfejlesztésben; a város közéletében; a tudomány, a művészetek területén; az egészségügy, oktatás, nevelés, szociális ellátás, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.

4. Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj adományozható:
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselőknek.

5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj adományozható:
A tudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként.*

6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj adományozható:
A közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként.*

7. Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj adományozható:
Az egészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként.*

8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj adományozható:
A kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért.*

9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként.*

10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj adományozható:
Azoknak a személyeknek, közösségeknek, elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságíróknak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas színvonalú tevékenység elismeréseként.*

11. Jászberény Város Rendészeti díj adományozható:
a) Annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként;
b) Annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként.

12. Jászberény Város Mecénása díj adományozható:
A város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.*

A kitüntetésekre ajánlást tehetnek: a polgármester, az alpolgármester, a jegyző; a helyi szakmai és civil szervezetek, intézmények; a települési képviselők; legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
Kitüntetési javaslatot kizárólag a19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani. Magánszemélyre történő javaslattétel esetén a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 5. számú melléklete szerinti elfogadó nyilatkozatot is. Az elfogadó nyilatkozat nélkül benyújtott ajánlás érvénytelen. A javaslattételi lap a város honlapján (www.jaszbereny.hu), valamint a Városháza portáján elérhető.
Kérem, hogy ha arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni – a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó – ajánlásaikat és ha szükséges, az elfogadó nyilatkozatot a Városháza portáján zárt borítékban helyezzék el, vagy Jászberény város polgármesteréhez juttassák el (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2019. november 1-ig.
A kitüntetések átadására a 2020. évi Város Napja rendezvénysorozat során kerül sor.*A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

Szabó Tamás
polgármester

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?