Mesterképzés az egyetemen

Kétszáztizennyolc elsőéves hallgató kezdi meg felsőoktatási tanulmányait az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán ez év szeptemberében. Elsősorban őket köszöntötte kiemelt figyelemmel dr. Varró Bernadett főigazgató asszony az Apponyi teremben megrendezett szeptember 6-i, pénteki tanévnyitó alkalmával.

A sikeres felvételt nyert hallgatók mellett a régi diákokat, valamint Szabó Tamás polgármestert, Szabó Rózát, az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Központ főosztályvezetőjét, Dr. habil Bujdosó Zoltánt, az Eszterházy Egyetem rektorhelyettesét, dr. Gózca Tamást, a megyei kormányhivatal jászberényi járási hivatal vezető-helyettesét, a társintézmények és az Eszterházy Károly Egyetem vezetőit, a campus valamennyi oktatóját, dolgozóját köszöntötte dr. Varró Bernadett.

A tanévnyitó mindig valami új dolog kezdete, izgalmakkal teli várakozás, szorongás diákban, szülőben, oktatóban egyaránt. Így van ez a mai napon is, amikor 1100 jelentkező közül 218 hallgató kezdheti meg tanulmányait a campuson. Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon 29, gyógypedagógia szakon 61, óvodapedagógus szakon 77, tanító szakon 39, illetve az idén először induló szociálpedagógia szakon 19 diák a száz éves intézmény új hallgatója – tájékoztatott a főigazgató.

A pedagógus szakma korszerű alapjainak átadása a a huszonegyedik század rohanó világában fontos feladat, amelyhez szükség van az oktató és a hallgató nyitottságára, küzdelmére. Dr. Varró Bernadett valamennyi itt oktatott szak kapcsán felhívta a figyelmet a szakma szépségeire és kihívásaira. Külön kiemelte, hogy a csecsemő és kisgyermeknevelő szakon tanulókat Jászberény városa egy új területen segíti, hogy kellő felkészülést biztosítson az elméleti mellett a gyakorlati ismeretekben is.

A Jászberényi Campus az Eszterházy Egyetemhez csatlakozva célul tűzte ki, hogy évről évre szélesítse képzési palettáját, amelyhez az egyetem vezetése is támogatást nyújt. Így 2017-ben programtervező-informatikus, 2018-ban gyógypedagógiai szak került bevezetésre, ebben az évben pedig már mesterképzés indításáról is be lehet számolni. Ettől a tanévtől ismét fontos szerepet tölt be az intézmény életében a szociálpedagógiai képzés egy magasabb, mester szinten.

A főigazgató asszony gratulált mind a nappali, mind a levelező képzést választók sikeres felvételijéhez. Kitartást, sok erőt és vidám napokat kívánt a hallgatók életének egyik legmeghatározóbb időszakára. Kérte, aktívan kapcsolódjanak be azokba a lehetőségekbe, amelyeket az egyetemi lét és Jászberény városa kínál. A tanévnyitók a váratlanságuk mellett szólnak a kezdésről, a lehetőségekről, a célokról is. Ezekhez kívánt kitartó szorgalmat és eredményes tanévet a főigazgató asszony, amivel ünnepélyesen megnyitotta a 2019/2020-as tanévet.

A hagyományokhoz híven a Szent István Sport Iskola negyedikes kisdiákjai színesítették az ünnepséget vidám jelenettel, verses, dalos előadással.
Az intézmény jubileumi jutalmát a közfeladatok ellátásában való kiváló részvételért, munkája elismeréseként Ugrin György főiskolai adjunktus kapta. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozott az oktatási minisztérium Baráth Anikó negyedik évfolyamos tanítószakos hallgatónak és Ambrus Enikő Martina harmadik évfolyamos óvodapedagógusnak szorgalmukért, kiváló eredményeikért és közösségi munkájukért.

A továbbiakban Demeter Sára második évfolyamos diák előadásában élvezhettünk egy popslágert, majd a hallgatók megtették az országhoz és tanulmányaikhoz hűséget fogadó esküjüket.
A város és az egyetem kulturális és szellemi együttműködésének szimbólumaként a város jelképes kulcsának átadásával Szabó Tamás polgármester Jászberény lakóivá fogadta az új hallgatókat. – Jászberény város közösségének képviseletében nagy szeretettel fogadjuk önöket! A város szeretné a legszebb arcát mutatni vendégeinek és lakóinak, ami lehetséges, hogy ezekben a hetekben, hónapokban némi kellemetlenséggel jár a fejlesztések építkezései miatt, de hamarosan egy megújult, szép Jászberényben köszönthetjük önöket – mondta a polgármester. A városlakók szívből várták, várják a diákokat, mert jelenlétük színesíti a település életét, a közösség aktív és értékes részét képezik. Érezzék jól magukat nálunk és emlékezzenek arra, hogy ez a kulcs mindig megnyitja a városlakók és a polgármester szívét is önök előtt! Az elsőéves hallgatók köszönettel vették át a kulcsot, amely azt jelképezi számukra, hogy két közösség, a város és az egyetem is befogadta őket. Megfogadták, büszke polgárai lesznek Jászberénynek, hagyományait megtartják, jó hírnevét igyekeznek tovább öregbíteni.

A folytatásban Motollai Anna Dóra, a campus jászberényi diákönkormányzatának elnöke szólt az elsőéves hallgatókhoz biztató szavakkal. Kívánta, legyenek tagjai az egyetem nagy családjának, vegyenek részt a pezsgő tudományos életben, élvezzék ennek az időszaknak minden pillanatát.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével és a szenátus ünnepélyes kivonulásával zárult.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?