Búcsú és díjátadás

Szeptember első vasárnapján a Főtemplomban sokan összegyűltek a tíz órakor kezdődő szentmisére. Ünnepi alkalom volt ez, hiszen Jászberény város védőszentjéről, Szent Rozáliáról emlékeztek meg a misén, illetve az azt követő búcsú során.

Rozália nap szeptember 4-e. A szokásokhoz tartozik, hogy szeptember első vasárnapján ezt megünneplik a hívek. Jelen voltak még a helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) tagjai, hiszen az is hagyomány, hogy a szentmise végén átadják a Rozália díjat, amit a KÉSZ csoport alapított és ítél oda rendszerint annak a személynek, aki élete során kiemelkedőt tett, alkotott a város javára. A Szent Rozália díj életműdíj. Kaphatja személy vagy civil szervezet, a foglalkozásában, hivatásában keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért végzett munkájáért.

Az ünnepi szentmisét az augusztus 1-jétől városunkban szolgálatot teljesítő, a közelmúltban pappá szentelt Resch Tamás káplán atyától hallhattuk. A szentbeszédet azzal a gondolatsorral vezette be, hogy ez a búcsú, ez a mise egy olyan szentet állít elénk, akit nehéz megérteni. Rozália életéről hallhattunk röviden, akiről megtudtuk, hogy jó családból származott, mégis elvonult a világ zajától. Egy barlangban élte le életét szenvedés közepette és magányosan, így is halt meg.

„Mi, mai emberek nem ilyenek vagyunk, nem vonulunk el egy barlangba, hogy ott éljük le az életünket. Míg a Földön élünk, végig arra törekszünk, hogy biztosítsuk az életünket, de állandóan félünk valamitől. Hibákat követünk el, nem vagyunk tökéletesek, félünk az öregséggel járó betegségtől, magánytól. A sátán rászed minket: – Látod, az Isten Téged nem szeret – mondja. Az Isten szeretné bebizonyítani, hogy ez nem így van: – Ne félj, Te maroknyi nyáj! Az Isten nekünk adta az országot. – írja az evangélium. Nem a pénztől és mások szeretetétől leszünk boldogok, hanem kizárólag Istentől. Ha ő az első az életünkben, tudunk boldogan élni. Ha hibázunk, ő megért, megbocsát. Így tudjuk élvezni az életet, mert Isten gondoskodni fog rólunk. Nem aggodalomra, hanem örömre hív. Bármilyen problémánk van, az Istenhez fordulhatunk, hiszen ő egyszülött fiát küldte el értünk, hogy éljünk. Az életünkben nem az a legnagyobb csoda, ha pénzünk lesz, hanem az, hogy életünk biztosítva van, és a halál után szeretet vár ránk.” – fogalmazott Resch Tamás szentbeszédében.

A szentmisét követően Szádvári Gábor, a helyi KÉSZ Kuratóriumának elnöke méltatta az idei Rozália díjazottját. Ebben az elismerésben idén Tábi Istvánné Cseh Gizella részesült hitvalló életéért és önzetlen karitatív munkájáért. A díjat Vargáné Deme Katalin, a KÉSZ csoport elnöke, Szádvári Gábor, a kuratórium elnöke és Bartha László Attila, a KÉSZ titkára adták át.

A díjazott 1990-től tagja a KDNP-nek. 1993-tól a Jászberényi Gazdák és Polgárok körében tag. Később pénztárosi és kulturális feladatokat látott el. Férjével együtt tanfolyamokat szerveztek, megalapították a Népfőiskolát, ezen belül szakmai előadásokat és kirándulásokat szerveztek. Alapító tagja volt a Máltai Szeretetszolgálatnak. Segítette a Szent Kamill Szeretetszolgálatot, mint aktivista. Tagja a Karitásznak, melynek munkájában aktívan tevékenykedik. Tagja a Rózsafüzér Társulatnak és a Biblia Körnek. Az egyházközség különböző rendezvényeinek szervezésében évtizedek óta részt vesz. A főplébániai egyházközségben egy évtizeden át ő szedte az egyházi adót. A KÉSZ-be 2001-ben lépett be, ahol a kezdetektől nagyon tevékenyen dolgozik: könyvkiadás és terjesztés, rendezvények és kirándulások szervezése, és számos más tevékenység aktív részese.

Tábi Istvánné tevékenysége egész életén át kötődött az egyházhoz, nemcsak akkor, ha érdeke ezt kívánta. Hitét gyakorló, példamutató keresztény életet él. Példás feleség és édesanya. Férje, Tábi István a főtemplomi egyházközség világi elnöke volt évtizedeken át, és ebben a munkában Gizike is mindig segítette.

Az ünnepség körmenettel, Rozália énekek éneklésével, közös imádsággal és a Szent István Házban állófogadással ért véget vasárnap a déli órákban.

Buschmann Éva

Buschmann Éva

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?