Hittel és alázattal élni

A tanyavilágban élt ősök lába nyomán megszentelt kápolna körül, Peresen gyűltek össze a hívek augusztus utolsó vasárnapján, hogy a Kisboldogasszony nevét viselő templomban misével, majd búcsúi körmenettel ünnepeljenek.

Délelőtt fél tízkor elsősorban a keresztelőre érkező három család tagjait köszöntötte a kápolna falai között Szántó József főapát. Két kislányt és egy kisfiút ajánlott fel az apát a Szentháromság egy Isten gyermekének, és kötött a katolikus egyház családjához a keresztség által. A homlokukat érintő víz az örök élet ígéretét hozza el számukra – hangsúlyozta az atya, majd a szülők, keresztszülők és valamennyi jelenlévő hívő imádságát kérte annak érdekében, hogy a szertartásban résztvevő gyermekek Krisztus útját követve a közösség jó keresztényei legyenek.

Elődeink ezt a kápolnát a Szűzanya születésének emlékére szentelték fel és Kisboldogasszonyról nevezték el – emlékeztetett a szentmise nyitó szavaiban Szántó József. A Szűzanya tisztelete mindig kapaszkodó volt az egész Jászság, illetve magyar nemzetünk életében, de különösen itt, a peresi tanyavilágban. Nehéz, embert próbáló idők voltak ezen a tájon, a kápolna és az egykor itt működő iskola életében. Ez a megszentelt hely volt az itt lakók életének közepe, kapaszkodó a napok nehézségeiben. Itt őrizték az Oltáriszentséget, amiből erőt merítettek mindennapjaikhoz. Ezt a belső erőt kérjük a Jóistentől ezen a mai napon is, amikor az őseink által megszentelt helyen töltekezünk lélekben, szívünket, lelkünket Jézus anyjához kötve.

szentmisét ezért a Szűzanya tiszteletére ajánlotta fel a pap, illetve a szent helyet áldozatos gondoskodással számon tartó, gondját viselő, védelmét biztosító Kasza és Oláh családok élő és elhunyt tagjaiért, valamint a peresi tanyavilágból származó minden hívő lélekért.

A prédikációban Jézus isteni fogantatásának momentumára emlékeztetve kiemelte, nekünk is ugyanazzal az alázattal és rendíthetetlen hittel kell rendelkeznünk, amit Mária mutatott az angyali üdvözlet pillanataiban, és ami végigkísérte egész életét. Jász őseink rendelkeztek ezzel a hittel, amikor felépítették ide ezt a kápolnát mindannyiunk édesanyjának tiszteletére. Jézusnak a hitben való testvéreiként meg kell őriznünk továbbra is kereszténységünket és a tanyavilágban egykor és ma élők hitét hirdető kápolnát.

A szertartás a hagyományok szerint körmenettel, papi áldással és a himnuszok eléneklésével zárult. A templom körül összegyűlt több száz fős sokadalom inni és harapnivalók elfogyasztásával, a találkozás örömében lelt jó hangulatú beszélgetésekkel, búcsúi emlékek, illetve a tanyavilágot bemutató térkép vásárlásával töltötte a napfényes délelőtt hátralévő részét.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?