Főegyházmegyei tanévnyitó Egerben

Az Egri Főegyházmegye Magyarország legnagyobb nem állami intézményfenntartója az oktatás területén. A tanévnyitó alkalmából az iskolák vezetőit, lelkipásztorait, képviselőit hívta Ternyák Csaba érsek augusztus 28-án közös imádságra, konferenciára az Egri Bazilikába, ami zsúfolásig megtelt.

A jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, valamint tagintézménye, a Liska József Katolikus Középiskola egymással karöltve vett részt az ünnepélyes eseményen.

Az ünnepi szentmise elején a főpásztor köszöntötte a világi elöljárókat, a főcelebránst, dr. Erdő Péter bíborost, esztergom – budapesti érseket, a paptestvéreket és az intézmények igazgatóit, pedagógusait. Külön öröm számunkra, hogy iskolánk tanára: Muhari Ferenc állandó diakónus olvasta az evangéliumot, azaz Krisztus örömhírét osztotta meg velünk.
A bíboros úr bevezetőjében említette: szükség van a pedagógusok feltöltődésére, lelki és szakmai felkészülésére, hiszen néhány nap múlva becsengetnek, s lélekkel feltöltődve kell kezdeni az új tanévet.

Szentbeszédében dr. Erdő Péter kiemelte: Szent Ágoston napja van ma, s nagy öröm számára, hogy épp e napon találkozhat a pedagógusokkal, hiszen ő, azaz Szent Ágoston az egyik legnagyobb egyházatya, tanító. Szentbeszédében kiemelte, hogy Szent Ágoston legnagyobb jelentősége abban mutatkozik, hogy egyházatyáink közül ő jelölte meg legmaradandóbban az ókori bölcselet és keresztény hittartalom viszonyának pontos határvonalait. Bölcseleti írásaival új fejlődési irányt mutatott az utókornak. Polemizáló könyveivel egyházának egyik legnagyobb védője lett. Szónoklataival a nyugati egyház legtündöklőbb szónokává emelkedett. Közel háromszáz levelével az akkori művelt világ szellemi irányítójává és minden korszak lelkipásztorának példaképévé vált.

A XX. század értelmiségének jelentős része izmusokhoz csatlakozott, sokszor feladva saját meggyőződését. Az írástudók akkor követnek el árulást, amikor saját értékeiket látják ugyan, de a társadalmat más irányba terelik, és az is előfordul, hogy az értékek hiányát állítják követendő célnak. Fontos kérdés, hogy nekünk, mai keresztényeknek mi az igazodási pont. Természetesen Jézus Krisztus személye és üzenete a keresztény tanítás alapja. „Ennek vagyunk munkatársai: papok, igazgatók, tanárok, tanítók. Ehhez a felelősségteljes munkához kérjük Isten áldását” – zárta szentbeszédét.

A szertartást követően a bíboros előadást tartott a katolikus iskolák pedagógusainak szerepéről, melyben kiemelte, hogy a legfontosabb ismeretek oktatása mindig is az egyház égisze alatt történt. Kiemelte a piaristákat, akik a szegény gyerekek oktatását tűzték ki céljuknak. Továbbá elmondta, hogy azokban az iskolákban, ahol a katolikus életszemléletet tűzik ki célul, nagy gond nem lehet…Emlékeztetett arra, hogy 2010 óta egyre többi iskola kerül az egyház fennhatósága alá, ami nagy örömmel tölti el.
Mindenekelőtt azonban visszatért a kezdetekre: „A család a legnagyobb iskola” ott kezdődik a tájékozódás a külvilág felé, az anyanyelv kezdetleges ismerete. Mint előadásában hangsúlyozta: a család a közösségi élet legelső iskolája, és a családból való „kinövést” követjük mi pedagógusok, és nem mindegy, hogy mekkora sikerrel.
Bíboros úr előadását követően „Teológiából pedagógusnak lenni” címmel dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense lelkesítette előadásával a megjelenteket.

Majd Molnár-Gál Béla állandó diakónus, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola igazgatója tartott előadást a hátrányos helyzetű tanulók és szülők helyzetéről. Előadásában kiemelte, hogy nem tehet senki róla, hogy hová született. Megértés és türelem kell minden gyermekhez. Egy hármas formátumot emelt ki, ami az ő iskolájukban már bevált: Hittel – Humorral – Hatékonysággal. A humor, a vidámság igazi gyógyszer minden körülmények között. Megértés és türelem kell minden gyermekhez. Ezzel teremtjük meg magunknak mi pedagógusok a magunk nehézségét, majd a szépségét is.
Ezt követően került sor a Szent Gellért díjak átadására. E díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére pedagógusok számára.

A Jászsági kitüntetettek:
Szent Gellért díj ezüst fokozat: Farkasné Besenyei Mária igazgatóhelyettes, magyar-történelem szakos tanár – Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium. Menyhártné Kormos Klára igazgatóhelyettes, matematika-fizika-kémia szakos tanár – Szent György Katolikus Általános Iskola és AMI- Jászalsószentgyörgy.
Szent Gellért díj arany fokozat: Sándorné Tóth Éva hitoktató – IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI- Jászfényszaru.

A Szent Gellért díj átadását követően dr. Ternyák Csaba egri érsek hivatalosan is megnyitotta a 2019/2020-as tanévet a több mint húszezer diák pedagógusainak számára a következő mottóval: „Aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”

Szerző: Kelemen Csilla

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?