Népek, nemzetek imája

Hodorog Luca, Jászberényben elhunyt csángó magyar lelki üdvéért szólt az ima péntek délután a Főtemplom Folkmiséjén.

A szertartás alkalmával Szántó József főapát köszöntötte az egybegyűlteket, köztük a népviseletbe öltözött hagyományőrzőket, a külhoni magyarokat és a távoli országokból a Csángó Fesztiválra érkezett vendégeket. A mise nyitányában a csángó magyarok éneke csendült fel. Tiszta, szép régies magyar nyelven előadott dicsőítő énekük a Szűzanya oltalmába helyezett összmagyarság egységét hirdette. A nyitóénekben elhangzott ima vezérfonalára felfűzve az Angyali üdvözlet evangéliuma, majd a prédikáció ugyanezt a gondolatot követte a szertartás során.

Szántó József az igehirdetésben hangsúlyozta, hogy amikor Szent István, a magyarok első királya házat, hazát foglalt Európa közepén, országát és annak népét a Boldogságos Szűzanya kegyelmébe helyezte. Ez az oltalom és a Krisztusi fénnyel vezérelt titokzatos erő tartja fenn a nemzetet évszázadok óta ezeréves határainkon belül és túl. Bárhol élünk a világon, Magyarország patrónája, mindnyájunk édesanyja védelmezőn közbenjár értünk mennyei atyánknál. Isten meghallgatja az imát, mindig megadja az újrakezdés lehetőségét, mert szereti az István által felajánlott nemzetet – emlékeztetett a főapát.

A mise nem csupán a magyarság összetartozását kívánta hangsúlyozni, de az egész világ szeretetben összekapcsolt erejére utalt a különböző nemzetek ajkán felcsendülő egyházi énekek által. A magyarok lélekemelő ismerős énekeire válaszoltak a külföldiek saját nyelvükön, illetve angolul előadott istendicséretei, megerősítve azt a tézist, hogy Isten nemzettől és vallástól függetlenül mindenkié.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?