Köszönet a munkáért

Jászberény Városi Önkormányzat és a szervező Folklór Kulturális Közalapítvány nevében Gál-Dobos Beáta köszöntötte az egybegyűlteket, a Csángó Fesztivál hagyományőrző csoportjainak képviselőit és a szervezőket, valamint a vendéglátókat szombat délután a Városháza dísztermében megrendezett fogadáson.

A vendéglátók jelképes ajándékkal köszönték meg a résztvevőknek, támogatóknak mindazt a programot, amit a fesztivál gazdagítására kaptunk. Az ajándékokat a fesztivál igazgatója, Szűcs Gábor és felesége, Szűcsné Urbán Mária nyújtották át. Elsőként a külföldi csoportok képviselői, Indonézia, Törökország, a Dél-Amerikából érkezett ecuadori és bolíviai táncosok vették át ajándékaikat. Utánuk a moldvai és gyimesi csángóknak köszönték meg a szervezők a részvételt. Az erdélyi hagyományőrzők szintén a kezdetektől színesítik a fesztivált táncosaikkal, muzsikusaikkal. A felvidéki magyarság képviselői következtek a köszönetnyilvánítások sorában. A fesztivál lehetőséget biztosít találkozásra, bemutatkozásra a megye néptáncegyütteseinek is, akiknek az igazgató szintén megköszönte a részvételt.

Az alapító tagok, Papp Imre és párja Péterbence Anikó ma is tevékeny részesei a közel egyhetes fesztiválnak, új elemekkel gazdagítva a programsorozatot. Az ő köszöntésük hangzott el a következőkben. A fesztivál nem működhetne támogatók nélkül. A továbbiakban nekik – az önkormányzatot képviselő Szabó Tamás polgármesternek, Piroska Miklósnak, a megyei közgyűlés elnökének, dr. Berkó Attilának, a megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának, Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestereknek, Nagy András HEB elnöknek, valamint a Folklór Közalapítvány elnökének és a kurátoroknak, felügyelőbizottsági tagoknak –, mondott köszönetet ajándékkal a fesztiváligazgató. Végezetül az együttműködő partnerek képviselőinek köszönte meg a segítséget Szűcs Gábor.

Pohárköszöntőjében Szabó Tamás polgármester ismerte el az alapítók, a szervezők és a résztvevők munkáját, amellyel immár közel három évtizede öregbítik városunk hírnevét. A polgármester külön figyelemmel köszöntötte a megye elöljáróit, mert mint mondta, részvételük azt jelzi, hogy nem csupán a város, de az egész megye közössége részére is fontos a rendezvény. Külön szeretettel üdvözölte Európa határain túlról érkező vendégeinket, mert jelenlétükkel amellett, hogy színesítik a programot, képviselik a fesztivál egyik alapgondolatát, a kultúrák sokszínűségének közvetítését. Hasonló jó szívvel köszöntötte Kárpátokon innen és túlról érkező csángó vendégeinket, akik nem csak résztvevői, de jelenlétükkel a rendezvény lelkét, értelmét adják már 29. alkalommal.

A jelenlévő és a máshol tartózkodó résztvevőnek, szervezőnek megköszönte Szabó Tamás a közreműködést, külön kiemelte a Szűcs és a Papp házaspár áldozatos, értékteremtő munkáját, amelyet évtizedek óta végeznek a hagyományok mellett mindig megújulni képes fesztivál sikerének érdekében. A 30. Csángó Fesztiválon való találkozás reményében emelte poharát a polgármester.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?