Bemutatkoztak a Fidesz jászsági polgármesterjelöltjei

Sajtótájékoztató keretében, az őszi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan mutatta be augusztus 2-án Pócs János országgyűlési képviselő a tizenhét kormánypárt által támogatott jászsági polgármester-jelöltet.

A sajtó képviselőit, továbbá a megjelent polgármestereket és jelölteket Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte, aki beszédében az elmúlt ciklusban közösen elért törekvéseiket méltatta. „A jelenlegi településvezetők a kormánnyal, valamint az országgyűlési képviselővel együttműködve azon dolgoztak, hogy minél több pozitív intézkedést tudjanak hozni, ezért a legtöbb polgármester továbbra is ott indul, ahol ez idáig pozícióban volt. Fontos számunkra, hogy a kormány gazdasági erejét kihasználva, azt a gazdaságpolitikát, amit az elmúlt években kipróbáltunk, tapasztaltunk, a következő ciklusban is végig tudjuk vinni.

A jó egységnek köszönhetően az elmúlt években a Jászságba mintegy 130 milliárd forint fejlesztés érkezett, és ha csak a TOP-os fejlesztéseket nézzük, 12 milliárd forintnyi beruházásra került sor, mely a Jászság minden településén megmutatkozott. Számos területen új munkahelyek jöttek létre, építettünk új orvosi rendelőket, óvodákat, bölcsődéket, játszótereket, megújult a jászberényi kórház, épültek sportcentrumok, belterületi utak, járdák egyaránt” – részletezte a képviselő, aki tájékoztatójában kitért a személyeket érintő döntés folyamatára is, miszerint a bemutatott jelöltek csoportgyűléseken tett lakossági javaslatok alapján kerültek kiválasztásra.

Pócs János elsőként Szabó Tamás jelenlegi polgármester munkáját értékelte, aki nem csak Jászberény, de az egész Jászság érdekében eljár. „Jászberényben nagyon sok fejlesztés és változás történt. Új munkahelyek jöttek létre, adtunk át sportcsarnokot, iskolát, óvodát, bölcsődét, megújultak a közlekedési útvonalak. Szabó Tamás polgármester úrral együtt értük el, hogy a Jászberény-Jászfényszaru útszakasz komoly felújításban részesül és hamarosan az elkerülő első lépéseit is megtesszük.”

Farkas Ferenc polgármesterként Jászapátit a Jászság egyik turisztikai gyöngyszemévé tette, melyet alátámaszt az a bizalom is, ami lehetővé tette, hogy a Jászapáti Tölgyes Termálfürdő 200 millió forintos támogatást nyerjen. „Feri egy végtelenül jó szándékú, jóindulatú ember, aki a települést képviselte az elmúlt időszakban is. A lakosság több mint 70%-ban őt látja méltónak a város vezetésére.”

Tari András neve mára összeforrt Jászivány településével, ami nem csoda, a polgármester komoly sikerrel vezeti a szintén turisztikai jelentőséggel bíró települést. „A legutóbbi választáson Andrással szemben nem indult jelölt, reméljük, hogy most fog, de akkor is ő fogja megnyerni a választást a településen” – ismerte el munkáját Pócs János, aki Jászkisér polgármesterével folytatta a bemutatást.

Lukácsi György bebizonyította Jászkisér településen, hogy milyen az, amikor a városvezetés nem megosztja a települést, hanem egységet képvisel. „Ebben az utolsó ciklusban Jászkiséren volt két városvezetés, a kettő között ég és föld a különbség. Jászkisér városában végre béke, szeretet és jó hangulat uralkodik.”

Ez utóbbi Jászladány településről is elmondható, ahol Bertalanné Drávucz Katalin ambiciózus, sikeres vezető, aki kemény akarattal, közös összefogással olyan egységet képvisel, amely Jászladányban az ő vezetése előtt nem volt jellemző.

Terjéki Tünde Jászjákóhalmán jelenleg is polgármesteri feladatoknak tesz eleget. A korábban óvónőként tevékenykedő elöljáró városvezetői magatartásán megmutatkozik pedagógusi szakértelme. „Mindenkiben a jót látja, és Jászjákóhalmán olyan szeretetreméltó hangulat uralkodik, mint az óvodában a gyerekek között. Ez a törődés és tenni akarás fogja vezérelni polgármesterasszony munkáját a jövőben is.”

Tóth Nóra Jásztelken bizonyított az elmúlt ciklusban, eredményes munkáját látva a lakosok körében kétség sem fér hozzá, hogy a településvezetést a továbbiakban is az ő gondjaira kell bízni. „Jó ott élni, jó ott átutazni, mindenki tiszteli és a saját polgármesterének tartja” – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
Következőként Kolláth Bálintot, Jászszentandrás polgármesterét méltatta. „Ismert személyiség, nem utolsó sorban azért is, mert Jászszentandráson és Jászkiséren édesapját a legjobb orvosként tartják számon, bizalommal fordulnak hozzá. A szülői mintát, az emberek felé mutatott törődést és szeretetet ő is tovább viszi.”

Baranyi Sándor a jászdózsai önkormányzati választások alkalmával az egyik legtöbb szavazatot kapott jelölt volt. A település lakosaként, fiatal, tettre kész elöljáróként méltó arra, hogy ismét a község vezetője legyen.

Kardos Veronika Pusztamonostor település vezetői székéért Sári Ferenc polgármester helyett indul. „A polgármester úrra azért is büszke vagyok, mert nagy akaraterő és tartás kell ahhoz, hogy valaki a hatalom asztalától felálljon, és azt mondja, hogy a település érdeke azt kívánja, hogy egy fiatal személy vegye át a feladatokat. Veronikát Pusztamonostoron mindenki ismeri, szereti. Női szívvel és női lélekkel fog törődni a lakossággal.”

Dobozi Róbert 72 %-os győzelemmel nyerte meg az újszászi időközi választást. Pócs János biztosította a hallgatóságot, hogy a polgármester munkája, ambíciója, tenni akarása a jövőben ezt az értéket is meghaladja, majd kihasználva az alkalom adta lehetőséget, gratulált a kormány nyújtotta, 200 millió forintos fejlesztési támogatáshoz.

Alattyán polgármesterének továbbra is Kockás Gábort javasolja a kormánypárt, kinek személyisége határozott, elismert a lakosok körében, és nem utolsó sorban széles körű tapasztalattal rendelkezik Alattyánt illetően. „A megkérdezettek egyhangú szavazattal a következő ciklusban is azt szeretnék, ha ő lenne a polgármester.”

Szarvák Imrét Jászalsószentgyörgy szerény, alázatos emberként ismeri, aki sorra nyeri a választásokat, és fáradhatatlanul végzi munkáját. A lakosság teljes bizalommal kívánja, hogy ismét ő legyen a település első embere.

Szűcs Lajos szerény városatya Jászboldogházán, személyében legfőképp ezt értékelik a település lakói. „A község érdekében mindig úgy lobbizik, hogy ne valaki mástól vegyen el, de azért a tortából Jászboldogházának is jelentős szerep jusson. Jászboldogháza az első azon települések közül, ahol a gyermekek születési aránya már két-három évvel ezelőtt is kimagaslott a megyében.”

Mozsár Lászlóné Marikát Pócs János a Jászság édesanyjaként mutatta be, aki értékes tapasztalattal, kiapadhatatlan szeretettel gondoskodik mindenkiről. „A polgármesterek közül ő az, akivel a legsűrűbben szoktam beszélni, telefonon vagy személyesen, és ezt sohasem tolakodóan teszi, de mindig a város érdekében.”

Jászfelsőszentgyörgy polgármesterjelöltje Zelenai Tiborné, aki az egy főre eső legtöbb fejlesztést tudhatja magáénak a Jászságban. „Jól tud pályázni, eléri a célját, és határozott fellépésével a település apraját-nagyját összetartja.”

Végezetül Jánoshida jelöltje, Mészárosné Vas Márta került bemutatásra, aki a Jászapáti állami iskola vezetőjeként, majd a Jászberényi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyetteseként már bizonyította rátermettségét. „Egész életében az iskolában és a civil szférában tevékenykedett. Megmutatta, hogyan kell összefogni az embereket. Kiváló szakember, édesanya, pedagógus. Jánoshida életében arra a változásra, melyre mindenképpen szükség van, ő a garancia.”

A sajtótájékoztató befejezéseként Pócs János hangsúlyozta, a Jászság lakossága szempontjából is fontos, hogy a települések élén olyan polgármesterek legyenek, akik az országgyűlési képviselővel, a kormánnyal együttműködve mindent megtesznek a fejlődés érdekében. „Számunkra ez a legfontosabb. Dolgozzunk együtt, a Jászság emelkedjen fel, és fejlődjön olyan ütemben, ahogy tette azt az előző ciklusban is.”

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?