A város szereti a nagyrendezvényeket

A nyár legtikkasztóbb szakaszában vagyunk, máskor ez az időszak az országos sajtó számára a tavi szörnyek és a háromfejű borjak újbóli felfedezését jelenti, annyira nincs hír és esemény. Jászberényben viszont soha nem látott ütemben épül-szépül a város, lépni alig lehet a munkásoktól és a munkagépektől. Ráadásul kezdődik az év két nagyszabású, országos rendezvénye, szombaton a Mézvásár, kedden a Csángó Fesztivál. Szabó Tamás polgármestert ezekről az aktualitásokról kérdeztük.

Ez az interjú nem cikluszáró beszélgetés, hanem az aktualitásokra koncentrál. Mégis, hogy értékeli a város fizikai fejlesztését általánosságban, mielőtt kibontanánk a részleteket?

Előrelépés történt az elmúlt öt évben egyértelműen ezen a téren a városban. Előteremtettünk 4.5-5 milliárd forint forrást a fejlesztésekre, és az építőiparban bekövetkezett robbanásszerű anyag- és bérköltségnövekedést is figyelembe véve, az összes elképzelésünk és vállalásunk a megvalósulás útján halad, mindössze egy van, ami az adminisztratív előkészület szakaszába sorolható. Ehhez sikeresen kellett pályáznunk, és az esetenként változó 20-30 százaléknyi önerőt, illetve részben hitelt is elő kellett teremtenünk.

Megszoktuk, hogy rendszerben gondolkodik, ezt a régebbi interjúkban is tapasztaltuk. Ha jól emlékszünk, öt éve három szakaszt vázolt fel a szükséges cselekedeteket illetően…

Valóban lépésről-lépésre lehet haladni, nem előzheti meg a kocsi a lovakat, ha siettetnénk az eseményeket, akkor sem. Először le kellett zárnunk az előző európai uniós hétéves költségvetési ciklus városunkat érintő pénzügyi elszámolásait. Aztán az új ciklus meghirdetett uniós célkitűzéseivel összhangba kellett hoznunk a város számára legfontosabb elképzeléseket. Magyarul a számunkra legfontosabb fejlesztéseket pályáztatni, terveztetni kellett. Ez időigényes, és nagyon alapos előkészítő munkát követelt a hivataltól és a bevont más szakemberektől. Ezután következhetett a harmadik szakasz, a fizikai kivitelezés ideje. Ha jól belegondolok, ez utóbbinak önmagában is megkülönböztethető négy szakasza van.

Mire gondol konkrétabban?

Az első csoportba a kész beruházásaink sorolhatóak, például a kerékpárút. A második, legnépesebb csoportba a majdnem kész fejlesztések találhatóak, például a bölcsőde, az állatkerti látogatóközpont, a múzeum látványraktára és a Szent Imre herceg úti nagy raktára. A harmadik csoportba tartozó beruházásoknál most van a munka dandárja, ilyen a zöld város projekt több eleme, így a piac átépítése, a Holló András utca faltól falig átépítése, a Fürdő utcai parkoló kiépítése, de ide sorolható a Hűtőgépgyár melletti ipari út, a Kerekudvari út építése, vagy a Fogyatékkal élők napközi otthonának építése is a Hatvani úton. A negyedik csoportba a most kezdődő építkezések tartoznak, köztük is a Malom Rendezvényház építése, és a MÁV pályaudvar környékének megújítása, beleértve a buszpályaudvart és a nagy parkoló kialakítását is.

A fizikai fejlesztések felsorolásánál nem lehet szó nélkül elmenni a sport területe mellett.

A sport a város vezetése, az önkormányzat számára önként vállalt kiemelt feladat. Ezen a területen látványos létesítménybővülés történt TAO, de az ehhez szükséges mértékű saját forrásból is. Az edzési és játéklehetőségek bővülésétől nem elválasztható a legfelső osztályban játszó kosarasok, röplabdások, vagy a Yakuzák és a futballcsapat sikerei, utánpótlás bázisuk sokszáz fiataljának aktív sportolása. És tervük a jövőre vonatkozóan is jelentős, különösen a röplabdásoknak, akik saját csarnokot szeretnének létrehozni.

A felsorolt beruházások nagyon sok pénzbe kerülnek. Hitelt is vesz és vett fel a város. Erre is tekintettel, vajon mit tesz lehetővé a továbbiakban a város gazdasági ereje?

Azt a város lakóival konzultálva eldöntöttük, hogy olyan mértékű a XXI. századi igényekhez képest az elmaradásunk számos területen, hogy nincs időnk évtizedeket várni a legfontosabb feladatok kis lépésekben történő megoldására. A gyorsításhoz kértük és kaptuk meg – indokoltsága miatt –, a kormány engedélyét négy milliárd forint hitel felvételére. Ezért is tudunk ilyen nagyokat előre lépni. Felmértük előtte a város gazdasági erejét. A bizonyos jelek szerint lassuló világgazdaság miatt a helyi iparűzési adó (IPA) jelentős bővülésével nem számoltunk, de a berényi cégek megelőző válság idején tapasztalt stabilitásával igen. Ezért bizton kijelenthetem, hogy a város adóerő képessége a mostani, sőt jövőbeni fejlesztések alapja is lesz, beleértve a hiteltörlesztéseket is.

Most nem a jövőről van szó, de az iménti gondolatsora után logikus egy pontosító közbevetett kérdés: úgy véli, további fejlesztések válnak lehetővé a közeljövőben?

Az élet nem áll meg, diktálja a tempót, ezért városunknak fejlődnie kell a továbbiakban is. Például a 32-es út átépítését követően kezdődik az elkerülő út teljessé tétele. Ebből viszont az következik, hogy a városon átzúduló mostani nagy forgalom javarészt megszűnik, át kell gondolni a főtér átalakítását, forgalommentesítését. Előtérbe kerülhet a Dózsa György út, a Szelei út, a Thököly út, a Rákóczi út, valamint a belső utak megújítása, de bőven lesz feladat a csapadékelvezetés és az ivóvíz rekonstrukció területén is. Ezen munkák saját forrásait, az önrészt elő tudjuk teremteni, de hogy gyorsabban haladjunk, pályáznunk kell országosan és az uniónál is. Ehhez azonban az új uniós ciklus céljai, prioritásai még nincsenek megfogalmazva, vagyis azt meg kell várni, elemezni, nagyon gyorsan megfogalmazni a csatlakozási pontokat, és pályázni, pályázni…

Tehát lesz a városnak pénze, forrása a jövőben is, népiesen szólva nincs lenullázva?

Ezt határozottan állíthatom. Tegyük hozzá, hogy az életünk nem csak építkezésből áll. Jelentős feladatunk van – kötelező és önként vállalt egyaránt –, a városüzemeltetésben, az oktatásban és a helyi egészségügy színvonalának emelésében, de sport és kulturális területen is. Ehhez is jelentős, és egyre nagyobb forrásokat szeretnénk biztosítani, mert ezekre határozott igénye van a város lakosságának.

Erre még térjünk vissza, de a fejlesztések részt lezárva, beszéljünk az árnyoldalakról is. Magyarul ezeket el is kell viselni.

A mostani esztendő nagy türelmet követel a város lakóitól, akár a megszokott piaci vásárlási lehetőségek korlátozása, akár a közlekedési, parkolási lehetőségek nehézségei miatt. Egyeztettünk sorozatosan a kivitelezőkkel, a város lakóival, civil szervezeteivel. Ideiglenes parkolókat alakítottunk ki, és arra törekszünk, hogy a munkálatok miatt az elviselhető szintet ne haladja meg a kényelmetlenség. Könnyebb mindezt elviselni, ha tudjuk, hogy évtizedek óta óhajtott fejlesztésekről van szó, amelyek végre megvalósulnak, majd minket szolgálnak a jövőben, és a türelmünknek láthatjuk az időbeli határát, a munkálatok befejezésének az idejét.

Visszatérve arra a kijelentésére, hogy bizonyos rendezvényekre határozott igénye van a lakosságnak: nyakunkon a Mézvásár és a Csángó Fesztivál. Ebben az évben ezek megrendezése sem lesz egyszerű.

Kétségtelen, hogy vasárnaptól vasárnapig a két nagyrendezvény és a sok látogató miatt plusz forgalmi akadályokat is ki kell védeni. Ebben nagy segítségünkre lesznek a rendőrség és a civil szervezetek mellett az önkéntesek is. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy a város szereti a nagyrendezvényeket, a mostaniakra pedig különösen büszke, és joggal, tekintettel azok országos, sőt nemzetközi kitekintésére. Tudjuk, hogy a rendezvények tovább fejlődésének számos feltétele van, hogy csak egy példát említsek, a szálláshelyek kis száma. Ezért huzamosabb ideje meg van a fejlesztési szándékunk, eredményeket is értünk el, részben magánkezdeményezések támogatásával a Gondozóház és a Bathó palota, a Börtönudvar ilyen fejlesztései révén. Ezek mellett is jelentős szállodai kapacitás idevonzásán munkálkodunk. Az is a fejlődést szolgálja, hogy a Csángó Fesztivál lelkének, a Jászság Népi Együttesnek a büdzséjét szinte megdupláztuk.

A kultúrába fektetett pénz úgy tűnik, jó helyre kerül…
Ha csak arra gondolunk, hogy milyen elismeréseket kapott a közelmúltban a Jász Múzeum, vagy éppen a városi könyvtár, illetve a JNE tánccsoportja, kijelenthetem, hogy maradandót alkotnak. Nem csak a fizikai fejlesztések, de a város „lelke” is arról győz meg, mint városvezetőt, hogy ezért érdemes volt dolgozni.

Volt?

Az elmúlt kilenc évben is érdemes volt, és a következő ciklusban is megtisztelő, emelkedett feladat vállalni a polgármesterséget. Ez a szándékom.

A kampányidőszak még odébb van, de építi már az új csapatát?

Erről valóban majd a maga idejében beszéljünk. Annyit elmondhatok – hogy ne utasítsam el teljesen a kérdést –, hogy a folyamatosság és a megújulás jellemző a csapatomra, amelyre rábólintott a helyi Fidesz alapszervezet, a választókerületi elnök, a megyei és az országos választmány is. Hat eddigi képviselő lesz ismét jelölt, és négy új jelöltet ajánlok a város figyelmébe.

Vélemény, hozzászólás?