Költségvetési előirányzatok átcsoportosítása

Július első szerdáján tartotta soros nyílt ülését Jászberény város képviselő-testülete. Az ülésen többek között a hitelfelvétel módjáról, orvostanhallgatók ösztöndíjáról is döntöttek. Ezekről előző számunkban már beszámoltunk. Ott jeleztük, hogy tudósításunk kivételesen két részletben, előző és mostani számunkban olvasható.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szólt a soron következő, harmadik előterjesztés. A korábban szociálisan bérbe adott önkormányzati bérlakások esetén a szociális rászorultság megszűnése okán megkötött költségelvű lakásbérleti szerződések meghosszabbításának a lehetőségét – a bérlő kérelmére és a JVV Nonprofit Zrt. javaslatára, a HEB döntése alapján pályáztatás nélkül – alkalmanként minimum egy, legfeljebb három évi időtartamra biztosítja a rendeletmódosítás, amennyiben a bérlő nem rendelkezik lakbér és közüzemi díjhátralékkal. Az augusztus 20-i városi rendezvény ünnepi szónokának Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest kérte fel a testület.

A kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő média-munkacsoport megalakításáról szóló határozat módosításáról döntöttek a következőkben. A munkacsoport létszámát teljessé tévő szándék szerint felkérést küldtek a négy ellenzéki képviselő részére, hogy tegyék meg ajánlásukat a 2019. június 12-i ülésen elhangzottak alapján. A megkeresésre mindannyian nemleges választ adtak. Erre tekintettel a határozatban szereplő munkacsoport már ismert tagjai mellé ezúttal a Fidesz frakció Szatmári Zoltánt delegálta.

A Jász-Plasztik Kft. ügyvezetője kérelmezte, hogy a jászberényi 0267 (31114. sz. út), a 0269, a 0293/1, a 0272/2, a 0272/1, a 0270/21 és a 0270/39 helyrajzi számú utakkal határolt terület – Necső-telep – közterület jelleggel kerüljön be Jászberény címnyilvántartásába. Az előterjesztést elfogadta a testület.

Az önkormányzat tulajdonát képezi a jászberényi 9450/10 hrsz.-ú, jelenleg név nélküli út, mely természetben a Szatmári lakópark területén a Páfrány utca és az Árendás utca között húzódik. Az utca elnevezésére Szatmári Anikó helyi önkormányzati képviselő tett javaslatot.

Técső egyik lakóparkjában Jászberényről utcát neveztek el, és örömmel fogadnák, ha Jászberényben lenne lehetőség közterületet Técső névre elnevezni. A fentiek alapján képviselő asszony javasolta, hogy a fent említett út Técső elnevezést kapjon.

A költségvetési előirányzatok átcsoportosítását fogadták el a következő előterjesztés szerint. A költségvetési rendelet elfogadását követően eltelt négy hónap alatt több olyan beruházás, felújítás indult el, amely az eredeti elképzelésekhez képest többletforrással tud csak megvalósulni, ezért szükséges az átcsoportosítások végrehajtása. Az átcsoportosítással érintett területek: Gézengúz Óvoda, Klapka iskola, CLLD pályázat, külterületi helyi közutak, Portelki bekötőút, útfelújítás és ivóvízvezeték. Az elmaradó két tétel esetében olyan felújítások maradnak el, amelyek a későbbi években is megvalósíthatók, nem igényelnek azonnali beavatkozást.

A továbbiakban ingatlanok helyzetéről döntöttek. Alvári Csaba főépítész előterjesztéséhez fűzött szóbeli kiegészítésben kifejtette, hogy zajlik a településrendezési terv módosítása a röplabdacsarnok építésének elősegítése érdekében. Tájékoztatott, hogy túl vannak a kötelező véleményezési eljárásokon. Javasolta, a testület döntsön úgy, hogy nem szükséges elfogadni a környezeti vizsgálatot, a véleményezéseket pedig fogadják el.

A Jászberényi Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök ingyenes átruházásáráról döntöttek Juhász Dániel előterjesztésére. A mentőállomás két EDAN iM20 Páciens monitor tartozékokkal, egy EDAN Pulse-Oximeter csecsemő, gyermek és felnőtt ujjcsipesszel – mentéstechnikai eszköz-beszerzéséhez kérte az Ügy- és Közrendi Bizottság segítségét. A mentéstechnikai eszközök 1.685.544 forint értékben beszerzésre kerültek, és ingyenesen átruházhatók a Jászberényi Mentőállomás részére.

Előterjesztést fogadtak el a „Klapka tanműhely kialakítása” tárgyú projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására. A tervezett fejlesztés az épület és a kapcsolódó parkoló teljes körű építési, kivitelezési munkáit tartalmazza. A projekt megvalósításához az eddigiekben már elfogadott (Költségvetési rendelet szerint: bruttó 250.000.000 forint) saját forráshoz további 69.246.620 forint saját forrás biztosítása szükséges. A többletforrást a testület a 2020-as költségvetés terhére biztosítja.

A nap utolsó előterjesztéseként a 2019. évi „önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” előirányzat terhére a Maci Alapítvány támogatását fogadták el. A Maci Alapítványi Óvoda támogatási igénnyel fordult Jászberény Városi Önkormányzathoz, 2.998.277 forint összegben, épület felújítására, linóleumcserére és ablakpárkány-pótlásra, balesetveszély elhárítása miatt. Az önkormányzat az említett megnevezésű előirányzat terhére – a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Maci Alapítványt összesen bruttó 1.000.000, azaz egymillió forint támogatásban részesíti.

 

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?