Ösztöndíj orvoshallgatóknak

Július első szerdáján tartotta soros nyílt ülését Jászberény város képviselő-testülete. Az ülésen többek között a hitelfelvétel módjáról, orvostanhallgatók ösztöndíjáról döntöttek. Tudósításunk kivételesen két részletben, mostani és következő számunkban olvasható.

A 11 jelenlévő képviselővel határozatképes tanácskozást a polgármester sürgősségi indítványának napirendre tűzése nyitotta. A javaslat az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitelfelvételről szóló márciusi határozat módosítását célozta. A sürgősségi tárgyalás oka az önkormányzati érdeksérelem elkerülése volt. A testület három nem és egy tartózkodás mellett napirendre tűzte az indítványt, viszont Balog Donát javaslatára a nagyvisnyói táborról szóló pontot levették a napirendről.

A sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban Szabó Tamás szóbeli kiegészítést tett. Nyomatékosította, hogy a már több alkalommal megtárgyalt és négymilliárdos kerethatárig a kormány által is jóváhagyott, az önkormányzat részéről több döntésben is elfogadott hitelfelvételről kell ismét tárgyalni a testületnek. A hitelfelvétel módja kétirányú módosítást tesz szükségessé. Egyrészről a négymilliárdos keretösszeg részösszegeinek meghatározását kell módosítani az időközben átalakult igények szerint. Mivel már láthatóak a fejlesztések számszerű kimenetelei, most érkezett el az idő oda, hogy a a testület véglegesítse a rész számokat. Másrészről a lehívás ütemezését kell módosítani. A már első ütemben lehívott egymilliárdból 300 milliót használtak fel eddig, és év végéig fel fogják használni a maradék 700 milliót is. A folyamatban lévő projektek előre jelzik, hogy mintegy tíz-tizenöt százalékkal túl fogják lépni az előzőleg meghatározott összeget. A határozat arról szól, hogy a maradék három milliárdról is legyen egy elvi szerződés.

Az egymilliárd feletti összeget nagy valószínűség szerint le fogják hívni, mert erre szükség van. Az anyaggal kapcsolatban Balogh Béla érdeklődött; milyen paraméterekkel jár az újabb szerződéskötés. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy a bank kérte az eljárás ilyen formájú lefolytatását. A keretösszegből két plusz egy évig különösebb költségek nélkül bármekkora lehívható rész rendelkezésre fog állni. A hitel törlesztését egy évben kétszer kell elvégezni. Az első befizetés dátuma jövő év márciusa. A továbbiakban ismét Balogh Béla kért szót, aki kifejtette, hogy az infrastruktúra fejlesztésen belül az út és a csapadékvíz fejlesztésekből kerül át 600 millió az önerő szektorba. Két intézmény között is történt átcsoportosítás, 70 millió forint átkerült az eltérő iskolától a Klapka iskola javára. A polgármester hozzátette az átcsoportosítást indokolja, hogy több TOP-os pályázat is infrastruktúrafejlesztést támogat. Az iskolák fejlesztése is indokolttá tette az átcsoportosítást, ugyanis a KLIKK-től és a kormányzattól határozott ígéret érkezett támogatásokról a fogyatékossággal foglalkozó intézmények számára. Tamás Zoltán beszámolt számos már megvalósult fejlesztésről és előrevetítette a célokat, amelyek a hitel nélkül nem valósulhatnának meg. Az előterjesztést kilenc igen, három nem mellett elfogadták a városatyák.

A továbbiakban Balogh Béla a közelmúltban bevezetett hivatali ügymenetet támogató ASP rendszer hiányosságaira hívta fel a figyelmet. A következőkben Bobák Zsolt adott hangot kifogásának, amelyben arról kérdezett, mi az oka, hogy nem kapott meghívót a bizottsági ülésre. Ferencvári Csaba elmondta, hogy technikai problémák miatt nem ment ki a meghívó, ugyanakkor egyéb módokon lehetőség volt tájékozódni a bizottsági ülés időpontjáról, ahogy a többi képviselő meg is tette ezt.

A Jász Múzeum szakmai beszámolóját az igazgató asszony egészítette ki néhány gondolattal. Szóban is megerősítette, hogy az intézmény 2018-ban sikeres évet zárt, amelynek egyik legmeghatározóbb eredménye, hogy az önkormányzat segítségével végre megoldódott a több évtizede húzódó raktározási probléma. Hamarosan elkészül a Szent Imre úti raktár, illetve a múzeum udvarán a látványtár. A fejlesztések nyomán a múzeum hatalmas gyűjteményi anyaga végre méltó elhelyezést kap. Mindezért köszönetet mondott a munkatársaknak és az önkormányzatnak, amit az intézmény 145. születésnapjára kapott. Nagy András dicsérettel illette a színvonalas beszámolót. Kiemelte a 45 múzeumi önkéntes munkáját, a számos elismerésre méltó rendezvényt, a széles és értékes kapcsolati tőkét, amellyel a múzeum rendelkezik.

A következőkben a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját fogadták el. Az előterjesztés részletesen kitér a szakmai munkára, aminek a sikerét az ülés időszakában éppen zajló színházi rendezvényen való kiváló szereplés is alátámasztotta.

A következő előterjesztés nyomán orvostanhallgatók ösztöndíjáról döntöttek. Az előterjesztés másodjára került a testület elé, ugyanis az első változatot átdolgozásra javasolta a polgármester. A javaslat kidolgozására szakmai munkacsoport alakult, akik munkájuk során megvizsgálták hasonló jellegű települések ösztöndíjprogramjait, felvették a kapcsolatot különböző egyetemekkel, majd ennek nyomán megalkották az előterjesztést. Ennek értelmében a képviselő-testület a jászberényi lakosok háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátásának folyamatos biztosítása érdekében az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára ösztöndíjat alapít. Ösztöndíj támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében felvételt nyertek általános orvos szakra, hallgatói jogviszonyukat igazolják, és vállalják az ösztöndíj szerződés megkötését. Az ösztöndíj évente két hallgató számára állapítható meg. Mértéke az első négy tanulmányi félévben a mindenkori garantált bérminimum 30%-a, az ötödik félévtől a mindenkori garantált bérminimum 60%-a. A benyújtott pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. (Folytatás következő számunkban)

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?