Jövőnk a ma iskolája

Oklevélátadó díszünnepélyre gyűltek össze az Apponyi-terembe az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának végzős hallgatói június 29-én, hogy átvegyék munkájuk jól megérdemelt gyümölcsét, a bársonykötéses diplomát.

A ceremónia a hagyományokhoz híven az elnökség ünnepi bevonulásával, majd a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Az újdonsült pedagógusokat, a tanári kart, valamint a vendégeket dr. Varró Bernadett főigazgató asszony üdvözölte, külön figyelemmel fordulva a kék taláros hallgatósághoz, akik utolsó perceiket töltötték az intézmény falai között.

A hivatalos köszöntőbeszédbe csomagolt jókívánságokat már dr. Liptai Kálmántól vehették át képzeletben a végzősök. A rektor felvezetőjében ismertette, hogy Móra Ferenc és a kis bice-bóca iskoláját akarta volna Klebelsberg Kuno átalakítani.

Éppen abban az évben, amikor Klebelsberg átadta, megalapította a Jászságban a tanítóképzés fellegvárát, pont akkor kapták az olvasók kezükbe Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című regényét.
– Klebelsberg, ez a komoly, megfontolt, tanult, sok nyelvet beszélő férfiú, akit kortársai nagyon támadtak, aki annyira jót akart ennek a népnek, és aki mindössze ötvenhét évet élt, elmondja, hogy a kis bice-bóca mondataitól nincs fontosabb e tájon: „Iskolába szeretnék járni!” Néhány nap múlva lesz három esztendeje, hogy az Eszterházy Károly Egyetem ilyen formán, ilyen összetételben átalakult, és a legfőbb üzenetünk ma is az, hogy iskolába járni jó – hangsúlyozta az örökérvényű szavakat, majd hozzátette, sokkal nagyobb szüksége van az országnak a pedagógusokra, mint amennyiszer ezt a tudtukra adják. Mert most is van vidék, picinység és elesettség, csak már nem biceghet be félév közben egy diák az órára, mint Móra idejében.

– Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Azért, hogy szép legyen a jövő, sokat tudnak tenni, mert önök alakíthatják majd a világot éppen úgy, ahogy a gravitáció görbíti a teret. Pontosan tudhatják, hogy minden ötlet, minden szeretetmorzsa, minden mozdulat közös jövőnket átalakító emberi varázslat. Mert semmilyen program, digitális ákom-bákom nem helyettesíti a gyermekeket átölelő szeretetet, a betűvető kéz szelíd vezetését, az elesettek megsegítését és a tanítás türelmét. Az emberek minden korban kitaláltak világmegváltó megoldásokat, aztán mindig rájöttek, hogy előrelépés csak együttműködve, csak vállvetve, a hasznot nem méregetve, figyelmünket az eljövendőre vetve lehet – folytatta.

A szót Szabó Tamás polgármester vette át, aki biztosította a hallgatókat, hogy Jászberény városa – ahogy városvezetése első ciklusának kezdetekor is elmondta –, tárt karokkal, otthont adva fogadja a felsőfokú tanulmányaikat itt folytató, majd befejező hallgatókat, akiket itt mindig tisztelet övez.

A rendezvény folytatásában dr. Réz Lóránt zongoraművész, az egyetem oktatója előadásában hangzott el Debussy Doctor Gradus ad Parnassum című műve, a Gyermekkuckó sorozat első darabja. A diplomák átadását díjak és kitüntetések kiosztása előzte meg. A Tanay-díjra ebben az évben Kadosa Lászlóné egyetemi adjunktust találta méltónak a bizottság. Az elismerést Tanay Antalról, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola prominens oktatójáról nevezték el, és olyan tanárok kapják, akik kimagasló teljesítményükkel kivívták az intézmény közösségének elismerését. A Hallgató a hallgatókért díjat a tudományos és közéleti szervező munkában nyújtott kiemelkedő hallgatói aktivitásáért ítélték oda Motolai Anna Dóra óvodapedagódus szakon végzett hallgatónak, a Jászberényi Campus Hallgatói Önkormányzat elnökének. EHÖK Nívódíjban Kalla Eszter, a Főigazgatói Hivatal ügyintézője részesült, aki a hallgatókért végzett kiemelkedő munkájával érdemelte ki a plakettet.

A Fábián hallgatói díjat 1999-ben alapította az akkori főiskola. A díj az intézmény kimagasló tanárszemélyiségéről, országos hírű kutatóról, volt főigazgatóról, dr. Fábián Zoltán kandidátus főiskolai tanárról kapta a nevét. Az évenként kiosztásra kerülő díjat olyan tanuló kapja, aki kimagasló tanulmányi eredménnyel, kiváló közösségi munkájával kivívta magának a tiszteletet. Ez utóbbi idén Papp Sándor végzős óvópedagógia szakos hallgató volt.

Az Aranykréta díj a nappali tagozatos hallgatók szavazatai alapján kerül kiosztásra, mely a 2018/2019-es tanévben Szalay Krisztina tanárnőhöz vándorolt, míg a levelező tagozatosok Kadosa Lászlóné tanárnőnek ítélték az elismerést. A főigazgatói oklevelek tanárok, intézményi dolgozók részére történő átadása után a végzős hallgatók nevében Motolai Anna Dóra búcsúzott, aki nyolc apró jókívánságot gyűjtött össze társainak. „Legyen hitetek… álmodjatok… legyen elegendő erőtök… kívánok társakat az életetekbe… legyetek magabiztosak… kívánok egy kalap szerencsét… mosolyogjatok… küzdjetek, és soha ne adjátok fel!”

Végezetül az ünnepélyes hallgatói eskütétel, majd a diplomák átadása következett. A 135 sikeres záróvizsgát tett tanulóból 117-en – köztük két jászapáti születésű hallgató, akik programtervező informatikus valamint óvodapedagógus szakon végeztek – vehették át oklevelüket dr. Liptai Kálmán rektortól és dr. Varró Bernadett főigazgató asszonytól.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?