Fejlesztések, utak, hálózatok

Június 20-án, csütörtökön a szokott időben ülésezett Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházán. A nyári szünet előtt éves beszámolók elfogadásáról, pályázatokról szavazott a vezetőség.

Farkas Ferenc, Jászapáti polgármestere külön tisztelettel köszöntötte Vári-Nagy Juditot, a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, Völgyi István alpolgármestert, a napirendi pontokban érintett megjelent érdeklődőket és a képviselőtársait.

A testület szomorú kötelességének tett eleget egyperces néma felállással, mellyel Török Sándor, Jászapáti volt polgármestere előtt tisztelegtek. Török Sándor, Jászapáti díszpolgára korábban országgyűlési képviselőként is tevékenykedett, illetve Jászfényszaru, majd nyugdíjba vonulásáig Jászapáti polgármestere volt. Június 20-án rendezett búcsúztatójára a Kisboldogasszony templomban került sor, melyen megjelenésükkel a város elöljárói is tiszteletüket fejezték ki.

A napirendi pontok elfogadása előtt Farkas Ferenc javasolta a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának és mellékleteinek módosításáról szóló előterjesztés felvételét a napirendi pontok közé.

Ugyanezt javasolta a Jászapáti Városi Önkormányzatának az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről szóló előterjesztés és a Humán szolgáltatások fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztés kapcsán is.

A határozatképes létszámban ülésező testület 8 igennel fogadta el a tárgyalandó pontok kibővítését, majd a két ülés között történt fontosabb eseményekről hallhattunk tájékoztatást. A beszámolóból kitűnt, hogy a polgármester aktívan részt vett a városi eseményeken, többek között a június 4-i trianoni megemlékezésen, és az azt követő hétvégén a három napos Jász Világtalálkozón. Ezen felül júniusban útátadóra, zarándokútra és tanévzáró ünnepségre is sor került a városban. Június 15-én egy delegáció Farkas Ferenc polgármesterrel az élen Kunszentmártonban járt a város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából. A polgármester elmondta, hogy 300 évvel ezelőtt Jászapátiból körülbelül ötszázan népesítették be a kunszentmártoni pusztát, a közös múlt pedig okot ad a jó testvérvárosi kapcsolat erősítésére.

A beszámolót követően a lejárt idejű határozatokról szóló jelentésről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről olvasható tájékoztatóról szavaztak egybehangzó igennel a városatyák. A kérdések, bejelentések témakörben Birkás Ferenc képviselő élt a felszólalás jogával és panaszt tett a Xanta-üzemet körülvevő magas fűre, illetve a lakatlan házak gondozatlan kertjeire. Visszatérő probléma a városban a temetői fűnyírás elhanyagolása, melyre szintén panaszt tettek a lakók a képviselőnél. Birkás Ferenc kérdezett többek között a szúnyogirtásról, a felmart utak állapotáról. A sport területén a műfüves focipálya felújítása után érdeklődött, valamint kifogásolta az új sportöltöző elrendezését, nagyságát és hiányosnak ítélte meg a strandbüfé felszereltségét is. A pozitívumok sorában kiemelte azon lakosok véleményét, akik elégedettek a tavak kotrásával.

A polgármester válaszában elmondta, hogy a Xanta a felszámoló tulajdonában van, akit a város önkormányzata időről időre felszólít a környezet rendbetételére. A lakatlan ingatlanok feltérképezése és gond esetén a hatósági eljárások megkezdése folyamatos a városban a közterület-felügyelők által. A temető több hektáron füvesített, ezért időigényes a fűnyírás, mindemellett rendszeresen végzik az erre kijelölt emberek. A polgármester hozzátette, hogy érdemes azt is észrevenni, amikor teljes rendjében látható a sírkert. A szúnyoggyérítésre már másnap, június 21-én sor került. A kátyúzásra kitérve elmondta a polgármester, hogy szükségszerű az utak felmarása, így tudják javítani meleg aszfalttal. A műfüves pálya felújítására van pályázati kilátás, a sportöltöző pedig tűzvédelmileg rendben van, és tervezik a további bővítését. A strandbüfével tavaly is probléma volt, a polgármester reményét fejezte ki, hogy idén a főszezonban ez másképp lesz.

A tavak kotrása nagy gépi erőt és nagy óraszámot igényel. A park rézsűi 45 fokos rézsű hajlásszögben kerültek elkészítésére, így a csapadékvíz tározók befogadóképessége csökkent, ezért kellett gátat építeni minden csapadékvíz tározó tó köré. A Panna-tavat igényli a Horgász Egyesület, amit vissza is adnak a használatukba – egészítette ki Farkas Ferenc a fontosabb tudnivalókkal.

Borbás Ferenc képviselő szerint a sportöltözőnél fontos volt figyelembe venni, hogy funkciójában megfeleljen az épület, még akkor is, ha ez méretében kicsinek tűnik. A későbbiekben pályázatok útján igyekeznek kibővíteni az épületet legalább kétszeresére. Célszerű azt is látni, hogy kétfázisú a sportöltöző építése, ezért – figyelembe véve a szakmai érveket – van lehetőség a fejlesztésre és a kívánt eredmény elérésére.
Berente Éva a tűzoltóknak mondott köszönetet a Szentandrási úton végzett munkájukért, mivel több család is érintett volt abban, hogy a lefolyókon, árkokon nem ment át a víz és a kerítésig összefüggő víztükör alakult ki. Jelezte, hogy a Kossuth utca Coop oldali részén a járdát többen kerékpárútnak használják, illetve az ott buszra váró munkások cigarettacsikkeket dobálnak el. Szintén a Kossuth utat érinti a virágládák gondolata, mely a sportbizottsági ülésen merült fel. Berente Éva problémaként említette, hogy a Petőfi útról érkezők egyből leparkolnak a piacnál, ezzel akadályozva az átmenő forgalmat. A továbbiakban érdeklődött a hiányzó utcatáblák pótlásáról, a mentőállomás előtti beszakadt járdáról, a strand élménymedencéjének átadó időpontjáról. A kérések között említette a vízmű felőli saroknál lámpa kihelyezését, illetve a játszótéri ivóvízkút helyreállításáról is érdeklődött a képviselő asszony.

A válaszokban elhangzott, hogy a Kossuth Lajos utca járdája nem kerékpárút. Ahogy a buszvárókban sem lehet dohányozni, úgy szabálysértést követ el az is, aki a Kossuth úton cigarettázik. Szintén ebben az utcában van lehetőség a felmerülő virágosításra, ha azt a boltok tulajdonosai is igénylik. A polgármester elmondta, hogy az utcanévtáblák, kandeláberek kihelyezése minden évben a költségvetés részét képezi, ezért ennek megszavazása előtt kell javaslatot tenni rá. Az élménymedencét a lehető legrövidebb időn belül szeretnék átadni – fogalmazott a polgármester. Ennél bonyolultabb a piac ügye, mely bejáratának átadásához a Damjanich utca felőli piackapun áthajtást és behajtást kell biztosítani. Ehhez kapcsolódik a járdaszegélyek kialakítása is, a fejlesztéssel három plusz parkoló kerül kialakításra, ami hamarosan átadható lesz.

Az elszáradt koszorúkról, az idejétmúlt húsvéti tojásdíszekről Borics László képviselő tett említést. A vakondtúrások ellen is szót emelt, valamint a Hunyadi utcában a termálvíz vezeték lefektetéséről osztotta meg aggodalmait. Az elszórt csődarabokat gondként hozta fel, de veszélyesnek ítélte meg a vájatot, amit a gyakori esőzések csak még bentebb mosnak.

Farkas Ferenc polgármester válaszában türelmet kért a fejlesztések kapcsán, mivel ez okozhat némi kellemetlenséget, ami a munkálatok velejáróra. Ahol lehetett, ott már elegyengették az utat a munkások. A díszek, koszorúk eltávolítása természetesen megoldható, ami meg is fog történni – hangzott a polgármester ígérete.

A Muskátli Népdalkör népdalkör találkozójáról Pallagi Imréné mondott elismerő szavakat, valamint elégedettségének adott hangot a humánszolgáltatás fejlesztések kapcsán tartott tréning hasznosságáról.
A pozitív hozzászólás után az előterjesztések sorában a testület tárgyalta a Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről szóló beszámolót. A dokumentumból kitűnt, hogy az óvodában 301 férőhely biztosított és jelenleg 12 csoport működik. A napirendi pontot 8 igen szavazattal fogadta el a testület.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót Szöllősi Péter, a jászberényi üzemmérnökség vezetője egészítette ki szóban. A műszaki terület átszervezése befejeződött, Jászapáti a TRV térképén a nyugati főmérnökséghez tartozik Kocza Imre irányítása alatt. 2015-ben lezárult az ivóvíz minőségét javító program, így már négy éve üzemeltetik a technikát. A beszámolóban több felújítás, fejlesztés is fel van tüntetve és természetesen az ivóvízmérések eredményei is, melyek átlagosnak mondhatók. Tavaly a vízműnél egy kirívó eset volt, amikor a transzformátor meghibásodott, de az önkormányzat segítségével gyorsan tudták orvosolni a problémát. A csőtörések száma növekedett, aminek az az oka, hogy az ivóvízminőség-javító programban az ivóvíztelepre koncentrálódott a felújítás, a hálózaton csak mosató csomópontok lettek kialakítva, de maradt az elavult hálózat. A szakember szerint a csatornaszolgáltatással nincs gond, bár a hálózaton gyakran alakulnak ki dugulások. A karbantartást illetően gépi rács, illetve új homokfogó került kihelyezésre. A szennyvíztelepet normál üzem jellemzi, a hálózaton a szennyvízátemelőkben lévő villanymotorok meghibásodása sűrűn előfordul, amit, ha kell, a partnercéggel közösen javítanak. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban a Damjanich úti irodához lehet fordulni, valamint honlap, postai út, applikáció is rendelkezésükre áll. Szöllősi Péter kiemelte, hogy hathavonta van vízóra leolvasás Apátin, amit rendszeresen ugyanaz a négy fő végez.

Borics László kérdésére reagálva kifejtette Szöllősi Péter, hogy a dugulásokat sajnos a lakossági rossz szokások okozzák, hiszen oda nem illő anyagokat is a csőbe juttatnak. A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, majd a saját második féléves munkatervükről is szavaztak.

A testületi tagjai továbbá szavaztak a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjáról, Jászapáti Városi Önkormányzatának az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatban való részvételéről, és a Humán szolgáltatások fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztésről.  Az előterjesztésben foglaltakat nyolc igennel fogadta el a testület, ezután pedig zárt üléssel folytatódott a tanácskozás.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?