Kiss István emléktáblát avattak

A közelmúltban avatták fel a Barátok temploma plébániájának irodája előtti folyosón az egykori ferences rendi szerzetes – Kiss István – emlékére állíttatott emléktáblát.

A jászberényi Keresztény Értelmiségeik Szövetsége (KÉSZ) egyik tagjának, Besenyi Vendel helytörténeti kutatónak a nevéhez fűződik az emléktábla állításának ötlete.

Az ünnepség, a Vargáné Deme Katalin vezette KÉSZ csoport szervezésében valósult meg, szentmisével kezdődött a Barátok templomában, amelyet dr. Novák István főigazgató, plébános celebrálásában hallhattunk. A folytatásban a szentmisét követően Besenyi Vendel tagtárs lépett a pulpitusra, és idézte fel Kiss István életének főbb eseményeit.

„Ki is volt Páter Kiss István, akit a XVIII. századi magyar utazási irodalom klasszikusai között tartunk számon, de neve alig ismert, a Magyar Katolikus Lexikon sem tartalmaz adatokat róla?! Jászberényben született 1733-ban, ikerszülés volt, testvérével jött a világra. Az apa anyagilag megengedhette magának, hogy gyermekeit taníttathassa. Az ikrek előbb szülővárosukban, majd Pesten a piaristáknál tanultak tovább. 1753-ban már Vácott tanultak teológiát, 1754-ben Léván folytatták tanulmányaikat. 1757. április 9-én szentelte őket pappá Migazzi Kristóf váci püspök. Kiss István Jászberényben halt meg 1798-ban. A ferences templom kriptájában helyezték örök nyugalomra.” – hallhattuk az élettörténeti összefoglaló részeként Besenyi Vendeltől.
A program ezt követően az emléktábla megszentelésével és koszorúzásával folytatódott, majd szerény agapéval zárult.

Buschmann Éva

Buschmann Éva

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?