Megújulás és elődeink megőrzött értékei

A tematikus napok szerint megrendezett ünnepi hétvége szombati napja a Jászság jelenét emelte ki, így a nap mottójául „Köszöntjük a jelent” címet választották a szervezők.

A város Molnár László népzenész tárogató muzsikájára ébredt szombat reggel, majd a református templom harangja hívta istentiszteletre az ünneplőket. Az ökumenikus szertartáson Somodi Lajos lelkipásztor köszöntötte a híveket, Kladiva Imre apát, plébániai kormányzó áldotta meg a jelenlévőket. Dr. Ternyák Csaba egri érsek beszédében a megújulás szükségességére, majd Takaró András református esperes igehirdetésében a szavak és a tettek erejére hívta fel a figyelmet. A szertartást követően a templom parkjában a jeles nap emlékére elültették a cserkészek fáját.

A rendezvény leglátványosabb eleme a jász és kirajzott jász települések képviselőinek, az elszármazottak, és a meghívott kun vendégek díszes felvonulása. Isten házától a díszünnepségnek helyet adó Szent István parkig a Magyar Honvédség Légierő Zenekar felvezetésével vonult a menet a város Fő utcáján, büszkén hirdetve a jász összetartozás, identitás valóságát, a megújulás képességét, az átörökített hagyományokat.

A színpadon Lukácsi György, Jászkisér polgármestere köszöntötte az ünneplőket a 25. jubileumi díszünnepségen. A jászkun redemptiora, a szabadságot visszaszerző jászkun ősökre emlékezünk minden év tavaszán. Nemcsak emlékezünk, de ünnepeljük szabadságunkat, elért eredményeinket, a találkozásokat. Legfontosabb a közösséghez tartozás erősítése. Sokan érzik fontosnak ezt az ünnepet és sokan erősítik tovább a közösséghez tartozást, mert ahol erős a közösség, ott lehet eredményeket elérni. Mi, jászok eredményesek vagyunk. Büszkék lehetünk kiváló táncosainkra, zenészeinkre, mérnökeinkre, tanárainkra, orvosainkra, a sok-sok hétköznapi hősre. Büszkék lehetünk szüleinkre, akik példát mutattak, gyermekeinkre, akiket tisztességre neveltünk. És büszkék lehetünk önmagunkra is, hiszen itt vagyunk, és tisztelgünk őseink nagysága előtt. Ne feledjék örökségünket, szabad jászok vagyunk! – fogalmazott a házigazda polgármester.

A következőkben a rendezvény fővédnöke, a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László köszöntötte a jászokat és a kunokat. „Amit keresel, téged keres” – idézte nyitó szavaiban a legnagyobb középkori perzsa költő, Rumi szavait, utalva az őshazából útra kelő jászokra, akik megtalálták otthonukat a Kárpát-medencében. A fenti bölcsesség nem csupán a jászok közösségét erősíti, de szavakba önti a jászok és magyarok közötti sorközösség történelmét is. Az egyén és közösség viszonyában is igaz, amit keresel, téged keres. Az összetartozás legbelső lelki élményét kereső jász embert várja és keresi jász közössége is. Sorsközösségben és nyelvben összeolvadó, de öntudatukat büszkén megtartó jász és magyar közösség együttélésében is igaz a fenti idézet. Az őshazából kiszakadó jász népet várta a rokon lélek, a föld, amely munka, küzdelem és áldozatok árán szülőföldükké lényegült. Így maradtak meg a jászok, és mutatnak példát valamennyi európai közösségnek. A megmaradás titka a jász öntudatban, a közösségi áldozatvállalás képességében, a különbözőség méltóságában rejtőzik – hangsúlyozta a házelnök.

Aslan Cucijev, Észak-Oszétia-Alánia nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztere is köszöntötte a jászokat. Kiemelte: az ünnepség lehetőséget nyújt a rokon népek kapcsolatainak erősítésére, a párbeszédre, a megismerésre. A miniszter tolmácsolta országa miniszterelnökének üzenetét, aki elismerte a jászok öntudatra törekvését, a gyökerek tiszteletben tartását, illetve békét, boldogságot kívánt a rokon nemzetnek. A fentiek megerősítéseként egy órát tartó harcost ábrázoló plasztikát nyújtott át a polgármesternek ajándékként, amely megfogalmazása szerint a soha el nem múló értékes időt, a múlt feletti őrködést jelképezi. A minisztert elkísérte útjára Temina Tuajeva filmrendező is, aki filmalkotásban állít emléket az oszét-jász kapcsolatoknak. Mindemellett a jász és a rokon népek kapcsolatápolásának jegyében a rendezvényt megtisztelte Gholamali Rajabi Yazdi, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete is, valamint kollégája, Emran Talebi tanácsos.

Pócs János országgyűlési képviselő, a világtalálkozó védnöke a Jászság nevében köszöntötte a megjelenteket. A képviselő kiemelten, virágcsokor átadásával köszöntötte Koncsek Arankát, az egészségügy egykori kiváló dolgozóját, helytörténeti kutatót, aki 101 évesen is megtisztelte a találkozót. Pócs János legfontosabb üzenete a köszönet hangján szólt mindazokért, akik az elmúlt 25 évben befogadták és életben tartották a jászok legrangosabb ünnepét. Kiemelte a jász büszkeséget, a jász ember tiszteletreméltóságát. Személyes emlékein keresztül mutatta be azt a küzdelmet, amely során „gyüttmentként” a jászok befogadták, elfogadták, míg családja révén mára már valódi jásznak érezheti magát. Mindezt megerősítette, hogy a képviselő közelmúltban született kis unokája is résztvevője volt az ünnepségnek.

Az idei világtalálkozó díszvendége Karcag városa volt. A kunok üdvözletét dr. Bartha Júlia néprajzkutató turkológus hozta el Jászkisérre. A tartalmas gondolatok mellé tárgyi ajándékot is átnyújtott a polgármesternek, régiója jelképeként Kántor János fazekasmester korongjáról egy Miska-kancsót és egy míves tálat, illetve Győrfi Sándor jászkun főkapitány szobrászművész alkotását.

A Jászságért Díj, a Jászság Nobel-díja. Mindazok érdemlik ki, akik kiemelkedő munkát végeznek a Jászság kulturális, közművelődési, oktatási életében és sokat tesznek a jász hagyományok, értékek felkutatásáért és megőrzéséért. A díjat idén már 28. alkalommal ítéli oda a Jászságért Alapítvány. A Jászságért Díj idei díjazottját bemutatta és az elismerést átadta dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke. Mindenekelőtt hangsúlyozta, dr. Kövér László méltató szavait megköszönik, a további munkához iránymutatásként veszik. Kiemelte, az egyesület számára nagy tisztesség, hogy immár negyedszázada társrendezője lehet a világtalálkozóknak. A találkozó jó alkalom arra, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, mit tettünk egy év alatt azért, hogy száz év múlva is legyenek jászok, akik ünneplik a redemptio páratlan történelmi tényét. Nekünk a Jászság haza a hazában, amelynek adósai vagyunk. Ennek egyik letörlesztője a Jászságért Díj, amelynek idei kitüntetettje Bugyi László Guriga fotóművész. Azok az ezrek, akik még soha nem jártak a Jászságban, Guriga szemén át látják szülőföldünket. A másik kör, akik nagyon jól ismerik ezt a ligetes tájat, de elszármaztak innen, vagy azok, akik még itt élnek a Zagyva-Tarna összefolyásánál, de Bugyi László optikáján keresztül új dimenzióban szemlélhetik csodálatos vidékünket. Guriga rányitja a szemünket a jászsági táj csodáira. Vizuális képalkotó tevékenysége és közösségi szolgálata elismeréseként ezen léleknyitogató képek tették méltóvá a Jászapáti születésű fotóművészt az elismerés és az egymillió forintos díj kiérdemlésére. Bugyi László Guriga a meghatottság hangján mondott köszönetet az elismerésért, elsősorban családjának és az egyesületnek.
A Köszöntjük a jelent mottó jegyében Tóth Tamás A kis ér című megzenésített versét hallgathattuk meg a továbbiakban a szerző előadásában.

Borbás Ferenc emeritus jászkapitány köszöntötte az egybegyűlteket hangsúlyozva a jász identitás fontosságát, a jász és kun barátságot. A kapitány megköszönte Ézsiás Barnabás leköszönő jászkapitány munkáját, aki a következőkben beszámolt az elmúlt évi tevékenységéről. Elmondta, 82 rendezvényen tett eleget meghívásnak, illetve a Jászságon kívül is számos helyen megfordult, ahol képviselte szűkebb hazáját. Életre szóló kapcsolatokat, barátságokat kötött az elmúlt év során. Ézsiás Barnabás köszönetet mondott valamennyi segítőjének és végül, de nem utolsósorban párjának, Annamáriának, aki végig támogatta munkája során. Barnabás nem beszélt a levegőbe, mert a színpad közönsége előtt térdre borulva megkérte Annamária kezét.

A következőkben az új jászkapitány, Nemes József beiktatására került sor. A fogadalomtételt Farkas Ferenc, a Jász Önkormányzatok Szövetségnek elnöke vezérelte, amely során avató és avatott emlékezetből tett esküt a jász identitás megőrzésére. A kapitányi jelképeket dr. Bathó Edit múzeumigazgató, Farkas Ferenc és Lukácsi György adták át az új jászkapitánynak. A hagyományok szerint a leköszönő, illetve az új kapitány lóháton, párjaik hintón távoztak az ünnepségről.

A díszünnepség a tradíciók szerint a jászsági polgármesterek galambröptetésével zárult. Az égbe szálló madarak jelképezik a jász szabadságot és békességet, viszik hírét az égieknek a jász összetartozásnak. Isten áldja a magyart, Isten áldja a jászokat!

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?