Viharos közmeghallgatás

Jászberény város képviselő-testülete kedden délután öt órai kezdettel közmeghallgatást tartott a Déryné Rendezvényház dísztermében.

A fórumon a polgármesteri hivatal irodavezetői, az önkormányzat cégeinek ágazatvezetői, önkormányzati képviselők, a rendőrkapitány és a polgármester mellett mintegy jó tucatnyi városlakó volt jelen, hogy kérdéseit feltegye, véleményét kifejtse a városvezetésének.

Az észrevételek, kérések között elhangoztak régi problémák és új felvetések egyaránt. Az utóbbi időszak időjárása egyre nagyobb kihívások elé állítja a várost. Ebből adódik, hogy esőzések idején a csatornahálózat nem bírja elnyelni a lezúduló csapadékot, az alacsony fekvésű helyeken a szennyvíz felszínre tör. Erről panaszkodott a Mátyás utca lakója is, aki már jó ideje kéri az illetékesek segítségét a Kisberényi tér és környékének rendezésére. A Városüzemeltetés és a TRV Zrt egyelőre csak fertőtlenítéssel tudják kezelni a helyzetet. A megoldást jelentő mentesítő csatornát tervezik, a kivitelezés az idén megvalósul. Szintén az időjárás befolyásolja a Zagyva állapotát, ami nyáron gyakran büdös, a növényzet pedig túlburjánzó. A vízinövény mentesítésre idén is szándék van a folyót üzemeltető JVVN Zrt részéről. A Zagyvában felgyülemlett szemetet azonban nem a természet helyezi a vízbe. Ennek eltakarítása szintén a Városüzemeltető feladata, amit rendszeresen elvégeznek, de a szemét sajnos mindig újratermelődik. A folyó gátján a fű is erőre kapott, a kaszálást az időjárás is hátráltatja.

Szintén a Kisberényi tér környékéről érkezett panasz az akkumulátorgyár zaj és szag kibocsájtása miatt. A polgármester elmondta, hogy annak idején természetesen végeztek méréseket ez ügyben a gyárnál, akkor nem találtak kiugró értékeket, de megismétlik a vizsgálatokat.

A Szent István körút lakói a gyakori csőtörésre panaszkodtak, ezért az ivóvízvezeték cseréjének időpontjáról érdeklődtek. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy a rekonstrukció hamarosan elkezdődik, ám sajnálatos módon a város legszebb fasorának kilencven százaléka ennek áldozatul fog esni.

Hangsúlyozta, a problémát elsősorban a negyven éve a vezeték fölé ültetett fák gyökerei okozzák, amelyek szétnyomják az ivóvízvezetéket.

Viszonylag új vitatémát jelent a városban a vendégmunkások jelenléte. A külföldi munkások számára kiadott társasházi lakásokban sokszor nyolc-kilenc ember is lakik egy fedél alatt. Az együttélés nagyobb jövés-menéssel, zajjal jár, ami zavarja a ház lakóit. Ez ügyben kértek segítséget a városvezetéstől. A polgármester és a jegyző elmondták, hogy az önkormányzatnak nincs felhatalmazása eljárni az ügyben, azt a társasház lakógyűlésének, a társasházi képviselőnek kell megoldani. Amennyiben csendháborításra, az együttélés szabályainak megszegésére vonatkozóan birtokvédelmi eljárást szeretnének kezdeményezni, akkor a jegyzőnél vagy a bíróságon tehetik meg. A társasházi törvény szabályozza a szóban forgó eseteket, így polgári peres eljárásnak van helye. A megbeszélést, egyeztetést a társasház lakói, tulajdonosai, bérlői között nem lehet megkerülni. A polgármester hozzátette, a kulturális együttélés megszokott menetét gyakran megszegik a vendégmunkások, ám az esetek korántsem kriminalizálhatók. Az önkormányzat mindemellett nem huny szemet a probléma felett, jelenleg az információszerzés fázisában tart az ügy.

A Jászkürt Újság terjesztésével kapcsolatban többen szót emeltek. Egyesek késve, mások nem mindig kapják meg a lapot. Újságunk főszerkesztője elmondta, hogy folyamatos az egyeztetés a terjesztőkkel, akik hetente megkapják a szerkesztőségbe érkező reklamációs címeket. A lap minden számában benne van a terjesztő elérhetősége is. Az esetleges késedelmes terítés miatt a csütörtökönként megjelenő lapban az eseményeket jóval előre – a következő hét vasárnapjáig –, közöljük, sőt havonta egyben is megjelentetjük a programokat a megelőző hónap utolsó számában.
Forgalomátszervezési gondolatok is újra terítékre kerültek a meghallgatáson. Egyes utcákban egyértelműsítő tábla hiányzik, máshol zebra vagy járda kellene. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy a Nagykátai út másik oldalán is hamarosan járda épül a biztonságos gyalogosforgalom érdekében, de zebrára sajnos egyelőre nincs forrás, főleg a költségigényes közvilágítási előírások teljesítésére. Forgalomszervezési szempontokból nem könnyű a helyzet az utcák egyirányúsításával, illetve a kötelező útirányok megváltoztatásával sem. A megvalósítást mindig alapos tervek és felmérések előzik meg, a városi autós közlekedéssel sajnos néha együtt jár némi kényelmetlenség, kerülőutak kényszerű használata. A zebrával kapcsolatban egyébként érkezett köszönet is a kórháznál megvalósult gyalogátkelőre vonatkozóan. Szintén megköszönték a lakók a közvilágítás bővítését egyes helyszíneken. Néhányan a kátyús utakra panaszkodtak, több helyen megáll a víz az utakon. A polgármester kérte, hogy konkrét helyszínek megjelölésével jelezzék a problémát a hivatalnak.

Dr. Gedei József a fenti problémák összességére reagálva kifejtette, szerinte kevesen jöttek el a fórumra, aminek szerinte az az oka, hogy nem oldódnak meg az itt elhangzott gondok. Szabó Tamás véleménye szerint azért nem jönnek tömegek, mert a 2010 előtti gyakorlattól eltérően – amikor évi egy közmeghallgatás volt csupán –, azóta a rendszeresített körzetbejárások és a fórum alkalmával tíz plusz egy lehetősége van a polgároknak a város vezetéséhez eljuttatni a kéréseiket, és a véleményládákból is hetente összesítik a jelzéseket a hivatal dolgozói. Hangsúlyozta, hogy a felújításokat, fejlesztéseket ütemezni kell. A szándék megvan, a fejlesztés azonban a lehetőségek függvénye, amely egyaránt vonatkozik a város egészére a peremkerületektől a központig. Épp a felmerülő jogos igények miatt szeretné a város vezetése hitelből is gyorsítani a fejlesztéseket. Nem lehet egyszerre fejleszteni, és az ehhez szükséges forrásokat nem megszavazni. Kérdésre válaszolva elmondta, a 32-es út közbeszerzési eljárásakor kiderült, hogy az építőanyag árak, és az iparági bérek emelkedése miatt hiányzik félmilliárd forint az elnyert 6,7 milliárd mellé, így azt éppen a héten igénylik a kormánytól. Bízik benne, hogy hamarosan elkezdődik az építkezés, majd annak befejezése után ősszel megtörténik az első kapavágás az elkerülő nyomvonalán is.
Talán a hosszúra nyúlt fórum volt az oka, vagy a választások izgalma miatt érzett stressz, de a meghallgatás vége felé kezdett elfogyni a jelenlévők türelme, ki-ki a magáét mondta, kevésbé figyelve a másikra, a válaszra. Vita alakult ki, amikor az egyik lakó Fényszaru teljesítményét vetette össze az egész más paraméterekkel rendelkező Jászberénnyel. Az is elhangzott, hogy a város élhetetlen. Ekkortól a vita személyeskedésbe csapott át, elhangzott egy-egy keményebb kifejezés is, majd négyen dérrel-dúrral távoztak, egy-két politikai megjegyzést még hátrahagyva, például azt a tényt rögzítve, hogy a városban nem mindenki fideszes.

Az ott maradottak még előhozakodtak néhány kisebb gonddal, illetve megismételték a már elhangzottakat, de a fórum tulajdonképpen ezzel befejeződött.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?