Európa keresztény szemmel

A Keresztyén Tudományos- Kulturális Esték programsorozat vendége volt május 22-én Balog Zoltán református lelkész, miniszterelnöki biztos. A református gyülekezeti házban tartott Keresztyénség és Európa című előadásában olyan fontos témákat boncolgatott, mint a kereszténység megőrzése és a hagyományos családmodell védelme.

Mező István református lelkész köszöntötte a város elöljáróit, köztük Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert, Szatmári Antalné alpolgármestert, a város kulturális és civil szervezeteinek képviselőit, valamint a megjelent híveket.

Ráhangolódásként Márk evangéliumából hallhattunk részletet, melyben az új bor és az új tömlő példáján keresztül érzékeltette Mező István lelkész a személyes életben való megújulás fontosságát. Mindezt imába is foglalta, majd átadta a szót Pócs János országgyűlési képviselőnek. – Az igazi erőforrás nem az Európai Uniótól, a hazai forrásokból, vagy a TOP-os fejlesztésekből jön, hanem a hitünkből, a szívünkből és a lelkünkből kell, hogy jöjjön. A miniszter biztos az eddigi munkássága alatt ezt testesítette meg – fogalmazott Pócs János. A hit jelentőségét édesanyja betegsége kapcsán is kifejtette, hiszen amíg az orvosok csak néhány hetet ígértek neki, addig az élettől még nyolc hónap ajándékot kaptak.

Ez idő alatt Mező lelkész gyakorta bejárt a kórterembe és imát mondott érte, melyért külön köszönetét fejezte ki Pócs János.

Az elhangzottak után Balog Zoltán lelki pásztor, miniszteri biztos állt a pulpitus mögé és reflektálva Pócs János fentebb említett mondataira elmondta, hogy minden kormányzati intézkedés akkor ér valamit, ha jobbak leszünk általa. Véleménye szerint nem célra vezető az, ha egy politikus a hitét eltitkolva kíván szavazókat gyűjteni maga mellé, fontos, hogy hitüket megvallva őszintén vállalják értékrendjüket. – Ettől a magyar közélet tisztább, őszintébb lenne – hangsúlyozta.

Rátérve az est témájára kifejtette, ma nem az a tét, hogy a reformátusok vagy a katolikusok nyernek, hanem, hogy keresztény vagy keresztény ellenes lesz Európa. Éppen ezért van szükség arra az összefogásra, amely korábban is jellemezte Magyarország vallási életét. István király meghozta azt a döntést, hogy keresztényekké lettünk, ami erős fundamentumokra épített országot eredményezett. Napjainkban ugyanezt a döntést kell meghoznunk mindannyiunknak, ami nem politikai vagy gazdasági lépés, hanem a belső meggyőződés következménye. A keresztény egyházak megtartották és gazdagították a magyarságot, most viszont rajtunk a sor, hogy továbbra is megőrizzük a kultúrát. Ennek kulcsa az örökérvényű igazságok kimondása, amihez nagy bátorság kell. – Bátorság kell azt mondani, hogy az élet védelme a fogantatás pillanatától kezdődik. De tudják ma, a legnagyobb bátorság ahhoz kell, hogy kimondjuk: a házasság férfi és nő szövetsége – emelte ki a lelkész.

– A kereszténység olyan, mint egy fa gyümölcse, ennek a gyökere a templom, a keresztény értékek, ha a gyökér elszárad, nem lesz gyümölcs. – Ezzel a gondolatmenettel folytatva mondandóját tért ki a vallás megőrzésének szükségességére. Érvei közé sorolta annak a kutatásnak az eredményét, amelyből kitűnt, hogy egy államon belül a vallásos emberek érzelmileg sokkal stabilabbak, és a családi életben is kiegyensúlyozottabbak.

Európában a házasodás egyre kevésbé népszerű, de ez nem igaz Magyarországra. Országunkban 2002-2010 között a házasságkötések száma több mint 20 százalékkal csökkent, míg mostani kormányunk alatt 2010 és 2018 között 50 százalékkal nőtt.

Szintén kedvező mutatók vonatkoznak a cigányság felkarolására is, mivel egyre többen mennek továbbtanulni felsőfokú intézményekbe. A túlzott támogatások helyett mára az életmód megváltoztatásával segítenek a hátrányos helyzetből jött embereken. Ez az alapelv vonatkozik a külföldön élő elesettekre is. – Ott segítünk, ahol baj van, de ne a bajt hozzuk ide – utalt a bevándorlás visszaszorítására.

A magvas gondolatok után Szabó Tamás polgármester köszönetet mondott ezen gondolatok tiszta, nyílt kimondásáért, amelyre mostanában különösen szükség van. A polgármester szerint nyíltan kell beszélni ezekről, hogy mindenki átlássa a tétet és az alapján hozzon döntést május 26-án. Ennek fényében mondott áldást az országra Mező István lelkész és Novák István atya is, majd egy ökomenikus dicséret eléneklésével zárult az esemény.

Pár nappal a választások után már tudjuk, hogy az imák halló fülekre találtak, és az ország mérlegelte a választások tétjét.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?