A biztos tudás mindennek alapja

Pályaorientációs nappal ünnepelte a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium az intézményben folyó szakképzés ötvenedik évfordulóját. A programot szakmai előadások, iskolatörténeti kiállítás és cégek bemutatkozása színesítette.

A Himnusz eléneklését követően az iskola tanulói köszöntötték a megjelenteket április 26-án, péntek délelőtt a zsibongóként ismeretes aulában, a koszorúzásra előkészített Liska-fal előtt. Az ünnepi műsor keretein belül felidézték az 1969-től tartó időszakot, a tiszta profilú erősáramú szakközépiskolává válás folyamatának főbb eseményeit. Több mint ötven éve, 1959-ben gimnáziumként vált önállóvá az intézmény, majd jellegétől eltérő módon végül mégis erősáramú osztályok kerültek meghirdetésre. Az elektrotechnika-elektronikát követően az informatika szakmacsoportos képzési rendszer is magas színvonalon folyt. Az 1990-es évek társadalmi változásai egyre inkább igényelték a középfokú általános képzést, így 1992-ben ismét a gimnáziumi oktatás felé fordultak, majd a paletta tovább színesedett ügyviteli, katonai, közbiztonsági szakirányokkal, érettségi után és felnőttképzés keretében elsajátítható szakképesítésekkel, nyelvvizsgára történő felkészítő tanfolyamokkal. Az elmúlt két évtizedben a vezetőség nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati nevelésre, hogy a kikerülő tanulók az ipari és a munkaerő piaci igényeknek egyaránt megfeleljenek, illetve alkalmazkodjanak a csúcstechnikát képviselő eszközökhöz.

A múltidézést követően Halász Péter intézményigazgató szólt a jelenlévőkhöz. „Feltehetjük a kérdést, mitől lesz jó a szakképzés? Attól, hogy már a jelenben felkészíti a tanulókat a jövőbeni változásokra, folyamatos megújulásra, valamint ehhez biztos szakmai alapokat és egyben szemléletet is ad. Attól, hogy valós piaci igényeknek megfelelően képzi a szakembereket, hogy a végzett tanulók munkahelyeket tudjanak találni, a vállalkozások pedig ne szenvedjenek munkaerőhiányban. Iskolánkban névadónk, Liska József professzor szellemiségének megfelelően ezen szemléletet követjük. Tanítása szerint a biztos tudás az alapja annak, hogy megtaláljuk jövőnket a szakmai munkában.” A továbbiakban, az ünnepi műsorban közreműködő diákok jóvoltából visszarepültünk az időben arra a napra, amikor „a villamos gépek professzorának” neve felkerült az intézmény falára. 1987. március 13-án a szokásosnál is többen gyűltek össze az akkor Ipari Szakközépiskolának nevezett intézmény iskolanapjára. A kollégium zsúfolásig megtelt nagytermében dr. Retter Gyula így méltatta egykori mentora érdemeit:

„Milyen tanulságot hagy ránk nagyszerű tanítónk, hősi példaképünk Liska professzor? Talán ezt: Az ember legnagyobb kincse és öröme a tudás, a megismerés és a boldogság titka az örömmel és becsülettel végzett munka. Ennek feltételei a szerénység, a jellem és az embertársaink iránti tisztelet. De mindenekelőtt, a tudás. A tudás, amelynek öröme nemcsak a társadalmat viszi előre, de az egyént is kiegyensúlyozottá, derűssé, ilyen módon közszeretetté és boldog emberré, munkájával örök gyermekként boldogan játszó, nemes emberré teszi.”

Dr. Retter Gyula beszéde végén arra kérte a névadó ünnepségen résztvevő növendékeket, hogy kedvenc popénekeseik, rajongott futballistáik, imádott filmszínészeik mellé helyezzék ugyanilyen lelkesedéssel szobáik falára a tudomány, a technika kiváló magyar hőseit, közöttük Liska professzort.

Az ünnepélyes megnyitó versszavalattal, és az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárult, amely során a város nevében Szabó Tamás koszorúzott. A pályaorientációs nap további programjain a tanulók megismerhették, hogy az iskolában megszerezhető szakképesítésekkel milyen területen tudnak elhelyezkedni, és melyek azok a vállalatok, amelyek szívesen fogadják őket.

A délelőtt folyamán más-más szakmai érdekességnek helyet adó laborok és tanműhelyek között vándorolhattak, részt vehettek rendvédelmi szervek bemutatóján, az iskola történetét bemutató kiállításon, és talán nem is sejtették, hogy épp jövőbeni munkahelyük képviselőjével váltanak szót a cégek standjainál.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?