Támogatásokról döntött a testület

Április 10-én, délután tartotta nyílt ülését Jászberény Város Önkormányzatának teljes létszámban megjelent testülete. A tanácskozáson Pócs János országgyűlési képviselő is részt vett, hogy választ adjon a képviselők Jászságot érintő kérdéseire.

A testület tagjait, a hivatal dolgozóit és a tárgyalandó anyagok kapcsán érintett megjelenteket Szabó Tamás polgármester köszöntötte, majd kiemelten üdvözölte Pócs János országgyűlési képviselőt, aki a napirendi pontok elfogadása előtt igyekezett megválaszolni a felmerülő kérdéseket.

Elsőként Gedei József a megyei jogú várossá nyilvánításról, a megkerülő körgyűrű harmadik ütemének elkészültéről továbbá az egészségügy helyzetéről érdeklődött. Az országgyűlési képviselő elmondta, a megyei jogú város ügyét folyamatosan napirenden tartják, sőt, jelenleg egy új stratégia mentén igyekeznek célt elérni. Az elkerülő út esetében május 15 a legfrissebb határidő, ekkor indul el a 32-es útszakasz építése és ebben az évben mindenképp átadásra is kerül. Az egészségüggyel kapcsolatban kifejtette: a városi helyzet stabil, a dolgozók körülményei minden tekintetben jobbak, mint pár évvel ezelőtt voltak, és az adósságállomány is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A szót Szabó Tamás vette át, hogy részleteket osszon meg a megyei jogú városi cím elérése érdekében tett lépésekről. A polgármester úgy véli, nem taktikus Jászberénynek egyedül belemennie egy ilyen kezdeményezésbe. Ahhoz, hogy az ügy a parlamenti frakció elé elfogadható állapotban kerüljön szövetségesekre, politikai lobbira van szükség.

Bobák Zsolt az országgyűlési képviselő médiaszereplésével kapcsolatos ellenérzésének adott hangot, erre reflektálva Pócs János felidézte a legutóbbi választást, melyen minden bulvárhír ellenére 6500-al több szavazatot kapott, mint a korábbi alkalommal.

Balogh Béla a kórház gazdasági igazgatói posztjának pályázaton történő kiírása után érdeklődött, valamint további részleteket kért a harminckettes út építéséről és a képviselői irodaház előtt lévő magánparkolóról. A válaszban elhangzott, hogy a megbízott igazgató pozícióját mindenhol megpályáztatják az országban, ez a megszokott eljárás, tehát nem érdemes mögötte hátsó szándékot sejtetni. A harminckettes útszakasz építésére 155 nap áll rendelkezésre, és az előírásoknak megfelelően fog elkészülni. A pontos paramétereket tartalmazó anyagot minden képviselő számára kiküldik írásban. Továbbá nincs megelégedve az Újszász-Jászberényi út minőségével sem, de a 2022-től kezdődő pályázat magába foglalja ennek az útszakasznak a felújítását is. A képviselő iroda előtti magánparkoló a Jászberénybe érkező, a város ügyeiről tárgyaló vendégek időmegtakarítását szolgálja. Szabó Tamás hozzátette, törvény írja elő, hogy a választókerületi székhely önkormányzatának az országgyűlési képviselő munkáját, annak feltételeit biztosítania kell.

Budai Lóránt egy parlamenti nyilatkozatra reagált, melyben Pócs János kijelentette, hogy mindössze néhány tucat kárpátaljai honfitárs dolgozik a Jászságban. Az azóta eltelt időszakban már több ezerre nőtt ez a szám csak Jászberényben, és tudomása szerint indiai származású dolgozókat is alkalmaznak például Jászapátin. Kérdésében arra tért ki, meddig is tartható fenn, hogy a külföldi állampolgárok lakosságcsereként foglalják el az országot.

Pócs János úgy véli, ez egy országos pártpolitikai demagógia. A külföldi dolgozók nem veszik el a jászsági munkavállalóktól a lehetőséget, hiszen jelenleg is több ezer embert keresnek az itteni cégek. A jászsági munkáltatók számára minden szempontból egyszerűbb volna helyiekkel elvégeztetni a munkát, ám ha a szóban forgó üzemegységeket nem lehetett volna feltölteni, azokat kivitték volna az országból. „Én óva intenék mindenkit, hogy akármilyen kampány és politikai haszonszerzésből negatív hangulatot gerjesszen. Ezek a munkavállalók itt fizetnek adót, és az itt dolgozók munkája is a városnak jelent adóbevételt, úgyhogy megfontoltabban járjunk el ezzel kapcsolatban. Azokat az embereket és cégeket, akik másnak megélhetést adnak, méltatlanul, politikai szándékból ne támadják!”

A továbbiakban folytatódott a rendes nyílt ülés a napirendi pontok elfogadásával, ám előtte még sor került három anyag, két beszámoló, valamint egy ellenzéki képviselők által benyújtott előterjesztés napirendről való levételére. A Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról elnevezésű beszámoló az előterjesztő, Tóth Péter ezredes kérése szerint a májusi ülésen kerül bemutatásra. Ehhez kapcsolódóan a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2018. évi időarányos megvalósulásáról szóló anyag is tolódik, mivel Juhász Dániel előterjesztő bizottsági elnök – figyelembe véve a rendőrség kérését –, úgy határozott, a két anyagot egy ülésen tárgyalják, hiszen azok témájukat tekintve szorosan összefüggnek. Az „Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan” című előterjesztés pedig az annak tárgyalását indokolttá tevő, folyamatban lévő precedens hiányában került levételre.

Az így kialakult napirend elfogadása után a tájékoztatók következtek. Elsőként a képviselő-testület két ülése között történt eseményekről, ezt követően az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak, majd a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi szakmai munkájáról számolt be Fózer Tibor tűzoltó ezredes.

– A testület előtt immár ötödik alkalommal számolunk be hasonló szervezeti struktúrában. Kiemelkedő tűzesetre és lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, mindössze egy nagyobb tűzesetünk volt Jászberény határában. Az előttünk tornyosuló feladatokat sikerült maradéktalanul elvégeznünk. Az állományunk létszáma stabil, fluktuáció nem volt, technikai felszerelést is kapott a jászberényi tűzoltó laktanya, egy gépjárműfecskendőt és egy magasból mentő szert, valamint sikerült két gépjárművet is beszerezni. A tűzoltó laktanya felszereltsége és a benne dolgozók számára a feltételrendszer adott, hogy a következő évben is el tudjuk végezni a szakmai munkát – összegezte véleményét az ezredes, aki kérdésre válaszolva biztosított arról mindenkit, hogy a Jászságban iparbiztonsági szempontból veszélyes üzem nem található. Az utánpótlás kapcsán kifejtette, folyamatosan végeznek kiképzést és toborzást, tehát ha fluktuációból adódóan távozik valaki, rövid időn belül pótolni tudják.

A beszámolók sorában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló anyag következett. A tűzesetek számának csökkentése érdekében 2018-ban prevenciós szóróanyagot terjesztettek a lakosság körében. Jelentős feladat volt a „Ne gyújts, gyűjtsd szelektíven!” elnevezésű projekt, amely közös akció volt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel. A kampány keretében a Jászság három településén öt füstérzékelő került átadásra a rászorulók részére. Az akcióval kapcsolatosan előadásokat tartottak általános és középiskolákban egyaránt, valamint nyugdíjas kluboknál tett látogatások során. Fontos volt a 2018. évben is a hagyományos Jászsági Tűzoltóverseny megszervezése, melynek Jászapáti adott otthont mintegy 17 csapat részvételével. A nagyszabású térségi rendezvénnyel egy időben egyéb, szakmai programokat is lebonyolítottak. Ezek voltak az önkéntes mentőszervezeti tagok toborzása, a tűzoltó gyereknap megrendezése és az egyhetes tűzoltótábor. A lakosok felmerülő kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal személyesen is felkereshetik a parancsnokságot a havi rendszerességgel meghirdetett fogadónapon.

A testület a továbbiakban a követelésekről való lemondás eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására című előterjesztést tárgyalta. A 2019. január 1-től bekövetkezett átfogó könyvviteli változást figyelembe véve indokolt, hogy a követelések, valamint a behajthatatlan követelések kezelése önálló rendeleti szintű szabályozás útján történjen.

Az önkormányzati rendeletek módosítása után a Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek bérbeadásáról, a kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról döntött a testület, mely alapján a Sport & Passion Kft. benyújtott pályázatát nyilvánította nyertesnek. Tamás Zoltán, a munkacsoport elnöke tájékoztatása szerint a pályázó rendelkezik már Jászberényben ilyen vállalkozással, emellett lehetőséget biztosít az edzőteremben a középiskolás korú fiatalok ingyenes, szervezett tanórai látogatására a délelőtt folyamán. A szükséges átalakítások várhatóan október elején fejeződnek be, azt követően lehet majd igénybe venni a fitneszterem szolgáltatásait. A tételes költségvetés utáni érdeklődésre Tamás Zoltán hozzátette, a pályázat tartalmazza a részletes üzleti tervet, ami megtekinthető az irodában. A konditeremhez parkoló kiépítésére is szükség van, ami a tervek szerint a jelenlegi sportudvaron kerül majd kialakításra. Balogh Béla javasolta, vizsgáljanak meg más lehetőséget is, hogy a zöldterület megmaradhasson. A polgármester a strand bérbevételéhez hasonlította a szituációt, melynek elsődlegesen örülni kellene, hiszen egy évek óta üresen álló épületről van szó. A felújításoknál folyamatosan jelen lesz az önkormányzat által megbízott műszaki szakember, mint jó szándékú, bizalmat erősítő kontroll, de a cél mindkét fél számára egy és ugyanaz.

Az előterjesztés elfogadása után hat intézmény – Lehel Vezér Gimnázium, Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye, Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – esetében szavaztak pozitívan a testület tagjai a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásába tartozó, jászberényi köznevelési intézmények átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemények kialakítására című anyagról.

A Cori- Kör Alapítvány részére működési költségekhez történő hozzájárulásra bruttó 400.000 Ft, sportrendezvények költségéhez történő hozzájárulásra pedig bruttó 200.000 Ft támogatást biztosított a testület, majd a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására előterjesztésben foglaltakról döntöttek.

Az év elején elfogadott költségvetési rendeletben egyes igények nem, vagy csak részben lettek megtervezve, illetve a költségvetési rendelet megalkotását követően korábban előre nem látható jogos igények is megjelentek. Ezek alapján a Rákóczi Szövetség 1 000 000, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület 250 000, a Kún Kocsárd Egyesület 250 000, a Jászkerület Kft. 700 000, a Cori-Kör Alapítvány 2 000 000, Koller Zsolt 250 000, a Salalala Kreatív Kft. 2 000 000, a Vándorló Bt. 250 000, a Csángó Fesztivál Alapítvány 1 000 000 forint, illetve Szatmári Zoltán, Nyitó Róbert, Szabó Imre 21 400 000 forint támogatásban részesül. Ez utóbbi tétel a „Szatmári lakópark” bővítése során kialakított építési telkek közművesítése kapcsán az aszfaltburkolat kiépítésére szükséges. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésben hozzátette, a tavalyi év során hasonló célzattal adtak ilyen támogatást, ám idén figyelembe vették, hogy a lakópark területén közel 90 ingatlan létesült az elmúlt időszakban, mely megerősítette a kérelem indokoltságát.

A kérelmező cégek és magánszemélyek iránti érdeklődésre adott válaszában elmondta, ennél az információnál jóval lényegesebb a támogatás céljának megjelölése. Az összegek jó része Jászberényt kifejezetten érintő projektek megvalósulására irányul. Jó példa erre a Salalala Kreatív Kft, akik országos jelentőségű produkcióval álltak már elő két alkalommal is, jelen esetben pedig a Közel-Kelet felé, azon belül is Jazd település irányába fordulnak. A két város kapcsolata megjelenik majd a TV2 által is közvetített filmben, ezért a polgármester kérte, támogassák az elgondolást.

Az út leaszfaltozására kért támogatásra érkezett kritika, miszerint a Szatmári lakópark esetében már tavaly is sor került egy ilyen összeg átcsoportosítására, holott Jászberényben jelenleg is vannak olyan sokak által használt földutak, melyek nincsenek befejezve, és nem is tervezik azok felújítását a jövőben. A polgármester úgy véli, minden lakos számít, ebben az esztendőben is 150 millió forintot fordítanak utak felújítására. Kiemelte, lényegében az aszfaltozás költségeiről van itt szó, az útalap és minden egyéb infrastruktúra a Szatmári Kft. kivitelezésében zajlik.

A kialakuló polémiába – egy vállalkozást nem kellene ilyen módon segíteni és a forrást inkább másra kellene fordítani –, Juhász Dániel is bekapcsolódott, aki javaslatot tett, miszerint amennyiben az útépítést támogatják, kérjék, hogy az feleljen meg az útügyi szabványnak és igényeljék ezen utak önkormányzati tulajdonba adását, ahogy korábban ez már megtörtént a Szatmári lakótelep esetében. – A lehetőségek szerint a legoptimálisabban járunk el ebben az ügyben. Akik abban gondolkodnak, hogy itt telket szerezzenek, azok sokféle lehetőséggel találkoznak, mégsem véletlen, hogy ezek mellett 88 telket tudtak eladni. Az érdek az, hogy sok építkezés valósuljon meg a városban, és mivel komplex a helyzet, ilyen mértékig, ebben a szférában szerepet vállalhatunk – zárta le a diskurzust a polgármester.

Az ülés a jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítésére, valamint a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú, „Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosítására című anyagok tárgyalásával folytatódott.

Az építési tevékenységre vonatkozóan a kivitelező kiválasztása tavaly megtörtént, a munkák folyamatban vannak. A projektben már csak a városi piac rekonstrukciója nem kezdődött el. Két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően jelenleg a megismételt eljárás zajlik. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezetnél magasabb összegű ajánlatok érkeztek, így várhatóan a bruttó egymilliárd Ft értékű projekthez további 33.955.594,-Ft összegű saját forrás biztosítása szükséges a 2020. évi költségvetés terhére, amit 11 igennel szavazott meg a testület.

Napirenden kívüli felszólalások keretein belül többek között szóba került a levegőszennyezettség mérőeszközének ügye. Lányi László, a Városüzemeltetési Iroda vezetője utánanézett a berendezéseknek, ám a kereskedelemben kapható készülékek nem akkreditáltak. A mérés tehát lehetséges, de semmilyen intézkedés foganatosítására nincs lehetőség a műszer alapján. Bobák képviselő észrevételét az iroda továbbította a megyei kormányhivatalnak. Dr. Gottdiener Lajos jegyző jelezte, a levegőszennyezettség nem önkormányzati, hanem kormányhivatali hatáskör, ezért Szabó Tamás javasolta, többmilliós akkreditált készüléket ne vásároljanak, mert ez nem helyi kompetencia. Hozzátette, olyan készüléket, mely megerősíti a káros anyag jelenlétét, koncentrációját és melynek mért adatait a bejelentéshez mellékelni tudják, érdemes lehet beszerezni, de a globális szennyezés ezzel nem állítható meg. Jelenleg egy környezettudatos nevelést célzó pályázat eredményét várják.

Egy, a Magyar Közlönyben megjelent információra reagálva – mely szerint már olyan szakmákban is lehet Magyarországon engedély nélkül harmadik országbeli munkavállalót alkalmazni, mint utcaseprő, szemétgyűjtő, facsemete nevelő – Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, nem látja még ennek a szükségességét.

A fúrt kutak legalitásának ügyében megfogalmazott kérdésre dr. Gottdiener Lajos jegyző válaszolt. Szabályok most is vannak a kutakra vonatkozóan, de azok azonosak a tavalyaikkal, hiszen mint ismeretes, két évvel kitolták a határidőt. Amint megjelennek a vonatkozó jogszabályok, tájékoztató anyagot tesznek közzé a Jászkürt Újságban. A továbbiakban az ülés zárt ajtók mögött folytatódott.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?