A kétműfajú művész

Időszaki kiállítás nyílt Páll Lajos korondi festőművész válogatott képeiből, illetve az eseményhez kapcsolódva mutatták be a Hónap műtárgyának választott Kapuemelők című alkotását április 9-én, kedden délután a Szikra Galériában.

A Szikra Galéria mostani időszaki kiállításán és a Hónap műtárgya bemutatóján, Páll Lajos ecsetje által erdélyi tájakon kalandozhatott a képzőművészetet szerető közönség, akik között – Szabó Tamás polgármesterrel és több városi elöljáró –, zsúfolásig megtöltötték a megnyitónak helyet adó kávézó helyiségét. Szikra István kiemelten üdvözölte az eseményt jelenlétével megtisztelő Páll Ilonát, a festőművész lányát. A galéria tulajdonos egy évtizedet is meghaladó ismeretségüket említette meg a sóvidékről származó művésszel, és beszélt több alkalommal nála tett látogatásairól.
Az ezt követő zenei ráhangolódásban a rézfúvósoké volt a főszerep olyannyira, hogy a Palotásy János Zeneiskola növendékeiből egy egész zenekar muzsikája töltötte be a teret és derítette jókedvre a hallgatóságot.

A korondi fazekas famíliába született művésznek nem jutott könnyű sors. Családja szándéka ellenére szakít a felmenők mesterségével, előbb szobrásznak, majd festőnek tanul, de 56-os szerepvállalása miatt kizárják a kolozsvári képzőművészeti főiskoláról, majd bebörtönzik és fogolytáborba kerül. 1962-ben szabadul, tanulmányait nem folytathatja, visszatér szülőföldjére, Korondra. A székelyföldi Sóvidék lesz költeményeinek és festményeinek ihletet adó környezete.

Két műfajban is maradandót alkotó művészetébe, a tárlat megnyitásaként, Góg Zoltán a Jászkerület kulturális szervezője vezette be a szép számmal jelenlévőket. Elmondta, hogy Páll Lajos kettős művészete egységet alkot. Tollal és ecsettel, szóval és színnel, költészetében és festészetében ugyanazt a sajátos izzású összhangot képes megteremteni. Festményeinek erőteljes figurái, a költő lírai látásmódját tükrözik és fordítva, verseinek gondolatvilága szintén felidézi festményeinek, rajzainak hangulatát. Költőként tizenkét verseskötete jelent meg, melyeket képzőművészként saját maga illusztrált. Egyfajta alapszínekre egyszerűsített expresszív, realista képkrónikát vezetett falujáról és környékéről, amelynek valamennyi lapja információt közöl és életet ábrázol, de egyre inkább sors képek általánosító erejével. Szűkszavúan és drámaian, messziről felismerhetően komponálta félreérthetetlenül erdélyi képeit. A XX. század modern festészeti irányzatának kellékeit is gyakran beépítette motívum kincsébe, montázsokat, szürreális fényeket, absztrakt módon értelmezett figurális ábrázolást. Világos, derűs színei optimizmust sugároznak, a táj megtartó erejének érzését keltik munkásságát számtalan, köztük állami, kitüntetésekkel ismerték el, képzőművészetét tárlatok sokaságán mutatták be szülőföldjén, idehaza és külországokban.

A folytatásban Bagosi Zoltán műgyűjtő osztotta meg a festőművésszel kapcsolatos személyes élményeit, emlékeit. A szintén erdélyi származású művészetpártolónak elvitathatatlan érdeme és szerepe van az alkotó városunkban való megismertetésében. Egy általa, 2006-ban szervezett körutazás alkalmával, a Szikra és Fülöp családdal közösen, személyesen találkozhattak Páll Lajossal. Láthatták élénk színekben ragyogó, életszeretetet sugárzó festményeit és megismerhették az ezekkel szinte feleselő, sokkal melankolikusabb, borúsabb világlátásról valló költeményeit. Az akkor és későbbi látogatások alkalmával megvásárolt és rendelésre készült festmények jelentették a 2009-ben, az egykori Jászkürt Fogadóban rendezett akkori tárlat alapját, melyen az alkotó is jelen volt.
Az idő előrehaladtával Metykó Béla helytörténeti kutató csak néhány pillanatot villanthatott fel a festőművész életéből, aki nehéz sorsa ellenére az ellenséges közegben is meg tudta őrizni magyarságát.

Az esemény zárásaképpen a kiállító teremben látható 24 színpompás, erőteljes hangulatot árasztó lírai látásmódról valló, fénnyel és játékossággal teli festményt tekinthetett meg a közönség.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?