Mindig lesznek újak és méltók

Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat jászberényi vonatkozású eseményeinek emlékére rendezik meg több mint húsz éve a Város Napját április 3-án. Lapunk ezen a héten főleg erről szól. A jeles alkalomhoz kapcsolódó gálaesten adták át a kitüntetéseket a közösségért példaértékűen teljesítő polgárok számára a Lehel Film-Színházban.

A kormánymegbízottat, a város elöljáróit, a jászkapitányokat és nem utolsó sorban a kitüntetetteket Horváth Kitti műsorvezető köszöntötte, majd a Jászsági Hagyományőrző Egylet valamint Balog József közreműködésével felcsendült nemzeti és jász himnuszunk. Ez utóbbi a szerzemény szövegírójának, Gaál Áronnak emlékére is szólt, aki tragikus hirtelenséggel veszítette életét a napokban.
A történelmi zászlók és a Jászkürt behozatalát követően ünnepi köszöntőt hallhattunk Pócs János országgyűlési képviselőtől, aki kiemelte, a számtalan együtt töltött rendezvény közül városunk napja a legkiemelkedőbb, mert ez minden évben az egyes emberről szól, elismerve egy-egy kitüntetett személy kiemelkedő közéleti munkáját, hiszen minden ügytől mindig legfontosabb az ember.

„A város napi kitüntetésen az is felelősségünk, hogy megértsük, és minden évben megtaláljuk az embert, azt a személyt, aki lehet orvos vagy ápoló, tanár, rendőr, polgárőr, vállalkozó vagy alkalmazott, lehet bárki, pozíciótól függetlenül, aki sokat tesz a közösségért, aki sokat tesz azért, hogy jó legyen ebben a városban élni. Van, aki ezt vezetőként teszi, felvállalva a reflektorfényt, ami olykor azt is jelenti, hogy kap jót, rosszat, hideget, meleget. Van, akinek nem kell a reflektorfény, van, aki csak szerényen, alázattal, a háttérben teszi a dolgát és ettől nem egy lesz a sok közül, hanem sok között lesz az egyetlen egy.”

Pócs János hangsúlyozta, ebben az esetben különösen igaz a mondás, miszerint nem a nagy emberek visznek véghez nagy dolgokat, hanem a dolgok véghezvitele teszi őket naggyá. Minden évben, amikor tanúi lehetünk a méltóbbnál méltóbb emberek elismerésének, bennünk van a kétely, hogy vajon az elkövetkezendő esztendőkben adódnak-e követőik. A képviselő szerint azonban mindig lesznek újak és méltók, mert semmi sem motivál jobban a nagyobb teljesítményre, mint a közösség szeretete. „Köszönjük a kitüntetetteknek a tanítást, a városért, az emberekért végzett önzetlen munkát” – zárta mondandóját, amit a díjátadó ceremónia követett.

2012 óta a Város Napján kerülnek átadásra a legfontosabb jászberényi elismerések, így a Díszpolgári cím, a Tiszteletbeli polgár cím, a Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem, a Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői Díj, továbbá Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díja, a Zirzen Janka közoktatási díj, az Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj, a Gerevich Aladáról elnevezett sport díj, Jászberény Város Szent Klára szociális munka díja, a Komáromy József sajtódíj, a város Rendészeti Díj, valamint a Jászberény Város Mecénása elismerés.

Szabó Tamás polgármester elsőként a díszpolgári címet nyújtotta át, melyet ebben az évben Jászberény Város Önkormányzata a város gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítése, művészeti értékek ápolása érdekében kifejtett példaértékű munkássága elismeréseként Szikra István ügyvezetőnek ítélt. A kitüntetett köszönőbeszédében ígéretet tett, hogy a jövőben is mindent megtesz majd a városért, kiváltképp annak kulturális életéért.

A tiszteletbeli polgári címet a település kulturális és művészeti életében kifejtett meghatározó szerepe elismeréseként Papp Imre, a Csángó Fesztivál és a Kárpát- Haza Klub alapítója vehette át.
Az első Pro Urbe érdemérmet a Szent István Sport Iskola nevelőtestülete kapta magas színvonalú pedagógiai, szakmai tevékenysége, kimagasló nevelő-oktató munkája elismeréseként. A díjat Pomázi Imréné intézményvezető vette át. Szintén Pro Urbe kitüntetésben részesült Dr. Suba Györgyné nyugdíjas népművelő színvonalas helytörténeti munkásságáért.

Az ünnepség folyatásaként a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara Palestrina és August Weirich műveit adta elő Beniczki Béla karnagy vezényletével.

A díjak sorában a Sipos Orbán kulturális és művészeti kitüntetések átadása következett, melyet elsőként a Nagyboldog Főtemplom Énekkara képviseletében Beniczki Béla vehetett át az egyházi zene magas színvonalú ápolása, a kórusmuzsika kiváló közvetítéséért, ápolásáért. Az újabb Sipos Orbán kulturális és művészeti díjra érdemes csoport a Jászsági Hagyományőrző Egylet lett, akiket a hagyományőrzés területén kifejtett magas színvonalú tevékenységük elismeréseként tüntettek ki. A díjat Hortiné dr. Bathó Edit, az egylet művészeti vezetője vette át.

Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői díjban dr. Pap Magdolna önkormányzati irodavezető részesült, aki eredményes vezetői tevékenysége révén vívta ki az elismerést.

Zirzen Janka közoktatási díjat ítélt meg az önkormányzat kiemelkedő szaktanári tevékenysége és a tehetséggondozás területén végzett magas színvonalú munkájáért Fábián Nikolett középiskolai tanárnak. Ugyancsak közoktatási díjat vehetett át magas színvonalú angol nyelvoktatói és lektori munkásságáért Deme Mária ny. főiskolai docens, valamint az óvodai nevelés területén kifejtett sokszínű, színvonalas tevékenységéért intézménye nevében Beszteri Éva óvodavezető. Jászberény önkormányzata úgy határozott, hogy kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkája elismeréseként Faragó Sándor megbízott intézményvezetőt is közoktatási kitüntetésben részesíti.

Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat idén hárman vehettek át: Bobákné Mongyi Mária védőnő kimagasló színvonalú szakmai munkásságáért; dr. Kuti Lajos sebész főorvos, a gyógyítás területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért; Bánátiné Tánczos Zsuzsanna főnővér helyettes több évtizedes ápolói munkássága, az ápolásügy iránt érzett elhivatottsága elismeréseként.
Rácz József hegedűművész és Balogh József komolyzenei műsora emelte az ünnepség fényét, majd a Gerevich Aladár sport elismerések kiosztása következett. Díjat kapott Demeter Gábor triatlonista kimagasló sporttevékenységéért, továbbá Mező Áron Benjámin edző, erőemelő kiemelkedő versenyzői és magas színvonalú edzői munkásságáért.

A következőkben a Szent Klára szociális munka díjazottai vehették át kitüntetéseiket. Fehér Mónika gondozónak kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége, empatikus gondozói munkavégzéséért, a Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat részére magas színvonalú szakmai munkájáért adományozott a város kitüntetést, ez utóbbit Tóth Mónika intézményvezető vette át.

A Komáromy János sajtódíjat Szabóné Kárpáti Márta újságíró, a Jászkürt Újság és a BerényCafé munkatársa érdemelte ki magas színvonalú újságírói tevékenységével.

Jászberény város rendészeti díját bűnmegelőzés területén végzett magas színvonalú szakmai munkásságáért Orosz Tibor címzetes rendőr főtörzs-zászlós, és kiemelkedő vezetői tevékenységéért Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes kapták.

Végül, de nem utolsósorban Jászberény Város Mecénása díját adta át a polgármester a városban működő intézmények, szervezetek részére nyújtott önzetlen támogatások elismeréseként Sebestyén László ügyvezetőnek.

Az ünnepség zárásaként pezsgős koccintásra került sor az emeleten, ahol Szabó Tamás polgármester mondott pohárköszöntőt.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?