Szeretet és/vagy gyűlöletkeltés

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! Köszönöm a meghívást a mai testületi ülésre. Elnézésüket kérem, hogy eredeti szándékommal szemben a kormánypárt kihelyezett frakció ülésének fontos napirendje miatt nem tudok részt venni a testületi ülésen.

Számomra saját városom és annak minden ügye kiemelten fontos. Fontos a közbiztonság kérdése, azon is túl, hogy már az országos média és szélesebb körben is felfigyelnek a városunkat lejárató, botrányt keltő közbiztonsági hangulatkeltésre.

Természetesen, ami rossz, azt soha nem kívánom jónak beállítani, személyes felelősségem, hogy ami jó, azt is még jobbá kívánom tenni minden törvényes eszközzel. Fontos Jászapáti közbiztonsága, és az emberek szubjektív biztonságérzete. Ezért kértem a folyamatos kiemelt rendőrségi és készenléti egység intézkedését a városban.

Ennek tény adatai a következők: közel 700 igazoltatást végeztek a városban, a bejelentett bűncselekmények száma – több év átlagához képest –, közel hatvan százalékkal csökkent.

A bejelentett bűncselekmények közül a felderítetlen esetek száma a nullához közelít. Példának okáért a templomkertben megrongált Mária szobor elkövetőjével szemben napokon belül eljárást indított a rendőrség. A múlt héten a víkendházakba betörő személyt pár órán belül elfogták, és még folytathatnám. Mindannyiunk, akiknek fontos a városunk, tisztelettel és köszönettel tartozunk a rendőröknek és polgárőröknek az éjjel- nappal végzett áldozatos munkájukért.

Azok a jászapáti lakosok, akik büszkék a szülővárosukra, akik itt élnek, akik ide nevelték a gyermeküket, szeretik ezt a várost. Nekünk, akik a közszolgálatot vállaltuk, kötelességünk őket védeni, támogatni és tájékoztatni.

A tájékoztatás jegyében kiemelem, soha nem tettem és nem teszem, hogy a feketéről azt állítsam, hogy fehér, a rosszról, hogy jó. Ám az is tény, hogy szerte a világon, és az országban soha nem lesz olyan idő, amikor a közbiztonságra azt mondják, kiváló. Van, ahol embereket, gyerekeket ölnek. Volt az országban, mikor – a nálunk is megjelenő rasszista fennhangok – roma családok meggyilkolását eredményezték és mindenki mindenki ellensége lett.

Szerencsére még nincs ilyen nálunk, de a megalapozatlan gyűlöletkeltés, a „férgezés”, a „csikágózás”, a „gyászapátizás” pontosan ezt idézheti elő.

Ezért vallom, hogy az álnevek mögé bújt közösségi oldalakon történő uszítás olyan veszélyes és kifejezetten kártékony, ami fent említett folyamatot idézhet elő, ezért a Jászság felelős képviselőjeként tisztelettel kérem, hogy eddig és ne tovább!

Jászapáti adottsága olyan amilyen, de aki ismeri a nagyobb és gazdagabb városokat, tudja, hogy azoknak is megvan a maga terhe, mégsem önt senki víz helyett olajat a tűzre.

Bármely adottságot és demográfiai összetételt figyelembe véve, senki ne gondolja, hogy városunk bármely tekintetben rosszabb, mint Jászladány, Jászkisér, Jásztelek. Csak ott nincsenek olyanok, akik önös érdekből, vagy rossz politikai szándékból gyűlöletet keltenének lakos és lakos között.

A tájékoztatás jegyében lássunk tisztán, kik és miért uszítanak a városunkban.
Van, aki húsz éve elmenekült a városból, majd családi frusztráltságánál fogva kéthetente haza jön és tüzet hány. Vajon mennyire hiteles tanácsadó egy városban, aki a saját családját nem tudta összetartani?

Van, aki úgy aggódik a közbiztonságért, hogy volt rendőr korában a városközpontból ellopta a tetőszigetelő gumiszőnyeget, és kirúgták a testületből. Adódik a kérdés, ez a példamutatás?
És vannak, akik az önkormányzati választásra készülve úgy gondolják, bár ötször nekifutottak a választásnak, de egyszer sem nyerték el a lakosság bizalmát, most a gyűlöletkeltéssel elérhetik a céljukat.

Van, akit a városunkkal szemben, csak a saját zsebe érdekel, aki abból él, nem is akármilyen szinten, hogy minél rosszabb, neki annál jobb. Aki, ha nincs bűncselekmény, akkor generálja azt. Vajon nem feltűnő, hogy ha valakinél nincs biztonsági rendszer, oda épp betörnek? Hogy van az, hogy egy elhagyatott sötét utcában, egy lakatlan házba kővel valaki betöri az ablakot, akkor mindig épp ott van a kamera? Hogy van az, hogy egy bűncselekmény helyszínén véletlenül ő hamarabb ott van, mint a rendőrség, és véletlenül tudja, hogy a kert hátsó udvarának a nagy kapuján be lehet menni, mert nincs rajta lakat?

Vajon a gazdasági egységek nem azért bontják fel a szerződést sorra, mert például a szolgálataik alatt szervezetten, kamion számra vitték el a búzát? Vajon hogy van az, hogy a jásztelki önkormányzat közmunkaprogramban fenntartott bárány istállóban épp akkor nem működött a kamerarendszer mikor eltűnt 8 birka. (Az önkormányzat feljelentése ismert.)

Vajon mennyire hiteles az ő szeretett városáért aggódó közbiztonság érzete, mikor a gimnáziumban ő csinált közriadalmat okozó bombariadót? Vajon mennyire bizalomébresztő azon biztonságtechnikai eszközök beszerelése, melyen keresztül mások személyes, intim zónájával visszaélve kép és hangfelvételeket készít, és beszámol például egy születésnapi rendezvényről, hogy kik voltak ott, mit mondtak, mit „fogyasztottak”?

Vajon szeretett városáért aggódik- e, akinek a külterületi tanyáján fegyver, nők, kábítószeres bulik előfordulnak? Nem több mint feltűnő, hogy az háborog, aki ebből él? Mintha a sebész a hozzátartozókat szidná, hogy túl sok beteg hal meg a műtő asztalán?

Kedves Jászapátiak!

A Facebookon gyűlöletet keltőkkel, városunkat lejáratókkal szemben az érem másik oldala a fontos a közbiztonságért dolgozó rendőrökkel és polgárőrökkel!

Sokkal többen vagyunk, akik nem gyűlöljük és gyalázzuk városunkat, hanem szeretjük és próbáljuk jobbá, szebbé tenni. Tisztelet és köszönet ezért!

Akit csak a kártékony, ártó szándék vezet, legyen számára intő jel a Biblia üzenete: aki kardot ragad, kard által vész el. Ez igaz a közelgő önkormányzati választásokra, a gyűlöletkeltéssel készülőkre is.

Én arra teszek e helyről is fogadalmat, hogy Jászapátiért, Önökért dolgozom, és akit önös- vagy politikai haszonszerzésből méltatlan támadás ér, azt politikai hovatartozástól függetlenül minden törvényes eszközzel megvédem.

Továbbra is rendületlenül bízom Jászapáti város lakosságában, hogy most is, mint mindig, megkülönböztetik az ocsút a búzától.

Tisztelettel: Pócs János
a Jászság országgyűlési képviselője

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?