Intermezzó a testületi ülésen

A februári soros testületi ülést rendhagyó esemény zavarta meg. Farkas Ferenc polgármester az SZMSZ-től eltérően az ülés alkalmával megadta a szólási lehetőséget Rusvai Lászlónak, aki néhány szimpatizánsa körében beadványt olvasott fel, majd adott át a hivatal részére.

Rusvai László elszármazott jászapáti lakos, aki mint mondandója bevezetőjében tájékoztatta a megjelenteket, immár negyven éve másik településen él, a helyi lakosok problémáját 315 általa összegyűjtött aláírással alátámasztva kívánta tolmácsolni. Véleménye szerint a legutóbbi közmeghallgatás alkalmatlan időben került megrendezésre, ezért többekben el nem mondott panaszok maradtak. Az előadó a felmerült gondokat pontokba szedve terjesztette a testület elé.

Ezek szerint kifogásolható a város közbiztonsági helyzete. Minden bűnügyi statisztika ellenére a lakók úgy érzik, sokat romlott a közbiztonság. Ez a lakatlan házak szétbontásában, a betörések, lopások, a rendőröket ért támadások, sőt fegyveres támadások nagy számában nyilvánul meg. Ez a jelenség kedvezőtlenül hat a város ingatlanjainak értékére. Jászberényben egy garázst sem adnak egy apáti családi ház áráért – fejtette ki a szószóló. Hiányolják a bűncselekmények nyilvánosságra hozását. Konkrét beszámolót kérnek a rendőrség részéről. Szeretnének választ kapni arra a kérdésre, milyen intézkedéseket tett a város a fenti problémák megszüntetésére, a rendőrség munkájának hatékonyabbá tételére, a közterület-felügyelői létszám növelésére, és a munkájuk mérhetővé tételére?

A továbbiakban a megszűnő orvosi praxisokra vonatkozólag tett fel kérdést, amely arra irányult, mit tett a városvezetés a praxisok fenntartásáért?

Harmadik pontként a szemét problémáját jelölték meg. – Soha ilyen szemetes, gondozatlan nem volt a város, mint az utóbbi időben. A szelektív gyűjtők környékének áldatlan állapota irritálja a lakosságot. A baj orvoslására az önkormányzat semmilyen intézkedést nem tett – állította Rusvai László.

Az utak állapota odaért, hogy az évek óta beleölt milliókat kiforgatja önmagából – folytatta. Szerinte szükséges lenne az utakat valamelyest a kresz előírása szerint üzemeltetni, a tiltott parkolásokat megszüntetni. Látja-e a fenti hiányosságokat a város vezetése, illetve tett-e már lépéseket mindezek megszüntetésére? – tette fel a kérdést.

A város területén évek óta nincs megoldás a kóbor és gazdátlan kutyák helyzetére – fejtette ki az ötödik pont. Van-e terve a városnak a veszélyes állapot megszüntetésére? – tette fel a kérdést, ugyanakkor hozzáfűzte: tisztában van vele, hogy a felsorolt kérelmekhez az akaraton kívül pénz is szükséges. Ehhez kapcsolódva kérdezték áll-e rendelkezésre mindezekhez anyagi fedezete a városnak, illetve ha nem, honnan kívánják előteremtetni a szükséges összeget?

A fenti felvetésekre a beadvány aláírói legkésőbb négy héten belül várják az írásbeli érdemi választ – zárta le szavait a szóvivő, majd elnézést kért a tört magyar nyelv használatáért – hiszen mint mondta –, negyven év óta jobbára egyéb nyelveken volt alkalma beszélni.

A polgármester – utalva a Rusvai László vezette közösségi médiacsoport korábbi hozzászólásaira –, megköszönte, hogy ezúttal a panaszok közvetítője nem parazitának és egyéb élősködőnek nevezte a testület tagjait. A levél iktatását követően természetesen válaszolni fognak határidőn belül a kérdésekre – ígérte meg Farkas Ferenc. A személyes adatkezelési szabályokra tekintettel a polgármesternek nem állt módjában az aláírási ívet személyesen átvenni, ezért kérte postai úton, a szabályos feltételek betartásával juttassák el azt az önkormányzat címére. A kérdéseket helyben átvette a polgármester, bár az előadó – lehetséges, hogy a magyar nyelv nehézségei miatt – nehezen értette meg ennek tényét.

A polgármester hozzáfűzte: a Jászapátin elkövetett bűncselekmények száma nem emelkedett az elmúlt időben, sőt, a felderített esetek számában tükröződik a rendőrség hatékonyságának növekedése. Emlékeztetett, hogy több alkalommal személyesen a polgármester is kiment, akár éjszaka is a felszólaló bejelentésére, tehát ebből is kitűnik az önkormányzat tenni akarása.
A következő percekben Rusvai László átadta a dokumentumot a polgármesternek, majd ő és társai kivonultak a teremből, így nem hallhatták Pócs János országgyűlési képviselő reflektálását, amelyet Borbás Zoltán képviselő olvasott fel. Borbás Zoltán néhány saját gondolattal is kiegészítette politikustársa válaszát. Hozzátette, tiszteli a lakosokat, akik élve állampolgári jogaikkal eljöttek a tanácsterembe. Szerette volna mindezt megköszönni, de a távozásuk miatt erre már nem volt alkalom.

Akik kívülállóként szidalmazzák a város vezetőségét, és mindazokat, akik sokat tesznek Jászapátiért, majd a választ figyelembe sem véve távoznak, csupán a hangulatkeltés miatt vádaskodnak – fejtette ki a történtekre reagálva Farkas Ferenc. Sajnálatos az a jelenség, amit különböző közösségi portálokon tesznek minősíthetetlen hangnemben ezek az emberek olyanok ellen, akik fáradhatatlanul dolgoznak a városért. Ez az eset a csendőrpertut idézi. A mai viselkedésük, és a kivonulásukkor elhangzó trágár szavaik megint csak őket minősítik. Az incidens zárszavaként a polgármester köszönetet mondott Pócs Jánosnak a belügyminisztériumnál tett lobbi-tevékenységéért, a megyei és a jászsági rendőrkapitánynak, a rendőrség és a polgárőrség valamennyi kollégájának munkájukért, amelyet jászapáti polgárainak jogkövető úton való tartásáért tesznek. Aki ennek ellenkezőjét próbálja bizonyítani, az eljár az igazság mellett! – hangoztatta Farkas Ferenc.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?