A visszafogott bizakodás esztendeje

Városunk polgármesterével az adventi időszakban készített interjúban az elmúlt évet leltároztuk, már amennyire újságcikkbe egy zsúfolt esztendő eseményei, történései beleférnek. Ezúttal arra kértük Szabó Tamást, hogy az új esztendő indításáról is szóló első számunkban a város idei terveinek, elképzeléseinek ismeretében mutasson irányt.

Mennyire láthatja konkrétan a város polgármestereként, hogy mi történik majd Jászberényben 2019-ben?
A települések életében az egész országban van egy kialakult gyakorlat, ami a költségvetést, annak előkészítését illeti. Másutt is, Jászberényben is a január az előkészítés időszaka, amikor kezdjük pontosabban látni az elmúlt esztendő számait, és ezekre alapozva pontosíthatjuk idei tervünket. Reményeim szerint a februári rendes testületi ülésen el tudjuk fogadni a város idei büdzséjét. Az már megfogható, konkrét számokat jelent majd.

Az elmúlt években mindig voltak a reménynél és a sejtésnél biztosabb fogódzói, hogy mire számíthat a város lakossága az adott évben. Most melyek ezek a fogódzók?
December 20-a az adófeltöltés időpontja volt az elmúlt évben is. A város bevételei az előzetesen tervezetthez képest is növekedtek 170 millió forinttal. Ez jelentős tétel a mi városunk számára is, de még inkább jelzésértékű a gazdaság állapotát, teljesítményét illetően. Azon kívül, hogy a rövid karácsonyi szabadságomra ezen adatok ismeretében oldottabban, bizakodóbban tudtam elmenni, egyben a 2019-es esztendőre is megerősödött a reményem: minden okunk megvan arra, hogy feltételezzük, városunk gazdasága ebben az évben is kiválóan fog teljesíteni, amiből nem csak a cégeknél dolgozók anyagi biztonsága erősödik, de az adóbevételek révén az egész város részesül a fejlődés áldásaiból. Másrészt azt tapasztalhatjuk az ország vezetőinek, köztük a gazdaságért felelős miniszternek a friss nyilatkozataiból, hogy Magyarország egészében is jól teljesít, és így már megalapozottan bizakodhatunk a 2019-es évvel kapcsolatban.

Ön tehát optimista az idei esztendő alakulásával kapcsolatban?
Amit eddig elmondtam, az alapján a legóvatosabb megfogalmazás szerint is legalább visszafogottan bizakodó álláspontot foglalhatunk el, hiszen ennek feltételeit a gazdaság megteremti. Van azonban másik két oka is a bizakodásomnak. Okosan, a városfejlesztés érdekében hozzá fogunk nyúlni – a kormány által jóváhagyott, általa is indokoltnak tartott –, felvett hiteleinkhez. Nagy volumenű uniós beruházásokat indítunk, illetve folytatunk tavasszal, amelyekről a város lakosságát itt, a Jászkürt Újságban is tájékoztattuk, véleményüket kikértük, sőt támogatásukat bírjuk. Ezek közül emlékeztetőül néhány: a főtér továbbépítése, a buszpályaudvar, a vasútállomás környékének rendezése, a piac megújítása, a Malom kulturális projekt indítása, illetve a bölcsőde átadása, az állatkerti látogatóközpont birtokba vétele. Ezeknek a jelentős beruházásoknak önereje is van, amelyeket részben hitelből biztosítunk, ugyanakkor a város gazdasága a hitel fedezetét, a visszafizetés biztonságát garantálja.

Mi a harmadik oka a bizakodásának?
Ez nem gazdasági természetű, bár mindennek van kapcsolódása a gazdasággal, így a választásoknak is, amire gondoltam. Ebben az évben két választásra kerül sor. A távolabbi az önkormányzati októberben, az európai uniós választás pedig május 23-26 között kerül megrendezésre Európa-szerte, és mivel ebben az időszakban 26-a esik vasárnapra, Magyarországon az eddigi hagyományok alapján valószínűleg erre a napra írja majd ki a köztársasági elnök ezt a fontos eseményt.

Az uniós választások eléggé megfoghatatlanok és a legtöbb embertől távol állnak, ön viszont az idei év három biztató eseménye közé sorolta. Elmondaná miért?
Jó pár évig valóban távolinak és nem is túl fontosnak tűnhetett, hogy mi történik Brüsszelben. Az elmúlt ciklus kisiklása, az illegális migráció kezeletlensége azonban rávilágított, hogy Európa nem csak példaértékű lehet az egész világon, nem csak mindig a folyamatos fejlődést, a jót várhatjuk tőle, de súlyos veszélybe is kerülhet minden eddigi eredményünk. Már eddig is megfizettük az árát ennek a téves politizálásnak. Ezek idáig a tények, amit mindannyian tapasztalhattunk az elmúlt években. Reményeim szerint a józan európai politizálás irányába való elmozdulás jeleit nem csak én látom, hanem ez valóságos, és egyre erősödő európai trend. Kezdetben csak Magyarország és a Visegrádi négyek ismerték fel a normális bevándorlás és az illegális, gáttalan migráció közötti hatalmas különbséget. Azt, hogy csak a szabályozott bevándorlás elfogadható, olyanok betelepülése, akik elfogadják Európa ezeréves hagyományait, viselkedésük az unió alapító értékeinek tiszteletben tartásán alapul. Ma már egyre gyarapodik azon országok száma, ahol a politikusok észrevették, és kezdik képviselni a választópolgárok ilyetén véleményét és elvárásait. Ennek a változásnak pedig a májusi választást követő új összetételű és szemléletű európai uniós vezetés lehet a letéteményese.

Mekkora elmozdulásra számít?
Úgy gondolom, hogy a választások során nem tűnnek el a zöldek, a baloldaliak, a liberálisok – ne is tűnjenek, hiszen szükség van rájuk is –, de a néppárti szempont érvényesüljön, amit az előbb említettem. Senki ne gondolja, hogy ennek nincs hatása Jászberényre, és fölösleges is ezzel a kérdéssel foglalkozni. A mi városunk lakói is szeretnének nyugalomban, békében, biztonságban élni lakóhelyükön, és ha kimozdulnak az országból, ők is szeretnék európaiként jól érezni magukat Madridtól Párizsig, a hagyományait őrző, kulturált Európában mindenütt. Más földrészek lakói, vendégei is érezzék jól magukat kontinensünkön, de ne az európai polgárok rovására.

Ha az uniós választást ennyire fontosnak tartja, az októberi önkormányzati választást is bizonyára az érdeme szerint kezeli.
Úgy gondolom, hogy az októberi választás sokkal inkább rajtunk múlik, és erre a rálátása is nagyobb minden városlakónak. Amit az elmúlt két ciklus kilenc éve alatt polgármesterként a jászberényi közösséggel együtt produkáltunk, az megalapozza a jövőbeni folytatás sikerét. Nem kell szerénytelennek lennünk, számszerűen bizonyítható, hogy Jászberény gazdasága országosan élen járó. Közösségi és kulturális téren pedig épp most láthatta az ország a Jászság Népi Együttes kimagasló teljesítményét. Ha Jászberény és a Jászság így teljesít, szeretnénk, ha ezt a kormány is elismerné a megyei jogú városi címmel, az elkerülő út megépítésével, és bárminek a támogatásával, ami a fejlődéssel, életterünk jobbításával kapcsolatban a hétköznapokban közbejön.

Ez kiváló végszó, de meg kell jegyezni az elkerülő út kapcsán, hogy a Magyar Közlöny legújabb felsorolásából hiányzik …
Mi is észleltük ezt a hiányt, és Pócs János képviselő úrral azon nyomban jeleztük a kormányzati szerveknek. Gulyás Gergely miniszter úr megnyugtatott bennünket, hogy ez a felsorolás a most tervbe vett újabb útépítéseket jelenti, és nem érinti a már eldöntöttek sorsát: azok között pedig szerepel a 32-es út tavasztól kezdődő átépítése, majd azt követően rögtön az elkerülő út befejező szakaszának megépítése.

Vélemény, hozzászólás?