Rangos vendég a testületi ülésen

Rendhagyó módon, szerdai napon tartotta rendes, nyílt testületi ülését Jászapáti Városi Önkormányzat november 21-én, ahol bemutatkozott dr. Berkó Attila, a július 1-ével kinevezett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

A testület nyolc fővel határozatképesen jelent meg az ülésen. Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket és felkérte dr. Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízottat az önkormányzat előtti bemutatkozásra. A dr. Kállai Mária helyére lépő tisztviselő – felvételünk jobb oldalán látható –, 2011 óta a megyei kormányhivatal munkatársa, ahol 2015-től kormánybiztosi kinevezéséig a főigazgatói feladatokat látta el. Elmondta, szeretné továbbvinni a parlamenti képviselővé kinevezett elődje munkáját és a hivatal élén az állampolgárok magas szintű, hatékony szolgálatát végezni, hogy ezzel segítse a megye vállalkozásainak, civil szervezeteinek gyarapodását. Ebben kérte a jól bevált konstruktív partneri támogatást Jászapáti önkormányzatától.

A továbbiakban a polgármester javaslatára a testület megszavazta egy újabb téma felvételét a napirendi pontok sorába.

Két ülés között történt események beszámolóival folytatódott az ülés. Farkas Ferenc többek között beszámolt a Vándorfy honismereti díjak adományozásán való részvételről, testvértelepülések fogadásáról, a forradalmi ünnepségeken való megjelenésről, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásáról. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége a droghelyzetről tartott konferenciát, ahol szakemberek, polgármesterek, rendvédelmi szervek képviselőinek társaságában vett részt a polgármester. Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban pályázat értekezlete volt a hivatal nagytermében november elején. Jászsági közbiztonsági egyeztető fórumot hívott össze a megyei rendőrfőkapitány, ahol a polgármester a várost képviselte. November 9-én, Kunszentmártonban aláírták a települések közötti testvérvárosi megállapodást. A szociális munka napján két alkalommal köszöntötte a polgármester a szférában dolgozókat. A Jászsági Szociális Társulás tartotta soros ülését 20-án, ahol ugyancsak részt vett Jászapáti vezetője. A tájékoztatót a testület tudomásul vette, kérdés nélkül elfogadta.

Kérdések, bejelentések idején Pádár Lászlóné képviselő közvetítette a lakossági kérdést a szelektív hulladékos zsákokra vonatkozóan. Farkas Ferenc válaszában kifejtette, heti rendszerességgel lakásonként egy 120 literes kommunálisedény ürítését vállalja a szolgáltató, illetve a külön gyűjtött zöld- és újrahasznosítható csomagolási hulladék meghatározott idejű szállítását foglalja magában a szerződés. Mindemellett évente egyszeri lomtalanítást tartalmaz a közszolgáltatói díj, ami 2012 óta változatlan összegű. A sárga és zöld zsákok cseréjét szállításkor díjmentesen végzi a szolgáltató.

Borics László képviselő a parkolás megoldására kért javaslatot. Elmondta, hogy a különben is szűkös parkolási lehetőségek mellett a Damjanich úton napokig egy túlméretes szerelvény foglalta el a parkolót. A polgármester válaszában elmondta, hogy mind az Árvai utca, mind a Damjanich utca esetében engedélyes tervekkel rendelkeznek a parkoló megépítésére vonatkozólag, azonban a tervezett termálvízvezeték nyomvonala azon a szakaszon halad el. Természetesen a csővezeték lefektetésével ésszerű kezdeni a rekonstrukciót. A vezetéképítés kivitelezőjének közbeszerzési eljárása a második ütemnél tart jelenleg. A parkoló majd az úttesttel párhuzamosan lesz kialakítva és tíz gépjármű számára lesz elegendő. A fent említett méretes jármű átirányítását már megoldotta a közterület-felügyelet. A helyi rendelet alapján a tehergépjárművek a réparakodó területén parkolhatnak szabályosan.

Az SzMSz rendeletmódosításról fogadtak el javaslatot a továbbiakban a képviselők.

Az előterjesztések sorát a Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló nyitotta, amelyhez Tótin Lóránt ügyvezető igazgató fűzött rövid szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy a beszámoló elsősorban a fő problémákra fókuszál. A nettó árbevételt a tervekhez illeszkedően sikerült minden területen növelni, ennek ellenére a társaságon kívülálló okok miatt a Regio-Kommal történt kompenzálás miatt a cég éves szinten 22 milliós pénzeszköz bevétel kiesést szenved el. A nettó kétszáz milliós árbevételű cégnél ez komoly gondot okoz, ezért kérik a képviselő-testület közvetítői segítségét a tárgyalások során. A beszámoló kitért arra, hogy egyrészt a kompenzálás miatt, másrészt egy régebbi beruházási hitel okán még két-három szűkös esztendő elé néz a vállalat. A dokumentum megoldási javaslatokat is tartalmaz. A polgármester a testület számára röviden összefoglalta a kompenzáció okát, majd biztosította az ügyvezetőt a támogatásáról. Farkas Ferenc kiegészítésképp elmondta, az önkormányzat az úszómedence sátorfedéséhez, a temető fejlesztési céljainak megvalósításához és a teniszpályák kialakításához adóbevételeiből a Városüzemeltető részére anyagi támogatást nyújtott. Az önkormányzat mindemellett kéri a társaság gazdasági tevékenységének optimalizálását például a Jászsági Helyi Termék bolt, vagy a munkaerő tekintetében. A felügyelő bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a testület elfogadta a beszámolót.

Kezelői jog törlése a Jászapáti 4701 és 4705 hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartásból címmel szavaztak a következő pontban a képviselők. A jegyző asszony kiegészítette az írásbeli beszámolót. Tájékoztatott, hogy nevezett külterületi zártkerti ingatlanok állami tulajdonban vannak, jelzáloggal terheltek és az önkormányzatnak nincs szüksége rájuk. Ezért a kezelői jog törlését javasolta a testületnek. amivel a képviselők egyhangúan egyetértettek.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódóan Cselekvési terv elfogadása volt a következő téma, amelyet a Pénzügyi Bizottság egyetértésével elfogadott a testület.

A kiegészítésképp felvett előterjesztést ugyancsak elfogadták a képviselők. A főépítész kifejtette: a tankerület a volt járásbíróság épületében szeretné megvalósítani a szóban forgó épületfejlesztést, amelyhez rendezési terv módosítása szükséges, de kiegészítő környezeti vizsgálat lefolytatására nincs szükség. A partnerségi egyeztetés lezárása miatt újabb testületi ülés összehívása javasolt.
A továbbiakban tíz perc szünetet követően zárt ülés következett, amelyen szolgálati lakás bérbeadásáról, az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról, illetve a Pájer Antal díj odaítéléséről döntöttek.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?