Becsengettek az iskolákba

Több mint ezer diák ült iskolapadba szeptembertől a város oktatási intézményeibe. A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról, újdonságokról, valamint a nyáron lezajlott felújításokról az iskolákat kérdeztük.

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szeptembertől 378 diákkal 21 tanulócsoportot indít a tanévben. Ebből 8 felső tagozatos, 11 alsó tagozatos, vagyis iskolaotthonos, ami azt jelenti, hogy tanítási órák (elsősorban készségtárgyak) délután is vannak, valamint szabadidős tevékenység is van délelőtt. Ezenfelül indult még 2 tanulócsoport eltérő tantervű osztállyal. Erről tájékoztatta lapunkat Tavasz Ferenc az intézmény igazgatója, majd a felső tagozatos osztályokról informált. A felső tagozaton nívócsoportos oktatás zajlik, így a képességek alapján matematika, magyar, és idegen nyelv tantárgyakból csoportos bontás történt. A tanári karban nem volt változás, az előző évhez hasonlóan ugyanannyi nevelővel indult az év. Nyáron a szokásos karbantartási munkák zajlottak.

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 173 tanulóval kezdte meg az idei tanévet. Kocsisné Birkás Magdolna iskolatitkár elmondta, hogy a létszámok tükrében csökkenés tapasztalható. Az alsó tagozatban hat osztály, felső tagozatban pedig 4 osztály indult. – Az intézmény idei célkitűzése az élményalapú oktatás, mely egy új komplex alapprogram keretén belül valósul meg – erről már Kalmár Istvánné igazgató asszonnyal beszélgettünk. A folytatásban azt is elmondta, hogy a program része a csoportos és egyéni feladatok megoldása, ami a tananyagtól eltér, ugyanakkor fejleszti a logikai készséget, a testi-, lelki egészséget és egyéb fontos kompetenciákat. Az igazgató asszony szerint a programra azért van szükség, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is megszeressék az oktatás kötelékét, illetve nagyobb bizalommal forduljanak a tanárok felé. A nyári szünet alatt több fejlesztés is megvalósult, korszerűsítették a fűtésrendszert, elvégezték a tisztasági festéseket és kicserélték a titkárság informatikai rendszerét. Emellett folyamatban van kerítésfestés, ami hamarosan befejeződik, illetve tervben van a tető felújítása is, ami eddig szakember hiányában nem kezdődött el.

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium 3 új osztállyal bővült. A nyolc osztályos képzésre húsz tanuló jelentkezett, a nyelvi előkészítőre szintén húsz diák iratozott be, és a 4 éves képzésre is húszan jelentkeztek – tudtuk meg Mészárosné Drizner Rita intézményvezetőtől. Összesen a gimnáziumi egységben 13 osztályban 267 diák tanul szeptembertől. A szakképző intézményegységben vendéglátóipari, asztalos, eladó, cukrász, szakács, ipari gépész és mezőgazdasági gépész szakirányra jelentkeztek, mely összesen 102 beiratkozót jelent. Érettségire épülő mezőgazdasági technikus képzés 21 fiatallal indul. Tehát a szakképzőben 13 osztály rajtolt 280 tanulóval. Míg a nyári szünet a diákoknak a pihenésről szólt, addig az iskolában nem álltak meg a munkálatok és több felújítás történt. Új szervergép beszerzése és beépítése is megvalósult, valamint klimatizálták a szerverszobát az intézményben. A tornacsarnokban a fűtőtesteket lejjebb engedték, ezzel a terem hőmérsékletének növelését szeretnék elérni a téli hónapokban. A szakképző intézményben nyílászárókat javítottak, a tetőteret lambériázták, és a kültéri burkolat helyreállítását végezték el, valamint átfestették a kerítéseket. A kollégiumban sor került a hideg-meleg vizes ellátás rekonstrukciójára, illetve a gimnáziumban tisztasági festések is megvalósultak, hogy szeptembertől tisztább, szinvonalasabb környezetben kezdődjön a tanév.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?