Tanévkezdés a középiskolákban

Szeptembertől ismét becsengetnek a gimnáziumokba és szakközépiskolákba. A nyári szünet sok esetben csak a diákoknak jelentette a pihenést, az intézményekben felújítások és eszközbeszerzések zajlottak. Városunk középiskoláit kérdeztük a tanévkezdéssel kapcsolatos információkról. Kapcsolódó írásunkban az általános iskolákat is sorra vesszük.

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban a 2018-2019-es tanévben harmincegy fővel egy kilencedikes osztályt indítanak. A diákok nyelvi és matematika készségeit további csoportok létrehozásával fejlesztik majd. A versenyszerűen sportoló diákok sporttevékenységét a köznevelési típusú sportiskolai rendszerben való részvétel lehetőségével támogatják. Az intézményben a szakos ellátottság 100 %-os, a hiányzó szakokat óraadók bevonásával igyekeznek pótolni. Az eszközbeszerzések során két tanterem bútorzatát cserélték le, valamint a fizika-kémia szaktanterem berendezését is sikerült egy pályázatnak köszönhetően beszerezni. A digitális környezet fejlesztéséhez idéntől 60 tanulói tablet, 43 tanári laptop, valamint LOGI Starter és LEGO Robot eszközcsomagok is hozzájárulnak.

A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Középiskola, Általános Iskola és Gimnázium 9. évfolyamában egy osztály működik, melyben ettől a tanévtől huszonöt diák kezdheti meg tanulmányait. Jelenleg kilencvenhárom gimnazista tanuló jár az intézménybe, a pedagógusi ellátottság pedig 100%-os. Idén nyáron az intézményen belül kisebb beruházások valósultak meg, melyek főként a termek általános karbantartását és korszerűsítését célozták meg, továbbá a gimnáziumépület tetejének javítására is sor került.

A Terplán Zénó Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskolában a 2018/2019-es tanévben három osztályt indítanak a nyelvi előkészítős képzés mellett az alábbi ágazatokban: közlekedés, szállítmányozás és logisztika, közgazdaság, informatika és közlekedésgépész. A 9. évfolyam több mint száz tanulója mellett a kétéves esti érettségi, OKJ-s képzések és a vállalkozási mérlegképes könyvelő osztályok bővítik képzési palettájukat. A nyár folyamán az intézményben az időszakos karbantartási munkák kerültek elvégzésre.

A Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, Antics István kérésünkre elmondta, hogy idén is a megszokottak szerint négy osztályt indítanak harminc fő feletti létszámmal: egyet ötödiktől, valamint négy további, fakultatív jellegű osztályt, ahol emelt óraszámban tanulhatnak nyelveket, matematikát, informatikát, kémiát és biológiát a diákok. A nyári szünidő alatt befejeződtek a még januárban elkezdett, Európai Uniós támogatásból megvalósuló korszerűsítések, melyeknek köszönhetően a gimnázium teljes elektromos hálózata felújításra került. A Tankerületi Központ által benyújtott pályázat eredményeképpen szeptembertől LED panelek helyettesítik a korábbi fényforrásokat, optikai kábeles internetrendszert használhatnak, és a folyosókon lévő teljes kamera és riasztórendszer kiépítése is megtörtént. A diákok új iskolabútorokat vehetnek birtokba, továbbá a fizika és kémiai kísérleti eszközállomány is bővült.

A Jászberényi Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézményének belseje a nyári szünet folyamán megújult, miként a kollégiumi épületrész villamoshálózata is. A középiskola idén 900 diákot fogad. A kilencedik évfolyamos, szakgimnáziumi osztályokban villamosipari, elektronikai, informatikai és ügyvitel ismeretekre lehet szert tenni. Az általános tantervű gimnáziumi képzésben lehetőség van fakultatív órakeretben közbiztonsági és katonai ágazatban tanulni. Érettségi utáni szakképzésben automatikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, informatikai rendszerüzemeltető, háztartási gépszerviz szaktechnikus, vagy irodai titkár képesítést szerezhetnek a diákok. Az intézményben szeptembertől öt új pedagógus kezdi meg a munkát, így az iskolában dolgozók száma 100 fölé emelkedett. A vezetői struktúrában is változás történt: az igazgatói posztot Halász Péter tölti be szeptember 1-től, Magyar Gézáné és Bencsik Ferenc igazgatóhelyettesek mellett pedig Hajdu János az újonnan megválasztott igazgatóhelyettes, aki a kollégiummal és a hitélettel kapcsolatos feladatokat látja el. A 2018/2019-es tanév fontos a középiskola életében: a Jászságban immáron ötven éve zajlik itt magas szintű szakképzés, maga az iskola pedig 60. évfordulóját ünnepli.

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ebben a tanévben 31 osztályt indít. Felnőttoktatás 6 osztályban folyik, szakács, cukrász, eladó és hegesztő szakmában, valamint érettségire felkészítő levelező évfolyamokon. Szeptemberben 15 szakközépiskolai képzésben kezdik meg tanulmányaikat a diákok. Az intézmény által oktatott szakmák közül számos hiányszakmának számít a megyében – asztalos, autószerelő, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész, villanyszerelő, kőműves, pék, pincér, szakács, cukrász –, így az ezekre beiskolázott tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A hátrányos helyzetű diákok számára az Útravaló Ösztöndíjprogram áll rendelkezésre. A lemorzsolódás csökkentése céljából a tagintézmény egy nyertes pályázatnak köszönhetően részt vesz a GINOP 6.2.3 projektben. A projekt keretein belül közösségi tér kerül kialakításra modern eszközökkel felszerelve, továbbá SMART school tanteremmel, hegesztő szimulátorral, gépjármű diagnosztikai rendszerrel, új gyalupadokkal, fizikai kísérletező és demonstráló készletekkel, televízió és CD magnókkal bővült az intézmény eszköztára. A felújítások során fedett kerékpártároló beszerzésére, tantermek általános karbantartására, új bútorok elhelyezésére és LCD televíziók beszerelésére is sor került. A közismereti tárgyakhoz szemléltető eszközöket, valamint szakmai eszközöket is vásárolt az intézmény minden szakmacsoportra kiterjedően.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?