Lakossági fórum

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése alapján elindult a város településrendezési tervének módosítása geotermikus erőmű létesítésének érdekében.

A tervezett erőmű a 0611/15 hrsz-ú ingatlanon valósulna meg. Az ingatlan jelenleg a Keü építési övezetbe tartozik. Ez a célnak nem felel meg, ezért az érintett ingatlant Gipe ( ipari ) építési övezetbe kívánjuk sorolni.

Annak érdekében, hogy mindenki megismerhesse a módosítással érintett területet, lakossági fórumot szervezünk, ahol tájékoztatást adunk a módosítás tartalmáról. A dokumentáció elérhető a város honlapján, a város/városfejlesztési dokumentumok/3.rendezési terv/CEGE címszó alatt.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Időpont: 2018. július 31. 17 óra.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

A módosítással kapcsolatban az érintettek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, amelyeket 2018. augusztus 08-ig kérünk írásban eljuttatni Alvári Csaba főépítésznek címezve, a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy elektronikusan az alvari.csaba@jaszbereny.hu címre.

Jászberény, 2018. július 12.

Szabó Tamás
polgármester

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?