Problémák és megoldások

Június 27-én tartotta Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülését, melyen tíz képviselő volt jelen.

Szabó Tamás polgármester köszöntött minden témában vagy általános érdeklődési szinten érintett megjelentet majd határozatképes létszámban megnyitotta az ülést. A két napirendi pontból álló javaslatot tíz igen mellett elfogadta a testület.

Első napirendi pont az előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítésére és ennek érdekében a Térségi hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására című javaslat volt.

Szabó Tamás szóbeli kiegészítésében hozzátette, egy olyan anyagról van szó, melyet a tavalyi évben már megtárgyalt a testület, akkor, amikor valóban elindultak azok az egyeztetések és lépések, melyek 2018. június elsejétől egy integrált hulladékgazdálkodási szervezet felállítását tennék lehetővé. Menetközben az év során olyan változások, jogszabályi akadályok adódtak, melyek azt kívánják, hogy a Regio-Kom Kft. ezeket az anyagokat átvizsgálja, átalakítsa.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi anyag már a leegyeztetett formátumot tartalmazza. Szabó Tamás hangsúlyozta, nem állítja, hogy újra találkoznak majd ezzel a témával, de tisztában kell lennünk azzal, hogy egy komoly ellátási szektorról van szó. Kérésében megfogalmazta, hogy ilyen formában fogadja el a dokumentumokat a társulás és a testület, mely tíz igen szavazattal meg is történt.

Második napirendi pontként az előterjesztés a JSE Jégkorong Szakosztály által a Jégcsarnokon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételéről szóló határozat hatályon kívül helyezésre és a jászberényi 6027/2 helyrajziszámú, természetben Jászberény, Líceum út. 2. szám alatti ingatlan jelzáloggal történő megterhelésére elnevezésű javaslat következett.

Szabó Tamás szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a testületet, hogy egy márciusban hozott határozat visszavonásáról kell döntést hozniuk, mely megállapodás a JSE és az önkormányzat között jött létre. A határozat szerint a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonba vette volna a Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya által megvalósított tárgyi eszköz beruházás során létesült szociális épületrészt. A JSE Jégkorong Szakosztálya azonban ezt a tárgyi eszköz beruházást a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési programja keretében valósította meg. Ehhez a programhoz a sportszervezet 68.436.139 Ft összegű támogatást vett igénybe. A JSE tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a tárgyi eszköz beruházást finanszírozó TAO pályázat elszámolása jelenleg folyamatban van, így annak lezárása és a támogatási összeg kiutalása érdekében a JSE-nek igazolnia kell a tárgyi eszköz beruházásból keletkezett vagyon tulajdonjogát. A JSE továbbá az önkormányzat hozzájárulását is kérte az igénybevett 68.436.139 Ft összegű adókedvezmény erejéig az állam javára 15 év időtartamra az ingatlannyilvántartásba történő jelzálogjog bejegyzéshez.

Szabó Tamás kérte a testületet, hogy vonják vissza korábbi döntésüket, valamint járuljanak hozzá a jelzálogjog bejegyzéséhez az igénybe vett adókedvezmény mértékéig, de hozzátette, hogy természetesen az ügyet ezzel nem tekinti lezártnak. A testület mindkét javaslatot tíz igen mellett elfogadta.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?