A természet csodái

Hat ország diákjai és pedagógusai kapcsolódtak be abba az uniós Erasmus + projektbe, melynek célja a természettudományos tárgyak élményalapú megismertetése. A projekt záró konferenciájára csütörtök délelőtti kezdettel a Gróf Apponyi Albert iskolában került sor.

Az eseményen jelen voltak a hat partneriskola képviselői, így Izland, Lengyelország, Erdély, Németország, Katalónia pedagógusai, és a vendéglátó magyarok, akik az iskola tanulóinak előadásában kedves zenés műsorral is kedveskedtek a külföldieknek. Az esemény nyitóbeszédére Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét kérték fel a szervezők. A politikus köszönetét és gratulációját fejezte ki a sok munkaórát áldozó projektben tevékenykedőknek. Elmondta, hogy a kormány támogatásának köszönhetően a Jászság 32 millió forinttal gyarapodott a program révén, ám a valódi érték nem ez, hanem a tudás, az a fajta új szemlélet, amit a kezdeményezés megvalósít. Sikerült elérni, hogy a gyerekek az internet világából kilépve saját tapasztalataik alapján bővítsék ismereteiket, elmélyedjenek a természet csodáiban, felfedezzék a vidék szépségét. Hat ország természeti adottságaiba, kultúrájába kóstolhattak bele a résztvevő fiatalok, akik már tudják, az élet szép! – zárta szavait Pócs János.

Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatóhelyettese a három évet átölelő projekt kapcsán az Apponyis pedagógusok innovatív szellemiségét méltatta. Hangsúlyozta, hogy ők megtalálták a lehetőségeket és éltek is velük. A természettudományos tárgyak megszerettetése Európa-szerte kihívást jelent. Az Erasmus nyújtotta lehetőségek segítenek felkelteni a gyermekek érdeklődését, megkönnyítik a tudás elsajátítását, melyből majd a jövő számára értékes munkaerő születhet. Az oktatásalapú képzés és az élménypedagógia a program két alappillére. Az innováció az együttműködésen alapul, amely térben és időben is kiterjed. A diákok és tanárok közötti együttműködés során sikerült feltérképezni a résztvevő hat ország természetrajzát, kultúráját miközben életre szóló élményeket szereztek. A cél sokszor maga az út, amely ebben az esetben mindenképp sikerre visz.

A konferencia szakmai részét Koczka Tibor iskolaigazgató nyitotta meg. Felhívta a figyelmet a természettudományos tantárgyak oktatásának hiányosságaira. Az alapok problémái a felsőoktatásra is kihatnak. A mérnökhiányból fakadóan ma Európa nem tudja felvenni a gazdasági versenyt az USA-val, Japánnal, de Kínával sem. Hiányzik az együttműködési integráció, a kutatáson, tapasztalatszerzésen alapuló képzés. A projekt ezt a problémát hivatott áthidalni.

Szőnyi Háfra Edina, az iskola pedagógusa, vetített fotókon mutatta be az elmúlt három év legemlékezetesebb pillanatait. Az első felvételek 2015 decemberében készültek a négyszállási Sasközpontban. Innen stílszerűen messzire szárnyaltak a program résztvevői nemcsak gondolatban, de a valóságban is. Hajóztak Izland hűvös vizein, megcsodálták Katalónia nap perzselte városait és természeti szépségeit, Poznan meseszerű épületeit, tapasztalatokat szereztek a német Alexander Schuleban, és éppen előző nap éjjel érkeztek haza a csodálatos természeti szépségű Gyimesfelsőlokról. A fotókon megörökített lelkes munka, az érdeklődő arcok, csillogó szemek, a vidámság és a természeti valamint épített szépségek többet mondtak minden szónál a projekt létjogosultságát illetően.

Puskás Aurél a program feladatait, céljait mutatta be előadásában. Ismertette, hogy a projekt a madarak élővilágán keresztül hivatott közelebb vinni a fiatalokat a természethez. Minden ország választott egy megfigyelt madárfajt. A magyarok a sast, mely itt a Jászságban szép számmal él. A program elsősorban a tanuló saját kíváncsiságán alapul, felfedeztet, kérdések felvetésére, megoldások kidolgozására ösztönöz. A konferencia az egyes résztvevő intézmények küldötteinek beszámolóival folytatódott: az iskolák képviselői elmondták pozitív tapasztalataikat, saját szemszögükből értékelték a projektet.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?