A rejtőzködő festő

Nagyon keveset tudunk Sashegyi Kálmán festőművész életéről, művészetéről is csak képei vallanak. A hónap műtárgya sorozat májusi előadói révén az alkotóról új ismeretekhez juthattak a képzőművészet barátai a Szikra Galériában.

Nem volt könnyű dolga Bartos Kinga festőművésznek, akit a sorozat szervezője, Szikra István felkért, hogy Sashegyi Kálmánnal kapcsolatos előadást tartson, mely keretében a hónap műtárgyának kiválasztott, Piac című festményéről is beszél.

Jászkiséri születése okán, a jászsági festők között is számon tartott művészről alig-alig található információ, nagyon hiányosak és szűkszavúak az írások, szócikkek, melyek róla fellelhetők. Több helyen az internet Vitéz Sashegyiként jegyzi, – de a vitézi cím kivételes kiváltság volt a maga idejében és csak adományozás révén lehetett hozzájutni, – egészen bizonyos, hogy ilyet nem birtokolt. Néhány festménye szignójában is megjelent a V betű, ami valójában a „Vodicai” jelzőt takarja, de arról, hogy ez miként kapcsolódik Sashegyi Kálmánhoz, nincs adat. Vodica, – mely vizecskét jelent –, egyébként egy Baja közelében található Mária kegyhely, mely a Bácska népének búcsújáró helye, ahol szerb és magyar szent források is találhatók. A V, mint Vodicai jelentésére bizonyíték, hogy így szerepel néhány korabeli kiállítási katalógusban is.

Ezekben a katalógusokban szereplő, kiállított alkotásainak címeiből következtetni lehet témaválasztásaira. Ez széles skálán mozgott. Szerepel közötte csendélet, tájkép, életkép, de portré és enteriőr is megjelenik.

Több tárlaton is szerepel, és az akkori kritika azon festők közé sorolta őt, aki „a tehetségesebbek közül való, akinek a munkája alkalmas arra, hogy megállítsa a figyelmes szemlélőt.” Alkotói pályája olyan időszakra esett, a századforduló és a XX. század első évtizedeiben, mikor több stílusirányzat is jelen volt egymással párhuzamosan Európában és Magyarországon is. Vonzódott az impresszionista irány felé, nyilván nagybányai tartózkodása is hatással volt rá. Bár ismert festményei (Bartos Kinga szerint) közelebb állnak a realisztikusabb, naturalisztikusabb ábrázolási módhoz, felfedezhetjük bennük az impresszionisztikus jegyeket is, ahogyan a hónap műtárgyának választott Piac című képen is, mely témájához a nép életéből inspirálódott. Az életkép készítésének körülményei és időpontja nem ismert.

A festmény középpontjában látható a fő téma, a piac jelenete, – melyet az ég és a föld keretez, – de elsősorban a színes ernyők azok, amik utalnak a piac jellegére, mivel az apró részletek kidolgozását mellőzte. Ez egy sokszereplős festmény, de csak két alak jelenik meg teljes valójában, ellentétet képezve egymással. Az alkotás középtáján található oszlop teteje megkapja tekintetünket, – ahogy a világos színű felhős háttér kiemeli sötét színét, – és az oszlop két lábán levezeti a szemet a festmény fő mondanivalójához. Ez a megoldás tudatos lehet a festőnél, ahogyan a néző figyelmét a mondanivaló lényegére vezeti. Az alkotó nagyon festőien ragadta meg és adja át, közvetíti azt a falusi hangulatot, amit ábrázol a kép.

A festmény tisztítását és javítását Bartos Kinga végezte, ezért szó esett erről a folyamatról is. Az alkotás „hátrányos helyzetű” mert kartonra készült, mely rétegei felváltak és ott teljesen hiányoztak a sarkai, melyet pótolni kellett. Több sérülést és szennyeződést is helyre kellett hozni, a végeredményt pedig láthatta a közönség.

Örvendetes, hogy Sashegyi Kálmán bekerült a hónap műtárgya sorozatba, hiszen így kicsit fókuszba került személye, munkássága és így több emberhez eljuthatott az ő lénye.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?