Nemzetmegtartó hagyomány

Április 7-én, szombaton a Nagyboldogasszony Főtemplomban tartott mise keretében szentelte fel Szántó József főapát a Jászberényi Hagyományőrző Együttes zászlaját. A zászlóanya megtisztelő feladatát Pócs Jánosné Katalin asszony vállalta.

A Kocsán László és Kuli Orsolya vezetésével húsz éve alapított kiválóan minősült, megyei művészeti díjas Jászberényi Hagyományőrző Együttes tagjai hitvallásukhoz méltó helyszínt választottak zászlajuk felszenteléséhez. Az együttes tevékenységével, a magyar tánc és népi hagyomány megőrzésével, továbbadásával, közvetítésével az egyik legnemesebb cselekedetet műveli kultúránk megtartása érdekében. A magyarok Nagyasszonyának szentelt jászsági főtemplom boltívei alatt az együttes közvetítésében felcsendülő népi egyházi énekek és a csoport tevékenységét méltató szónoklatok igazán magasztossá tették a jeles ünnepet.

Édesanyának lenni a legszebb hivatás és én boldogan vállaltam, hogy édesanyaként családomba fogadhatom a Jászberényi Hagyományőrző Együttes jász asszonyok keze nyomán gyönyörűen hímzett lobogóját – mondta Pócsné Katalin asszony köszöntőjében. Ez a zászló jelképezi mindazt a nemes munkát, melyet a Kocsán László vezette együttes az elmúlt évek alatt véghezvitt. Műsoraikat nézve eszünkbe jutnak őseink, akik élete általuk újra megelevenedik, látjuk szépséges viseletüket, táncaikat, hallhatjuk énekeiket, részesei lehetünk múltunk szokásainak. Öröm, hogy ezt a tudást gyermekeink is megöröklik az együttes munkája nyomán. A beszéd záróaktusaként a zászlóanya emlékszalagot kötött a lobogóra.

Szabó Tamás polgármester a város közössége nevében köszöntötte az együttest és tűzött emlékszalagot a zászlóra. Hangsúlyozta, hogy a hagyományőrzők évszázados szokásokat örökítenek tovább, mely nagyon fontos feladat kultúránk megtartása érdekében. Kiemelte, hogy városunkban a hagyományőrzés a mindennapi élet része, melyben minden generáció tevékenyen jelen van.

Dr. Kertész Ottó a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke szintén az ifjú generáció hagyományőrzésben elfoglalt szerepére fókuszált beszédében. Elmondta, hogy míg a felnőttek itt a templomban részesei a hagyományainkhoz kapcsolódó jeles eseménynek, addig a táncosok Víz utcai székházában éppen ezekben az órákban vette kezdetét a kétnapos Jászsági Ifjúsági Szólótánc Fesztivál, ahol közel száz gyermek mutatja meg őseinktől ránk hagyományozott tánctudását. Az elnök szintén emlékszalag feltűzésével tette emlékezetessé az eseményt.

A zászlót Szántó József főapát szentelte fel, aki beszédében a hagyományt, mint Mária országának nemzetmegtartó szerepét hangsúlyozta.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?