Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj

A Város Napja előestéjén a díszünnepség keretében Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díjjal jutalmazták a kiemelkedő közösségi munkát végző polgártársainkat.

Dr. Kertész Ottó több évtizede elismert és fontos szereplője a város kulturális életének. A Lehel Vezér Gimnázium tanulójaként, az iskolarádió számára készített riportjaival mutatkozott be. Tevékeny tagja volt a Déryné Művelődési Központ Ifjúsági Klubjának.

1997-ben vállalta el a Jászsági Évkönyv Alapítvány Kuratóriumi elnöki teendőit, melyet azóta folyamatosan ellát. Az utóbbi 20 év könyvbemutatóit – legtöbbször Jászberényben, az Országos Levéltárban, és szerte a Jászságban – rendre ő vezette. Sajátos humorával és közvetlenségével nagyban hozzájárult a kiadvány népszerűsítéséhez. Többször maga is írt az évkönyvbe, szerzőket ajánlott, kuratóriumi elnöki teendőit önkéntesként látja el. Mindemellett hosszú évek óta elnöke a Folklór Kulturális Közalapítványnak.

Kugler Erika 1989-ben szerezte első diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. 1997-ben kiváló minősítéssel végzett a nyíregyházi Besenyei György Tanárképző Főiskolán. 2004. július 15-én egyetemi diplomát szerzett a Magyar Iparművészeti Egyetem Tanárképzőjében kiegészítő levelező tagozaton, vizuális és környezetkultúra tanár szakán. 2011. július 21-én az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán a Neveléstudomány/Neveléselmélet doktori képzés követelményeit is teljesítette.

2000. januárjától aktív tagja a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium tantestületének, s szinte ugyanezen időponttól vesz részt a főiskolai hallgatók gyakorlati és módszertani képzésében. Széleskörű pedagógiai tevékenységének kiemelt területe a tehetséggondozás.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?