Jászberény Város Díszpolgára

Faragó László Jászberényben született, elemi iskoláit és a középiskoláit is itt végezte. A Lehel Vezér Gimnázium diákjaként még tagja lehetett az 1928-ban alakult 861. sz. József nádor cserkészcsapatnak.

Az egyik legszebb, de talán legnehezebb hivatást, a tanítást választotta életpályául. 1951-től az egri tanárképző főiskolán tanult, ahol tanári oklevelet szerzett. Mint matematika-fizika szakos tanár hosszú éveken keresztül pallérozta a nebulók elméjét Jászszentandráson, Portelken, majd Jászberényben az egykori Fiú Iskolában és a Gyakorló Iskolában.

Az iskolai munka mellett mindig fontos volt számára a természet, amelynek szépségeit éveken át kutatta tanítványaival együtt. Elnyűhetetlen és sok kilométeres túrabakancsával az elmúlt évekig fáradhatatlanul rótta Magyarország tájait. Sokat tett a jászberényi születésű bükki polihisztor, Vásárhelyi István életműve és példája megismertetéséért. A Bánhorvátitól Egerig tartó 80 km-es emlékutat sok hagyományőrző az ő vezetésével tette meg. Javaslatára a jászsági gyerekek nagyvisnyói tábora is Vásárhelyi István nevét viseli.

2012-ben 25. alkalommal is ő szervezte meg a Jászberény és Nagykáta határában a Hajta-túrát, amelyen a Magyar Természetbarát Szövetség sok ezer tagja vett részt.

Faragó László másik nagy szerelme a fényképezés. A fotózással még gimnazista korában ismerkedett meg, édesapja Agfa gépével készítette az első felvételeket. Tanári pályafutása során sem hagyta el hobbiját, sőt, a gyerekeket is megbabonázta e szép foglalatossággal. Számos fotószakkört vezetett az általános iskolákban.

1985-től szervezett önálló kiállításokat, melyek témájaként elsősorban a természet és az épített örökség alkotásai szerepeltek. Sok évtizedes tevékenysége során több felvétele jelent meg újságokban, könyvekben, képeslapokon, sőt önálló album kiadására is lehetősége nyílt.

A Jász Múzeummal való kapcsolata több mind fél évszázados. 2007-2017-ig a Berényi Kármentő városvédő lap szerkesztési munkálatait is végezte. Az 1994-ben megalakult Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány kuratóriumának a tagja, és fotós közreműködője az alapítvány könyvsorozatainak és a Redemptio című honismereti lapjának.

Faragó László elkötelezett munkáját Jászberény városa 1992-ben Pro Urbe díjjal, az Apponyi Albert Alapítvány pedig 2010-ben Jászberény Város Kultúrájáért Díjjal ismerte el.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?