A jász identitás legkiválóbb őrzői

Hetedik éve hagyomány, hogy április 3-án Jászberény megünnepli a Város Napját felvonulással, számos programmal, majd az esti városnapi díszünnepség keretében a polgármester elismeréssel jutalmazza a Jászberényért kiemelten magas színvonalon tevékenykedő polgárait. Kedden este a Lehel Film- Színházban került sor a jeles eseményre, ahol a kitüntetettek átvették a díszpolgári címet, a Jászberény Városért – Pro Urbe Érdemérmet, a Jászberény Város Mecénása elismerést, valamint a szakmai díjakat.

A fanfár hangjára bevonuló elöljárókat – Szabó Tamás polgármestert, Hajnal-Nagy Gábor és Szatmári Antalné alpolgármestereket, illetve Gottdiener Lajos jegyzőt – a műsorvezető, Erdei Gábor köszöntötte. Kiemelten üdvözölte Pócs János országgyűlési képviselőt, Kállai Márta kormánymegbízott asszonyt, Piroska Miklóst, a megyei közgyűlés alelnökét, Borbás Ferenc jászkun főkapitányt, a kitüntetetteket és családtagjaikat. A hagyományok szerint Hortiné dr. Bathó Edit a jászkapitány és felesége társaságában hozta el jász összetartozásunk jelképét, a Jászkürtöt, hogy a ceremónia idejére átadja polgármesterünknek megőrzésre. Az emelkedett pillanatokat a Lehel Vezér Férfikar közreműködésével előadott Himnusz és Jász himnusz tette még meghittebbé. A kórus huszárnótákból összeállított dalcsokra s a műsorvezető Kossuth Jászberényben írt hadijelentéséből felolvasott sorai idézték fel a 170 évvel ezelőtti dicső szabadságharcos eseményeket, melynek emléke előtt tiszteleg a Város Napja.

Szintén az ünnepség tradíciójához tartozik, hogy az előző év díjazottai közül kérik fel az esemény szónokát. Idén Telek Bélát, városunk díszpolgárát érte a megtisztelő feladat, hogy beszédével alátámassza a jász identitás legkiválóbb őrzőinek, tevékeny munkásainak kitüntetésre jogosultságát. A szónoklat összefoglalta jász öntudatunk mibenlétét, büszkeségünket az évszázadok folyamán elért gazdasági, kulturális, sport, közoktatási sikereinkre, hagyománytiszteletünkre, magyarságunkra, önmegtartó képességeinkre, keresztényi múltunkra, jelenünkre és jövőbe vetett hitünkre. (Telek Béla beszédét a 3. oldalon közöljük – a szerk.).

A kitüntetések adományozásának sorát a díszpolgári cím átadása nyitotta, melyet idén a közösségépítés, az értékmentés és a hagyományőrzés terén végzett több évtizedes elkötelezett, példaértékű munkássága elismeréseként, a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen Faragó László nyugdíjas tanár, fotográfusnak adott át Szabó Tamás polgármester.

„1992-ben, az augusztus 20-i ünnepség alkalmával adták át részemre az akkor alapított Pro Urbe díjat. Nem gondoltam, hogy 26 év elteltével arra szólíttatok, hogy városunk legmagasabb elismerését, a díszpolgári címet átvegyem. Sajnos a korom már nem engedi meg, hogy újabb produktumokkal erősítsem ezt az elismerést, így hát csak annyit mondok, hogy nagyon köszönöm és büszkén viselem a kitüntetést.” – fogalmazott köszönőbeszédében a kitüntetett, aki mint elárulta éppen természetfotózás közben kapta a telefonhívást fenti gondolatainak megfogalmazására.

Dr. Molnár-Lombár László villamosmérnök méltatásához készült kisfilmet tekinthettük meg a következőkben, aki Jászberény városában kifejtett fejlesztő tevékenysége, a műszaki kultúra megismertetése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként Pro Urbe emlékéremben részesült. A kitüntetett hajlott korára tekintettel nem tudott részt venni az ünnepségen, így a díjat egy későbbi időpontban veszi majd át.

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői Díjat adományozott eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda vezetőjének Bódisné Görbe Krisztinának.

A Sipos Orbán kulturális és művészeti díjat idén ketten vehették át a városnapi ünnepségen. A kuratóriumban kifejtett eredményes, magas színvonalú tevékenysége elismeréseként a Jászsági Évkönyv Alapítvány és a Folklór Kulturális Közalapítvány elnökének, Dr. Kertész Ottónak, valamint magas színvonalú művészetpedagógiai és művészeti munkásságának, illetve tehetséggondozó tevékenységének elismeréseként Kugler Erika vizuális és környezetkultúra szakos tanárnak ítélte oda városunk önkormányzata a kitüntetést.

A Zirzen Janka közoktatási díjak átadására került sor a továbbiakban, mely kitüntetésre három polgár és egy intézmény volt érdemes ez évben. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, eredményes, magas színvonalon végzett sikeres és tartalmas szakmai, vezetői és pedagógiai tevékenysége elismeréseként Zirzen Janka közoktatási díjat adományozott Kunné Darók Anikó óvodapedagógus részére. A díj átvétele mellett a kitüntetett még egy kellemes eseménynek örülhetett, hiszen a színpadon lánya, Kun Dóra dalos gitárjátékkal emelte a műsor fényét.
A zenetanítás, a zenekultúra közvetítése, a tehetséggondozás és a közösségépítés terén végzett kiemelkedően magas színvonalú tevékenysége elismeréseként az önkormányzat ugyancsak Zirzen Janka közoktatási díjat adományozott a 60 éves Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola részére. A díjat Farkasné Szőke Tünde igazgató asszony vette át.

Szabó László tagintézmény-vezető, tanár, magas színvonalú pedagógiai munkája és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként vette át a közoktatási díjat Szabó Tamás polgármestertől.
Tóthné Oláh Szeréna igazgató helyettes, német nyelvszakos tanár részére eredményes nyelvtanári és vezetői tevékenysége elismeréseként ítélte oda az elismerést a képviselő- testület.

A következő percekben Jászberény város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjainak átadása következett, melyet három kiváló szakember vehetett át. Magas színvonalú szakmai tevékenysége, a betegekkel való példaértékű emberi magatartása elismeréseként, Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat kapott Dr. Da Rocháné Hunyadi Anna Mária orvos asszisztens. Dr. Rápolti-Nagy Katalin bőrgyógyász főorvos részére kiemelkedő színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismeréseként adományozta a testület az egészségügyi díjat. Magas színvonalú szakmai tevékenysége, lelkiismeretes, átlag feletti empatikus munkavégzése elismeréseként Magyari Ildikó ápolási osztályvezető részére ugyancsak Árpád-házi Szent Erzsébet díjat adományozott az önkormányzat.

A Berényi Színjátékos Társaság alapítójának, Kormos Lászlónak előadásában hallgattuk meg Gál Éva Emese Szülőváros című versét a Gerevich Aladár Sportdíjak átadója előtt.

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredményes sporttudósítói, labdarúgó játékvezetői és sporttörténetet feldolgozó tevékenysége elismeréseként Gerevich Aladár Sport Díjat adományozott Hoffer Andrásnak, a Jászberényi labdarúgás krónikásának, illetve magas színvonalú edzői tevékenysége elismeréseként Belovai József rövidpályás gyorskorcsolya edzőnek.
A képviselő-testület átlag feletti hivatástudattal, a fogyatékkal élő emberek érdekében kifejtett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként Szent Klára szociális munka díjat adományozott Csikós József, a Jászsági Támogató Szolgálat személyi szállítója részére.

Jászberény Város Rendészeti díjában ketten részesültek. Faragó Zsolt címzetes rendőr törzszászlós kiemelkedő szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként, valamint Kalla Károly címzetes tűzoltó törzsőrmester példamutató munkavégzése jutalmaként vették át kitüntetéseiket a polgármestertől.

Jászberény Város Mecénási díját Jászberény és a Jászság jó hírneve megismertetésének érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint Jászberény város fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentős anyagi támogatások elismeréseként Ilonka Boldizsár, a Sütőház Kft. nyugalmazott ügyvezetője vette át.

Az ünnepi műsort a Lehel Vezér Férfikar produkciója foglalta keretbe, akik a Republic együttes dalának és Leonard Cochen Halleluja című művének előadásával örvendeztették meg a közönséget. A Jászkürt és a történelmi zászlók kivonulását a szózat közös éneklése kísérte, majd a galérián pezsgős koccintás koronázta meg az ünnepi eseményt.

Szabó Tamás polgármester pohárköszöntőjében megragadta az alkalmat, hogy arra biztassa a jelenlévőket, a díjazottak mellett elsősorban a kitüntetettek családjára emeljék a poharaikat, mert mint hangsúlyozta, a támogató családi háttér, a biztos támaszt nyújtó közösség alapfeltétele a sikerek elérésének, az évtizedeken átívelő kiváló munkavégzésnek. A kitüntetetteknek gratulált, a város érdekeit szolgáló további kitűnő munkájukhoz jó egészséget kívánt.

Szerző:
Kárpáti Márta
Halász Lajos

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?