Új iskola a jövő nemzedékének

Új köntösbe öltöztetik és új funkcióval ruházzák fel a városközpontban álló egyetlen romos épületet, az egykori Járásbíróságot. A Jászberényi Tankerületi Központ sikeres pályázata révén mintegy 632,98 millió forintból alakítják át az omladozó ingatlant a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor utcai telephelye helyett.

A március 22-i projektnyitó rendezvényen Győriné dr. Szabó Gabriella projektvezető köszöntötte a megjelenteket a Hősök tere 7. szám alatti leendő iskolaépület udvarán. Kiemelte, hogy ebben az országos szinten is kiélezett pályázati versenyben különösen nagy siker egy több mint hatszázmilliós, 100%-os támogatási intenzitású pályázat elnyerése. A megvalósuláshoz két alapvető tényezőnek kellett egyszerre megvalósulnia: az érdekképviseletnek és érdekérvényesítésnek, valamint a pályázati felhívásban szereplő megfelelő szakmai és műszaki tartalomnak.

Móczó Zsófia pénzügyi vezető, aki valamennyi helyi fejlesztésben közreműködik, a városközpont teljes megújulásának fontosságát emelte ki, mely sorából már csak ez az épület lógott ki esztétikailag nem éppen megfelelő állapota miatt. Reményét fejezte ki, hogy a most induló kivitelezés végén a belvárosba is jól illeszkedő, modern iskolaépületet adhatnak majd át.

Az utóbbi évek többmilliárdos európai uniós támogatással megvalósult fejlesztéseinek leltárával kezdte beszédét Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, melyek a Jászság megújulását szolgálták. Jelen pályázat pedig különösen kiemelt szereppel bír, hiszen a nemzet jövőjét képező gyermekek magas színvonalú oktatását, nevelését tűzi ki célul. S amellett, hogy az ország- és városvezetésnek is igen fontos cél a nemzetépítés, a pedagógusok lelkiismeretes munkája nélkül ez aligha valósulna meg. „Óriási áldozat és törődés, amikor azt látjuk, hogy a pedagógusok számos alkalommal többet adnak a gyermekeknek, mint maguk a szüleik. Nekünk, szülőknek az a feladatunk, hogy szeressük a gyermekeinket, a pedagógusoknak pedig az, hogy szépre, jóra neveljék őket. Ezen fog eldőlni Magyarország sorsa a jövőben.” – köszönte meg a pedagógusok munkáját, majd hozzátette, hogy a projekt legfontosabb üzenete szerint minden gyermek egyformán számít, a tanulás lehetősége mindannyiuk számára nyitott.

A napsütéses, ám igen hűvös tavaszi délelőttön Nagypál Ágnes népénekes és a helyi Pántlika Néptánccsoport hangzatos és látványos műsora támasztotta alá az elhangzottakat. Minden, a pályázathoz szükséges erőfeszítést megér, megért a gyermekek tehetségének kibontakoztatása.

A pályázatnak ezen technikai részleteit Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese ismertette. Örömét fejezte ki, hogy az utóbbi időben több felújított iskolát is átadhattak a tankerületben. Elmondta, hogy a Jászberényi Tankerületi Központ megalakulása óta törekszik arra, hogy az intézményeiben tanuló közel hétezer diák európai szintű nevelését, oktatását biztosítsa mind a szakmai, mind a fizikai környezet megteremtésével. Ez motiválja munkatársaikat, hogy maximálisan kihasználják a pályázati lehetőségeket.

A „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében a „Jászapáti” című projekt kiemelkedő a Jászságban. Sok egyeztetés előzte meg, míg a pályázathoz szükséges dokumentumokat, terveket elkészítették, a szükséges egyeztetéseket megtették. Ebben volt a tankerület nagy segítségére többek között Farkas Ferenc polgármester, Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Oláh-Laukó Sarolta, a Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztályának vezetője, valamint Gattyán István építészmérnök.

A 632,977 millió forint összköltségű pályázati forrásból kialakítanak tíz tantermet – köztük hat osztálytermet, két informatikai szakteremet és az eltérő tagozat tanulói részére két termet –, tornaszobát, művészeti csoportszobát, a sajátos nevelési igényű gyermekeknek csoportszobát, valamint a technika és életvitel tantárgy szakszerű oktatásához szükséges foglalkoztatótermet. A modern termeket korszerű iskolabútorokkal és taneszközökkel szerelik fel mintegy 24,5 millió forint értékben. A tárgyi feltételek megteremtésén túl a pályázat része a szakmai továbbképzés is, amelyet minden pedagógus számára biztosítanak, aki a Jászapáti Alapfokú és Művészeti Iskolában tanít. Hiszen az európai szintű oktatáshoz szükség van olyan pedagógusokra, „akik az oktatást nem pusztán a tananyag megtanításának tekintik, hanem változatos módszerekkel a tanítványaik személyiségét formálják. Hiszen az iskolában mindazt a készséget el kell sajátítaniuk a gyermekeknek, amelyekkel az életben boldogulni tudnak.”

Mészárosné Vas Márta hozzátette, hogy a terv megvalósítása ugyan még csak ezután következik, de a sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen a megfelelő szakemberek minőségi munkája. A projektet lebonyolító csoport tagjai: Győriné dr. Szabó Gabriella projektvezető, Móczó Zsófia pénzügyi vezető, Gyenesné Tajti Ilona, a projekt tanügyi szakmai vezetője, akinek a munkáját Tavasz Ferenc igazgató úr, mint projektasszisztens segíti. A projekt megvalósulásáért a Jászberényi Tankerületi Központ felel.

Végezetül Farkas Ferenc polgármester üdvözölte a sikeres pályázat készítőit, hiszen Jászapáti városának nem lett volna annyi forrása, hogy felújítsa ezt az épületet, bár a képviselő-testület szándéka már jó ideje megvolt. A kivitelezésben résztvevők felé azzal a kéréssel fordult, hogy alkossanak szép, a városközpont környezetéhez illő épületet a jászapáti gyermekek részére, hozzájárulva a felnövekvő generáció fejlődéséhez.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?